МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет педагогічної освіти
Кафедра початкової та дошкільної освіти
Факультет іноземних мов
Кафедра світової літератури

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут педагогіки і психології
Кафедра філологічних дисциплін

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

18 – 19 ЖОВТНЯ 2018 року
відбудеться
Всеукраїнська науково-практична конференція

«ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА:
ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1)

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники вищих навчальних закладів, учителі шкіл, працівники дошкільних освітніх закладів, аспіранти, магістранти.

Основні тематичні напрями:

1. Поетологічний дискурс дитинства в українській та світовій літературі:
• художні домінанти форматування дитячого універсуму;
• генологічний, проблемний, образно-стильовий і жанровий аспекти дослідження творів для і про дітей;
• рецептивно-інтерпетаційна парадигма художнього світу дитинства;
• фольклорний і авторський текст: основні тенденції взаємодії.
2. Література для дітей та юнацтва: практико-методичні аспекти.
3. Проблеми викладання літератури в освітніх навчальних закладах різних рівнів (загальноосвітня школа, вищий навчальний заклад): компетентнісний підхід. Дидактико-методичний супровід навчальних дисциплін.
4. Психолого-педагогічний потенціал літератури для і про дітей: досвід, проблеми, пропозиції.
5. Мова творів для дітей і про дітей: структурний та прагматичний аспекти. Взаємодія мовних, когнітивних і культурних смислів у дискурсивному полі творів для дітей і юнацтва.
6. Текст для дітей і про дітей в контексті проблем книговидання й дитячої періодики.

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Форми участі в конференції: очна, заочна.

Для участі в конференції необхідно до 05 ВЕРЕСНЯ 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету rkohan93@gmail.com з поміткою «Конференція. Прізвище»:
• анкету-заявку (Додаток 1);
• тези доповіді, оформлені відповідно до вимог (Додаток 2);
• відскановану квитанцію про оплату реєстраційного внеску (для Приват24 – дату і час переказу вказати у листі).

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслане електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 20 вересня 2018 року.

Публікація матеріалів

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез – Додаток 2). Заочним учасникам конференції збірник тез буде надісланий після її проведення.
Після проведення конференції статті, підготовлені на основі доповідей, можна буде опублікувати у збірниках праць «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» (фахове наукове видання України), і «Султанівські читання» (офіційно зареєстроване в Україні щорічне наукове видання, якому присвоєно також Міжнародний стандартний номер (International Standard Serial Number).

Вимоги до змісту, оформлення статей збірниках праць:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» – Додаток 3.
«Султанівські читання» – http://sultanivskichytannia.if.ua/

Оплату за участь у конференції слід надіслати на картку Приватбанку 5168 7573 4738 3376 Кохан Тарас Григорович із обов’язково заповненим полем призначення платежу «для участі у науковій конференції». (Для Приват24: Крок 1. Реквізити → редагувати → призначення платежу: «для участі у науковій конференції»).

Конференційний внесок:
250 грн. – для очних учасників: підготовка робочих матеріалів, програми конференції, виготовлення сертифікатів участі, технічне забезпечення роботи конференції; перерва на каву (18 і 19 жовтня) і фуршет (18 жовтня);
150 грн. – для заочних учасників: матеріали конференції будуть надіслані «Новою поштою».
Публікація тез у збірнику матеріалів конференції – 50 грн. / стор.

УВАГА! Доктори наук публікацію у збірнику тез не сплачують!

Публікація статті у фахових виданнях (педагогічні науки, філологічні науки) сплачується відповідно до визначених вимог.

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників конференції.

Контакти

Організаційні питання:
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – lmacevko@ukr.net
Кизилова Віталіна Володимирівна – kyzylovavitalina@ukr.net
Питання оплати оргвнеску:
Кохан Роксоляна Андріївна – rkohan93@gmail.com
Питання публікації у «Віснику ЛНУ імені Тараса Шевченка»:
Юрків Ярослава Ігорівна – yurkiv.yara@gmail.com
Тел. +38-050-682-96-14, +38-098-944-20-05
Мельник Лариса Володимирівна – melnik.larisa@ukr.net
Тел. +380501623861
Інформація про публікацію у збірнику «Султанівські читання» – http://sultanivskichytannia.if.ua/

Слово до вчителів

Дорогі наші колеги!

Уже понад 25 років ми з вами працюємо на теренах зарубіжної літератури і робимо все можливе й неможливе для того, щоб наші учні із захопленням читали найкращі книжки світу, щоб предмет «зарубіжна література» зміцнювався, а в Україні панував справжній культ книги і краси.

За цей час ми з вами багато зробили. Осучаснили  програми й підручники. Створили інноваційні фахові видання. Організували безліч семінарів, вебінарів, цікавих конкурсів для учнів і вчителів.

Але життя щодня змінюється… У світі книжок постійно відбувається щось нове, вражаюче й несподіване. З’являються нові автори, книжкові ресурси, технології. У різних країнах є неповторний читацький досвід, корисний для нас із вами та наших дітей.    

Тому для того, щоб полегшити вашу творчу працю в школі, ми вирішили подарувати вам до нового навчального року новий сайт «1000 журавлів». Це спільний проект журналу «Зарубіжна література в школах України» і видавництва «Грамота», Ольги Ніколенко і Дмитра Лебедя. Цей сайт не комерційний. Тут уся інформація відкрита і абсолютно доступна для всіх. На цей сайт можуть заходити й ваші учні, й усі, хто любить книжки.

Ми від щирого серця ділимося з вами тим, що маємо, що вже зробили й над чим працюємо. Ми прагнемо, щоб цей сайт став новою платформою для апробації креативних ідей і пошуків у царині мистецтва слова. Ми запрошуємо вас поділитися інформацією для нас і колег. Ми закликаємо всіх до творчого діалогу щодо книжок і методики викладання зарубіжної літератури в школі. 

«1000 журавлів» – це тисячі, сотні тисяч сторінок класичної й сучасної літератури. Це неповторна книжкова атмосфера і вільне, свіже повітря для всіх нас. Це нові друзі й цікаві проекти. Це процвітаюча й читаюча Україна!  

Ольга Ніколенко, доктор філологічних наук, професор,

Дмитро Лебедь, видавець та головний редактор журналу “ЗЛ” 

Важливі події

Новини

Тисяча журавлів. Copyright © 2018
Створення сайтів - студія «ВЕБ-СТОЛИЦЯ»