ПНПУ імені В.Г. Короленка на шляху до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України

У 2019 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка отримав можливість переходу на рівень КА2 «Проєкти співпраці: стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу вищої освіти» в межах міжнародної програми Erasmus+. Кафедра світової літератури (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко), кафедра англійської та німецької філології (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Марина Зуєнко) ПНПУ імені В.Г. Короленка  беруть участь у реалізації проєкту «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (Reference number: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP), який розрахований на 2019-2022 рр. Партнери проєкту – Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у м. Бахмут, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і 3 закордонні заклади вищої освіти – Тартуський університет (Естонія), Астонський університет (Велика Британія), Гейлдельберзький університет (Німеччина). Викладачі Астонського університету Елізабет Віландер і С’юзан Гартон, ректор Гейлдельберзького університету Ганс Вернер Гунеке, викладачі Гейлдельберзького університету Стефані Вітцігам, Леоні Екзарокс є експертами з інтернаціоналізації освіти та впровадження методики CLIL у межах виконання  роботи над проєктом.

Мета проєкту полягає у розвитку мультилінгвальної освіти в Україні шляхом впровадження предметно-інтегрованого мовного навчання (методика CLIL), інтернаціоналізації освіти та європейської інтеграції України.

 Під час реалізації проєкту будуть розроблені й впроваджені у вищих навчальних закладах 8 нових дисциплін, оновлено 13 дисциплін і модернізовано освітні програми зі спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська).

З освітніми продуктами щодо впровадження методики CLIL в освітній діяльності можна ознайомитись на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка й на веб-сторінці Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та світової літератури ПНПУ.

У співпраці з провідними університетами Європи будуть зроблені структурні зміни до начального плану спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська).

За предметно-інтегрованою мовною методикою навчання дисципліну може викладати або вчитель-предметник (учитель біології, хімії, математики тощо) та/або вчитель іноземної мови. Для цього важливо вчителю-мовнику надати допомогу вчителеві-предметнику з підготовки предметної лексики, відпрацювати граматичну функцію для висвітлення відповідної теми, максимально візуалізувати репрезентативний матеріал.

Для досягнення належної результативності проєкту планується залучення низки вітчизняних та європейських фахівців, теоретиків та практиків, студентство та громадськість.

Оргкомітет конференції

 

OLHA NIKOLENKO

Multilingual Education: COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong
Learning

Dear participants! Dear teachers and representatives
of the administration!

Thank you for taking your time and supporting our
conference! I wish everyone fruitful work and great impressions from reports,
presentations and online discussions! I hope this conference will give you a
new vision and understanding of English language, science and literature.

Well, now I would like to tell you about the new
recommendations within education which were adopted by
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION on the 22nd of May 2018.

It is a very important document which defines not
only European education but the main approaches in Ukrainian education too and
educational reforms in our country.

Everyone has the right to quality and inclusive education, training and
life-long learning in order to maintain and acquire (
набувати) skills that enable (включати, давати змогу) them to participate fully in
society and successfully manage transitions
(переходи) in the labour market (ринок праці).

Everyone has the right to timely (своєчасно) and tailor-made (під замовлення) assistance (сприяння) to improve (покращення) employment (працівника) or self-employment prospects (перспективи самовдосконалення). This includes the right to receive support for job search, training and
re-qualification.

These principles are defined in the European ‘Pillar of Social Rights’.

In a rapidly changing and highly interconnected world, each person will
need a wide range
(сферу) of skills and competences and to develop them continually throughout life.
The key competences aim to lay
(закладати) the
foundation for achieving more equal and more democratic societies. They respond
(відповідають) to the need for inclusive and sustainable (стійкий) growth, social cohesion (згуртованість) and further
development of the democratic culture.

For the purposes of this Recommendation, competences are defined as a
combination of knowledge, skills and attitudes
.

 

Knowledge is composed of the facts and figures, concepts, ideas and
theories which are already established and support the understanding of a
certain area or subject;

 

 

Skills are defined as the ability and capacity to carry out processes and
use the existing
(існуючі) knowledge to achieve results;

 

 

Attitudes describe the disposition (настрій, нахильність) and mind-sets (розумові набори) to act or react to ideas,
persons or situations.

Key competences for

·       personal fulfilment and
development,

·       employability,

·       social inclusion,

·       sustainable lifestyle,

·       successful life in peaceful societies,

·       health-conscious life management,

·       active citizenship  

Key competences are those which all individuals need for personal
fulfilment
(виконання) and development, employability
(працевлаштування)
, social inclusion (включення), sustainable lifestyle (спосіб життя), successful
life in peaceful societies, health-conscious
(свідоме здоров’я) life management and active citizenship.

They are developed in a lifelong learning perspective, from early childhood
throughout adult life, and through formal, non-formal and informal learning in
all contexts, including family, school, workplace, neighbourhood and other
communities.

The key competences are all considered equally important; each of them
contributes to a successful life in society.

Key competences in

·       different contexts

·       variety of combinations

Competences can be applied (застосовані, використані) in many
different contexts and in a variety of combinations.

They overlap (частково збігаються, перекривають одне одне) and
interlock
(з’єднуватися); aspects essential to one domain will support
competence in another.

Skills such as critical thinking, problem solving (вирішення
проблем)
, team work, communication and negotiation skills, analytical skills,
creativity, and intercultural skills are embedded
(вбудовані) throughout the key competences.

According to COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May
2018 there are eight key competences for lifelong learning.  

 

Literacy
competence,

 

 

Multilingual
competence,

 

 

Mathematical competence and competence in science, technology and
engineering,

 

 

Digital
competence,

 

 

Personal, social and learning to learn competence,

 

 

Citizenship
competence,

 

 

Entrepreneurship
competence,

 

 

Cultural awareness and expression competence.

Some words about literacy competence.

Literacy is the ability to identify, understand, express, create, and
interpret concepts, feelings, facts and opinions in both oral and written
forms, using visual, sound/audio and digital materials across disciplines and
contexts. It implies
(означати, мати на увазі) the ability to communicate
and connect effectively with others, in an appropriate
(відповідний) and creative way.

Development of literacy forms is the basis for further learning and further
linguistic interaction. Depending (
залежачи) on the context, literacy competence can be developed in the mother tongue,
the language of schooling and/or the official language in a country or region.

This competence involves the knowledge of reading and writing and a sound
understanding of written information and thus requires
(вимагає,
потребує)
an individual to have knowledge of vocabulary, functional grammar and the
functions of language. It includes an awareness
(усвідомлення) of the main types of verbal interaction, a range of literary and
non-literary texts, and the main features of different styles and registers of
language.

Individuals should have the skills to communicate both orally and in
writing in a variety of situations and to monitor and adapt their own
communication to the requirements
(вимоги) of the
situation. This competence also includes the abilities to distinguish
(розрізняти) and use different types of sources, to search for, collect and process
information, to use aids
(допомогу), and to formulate and express one’s oral and
written arguments in a convincing
(переконання) way appropriate to the context. It encompasses (охоплює) critical thinking and ability to assess (оцінювати) and work with information.

A positive attitude towards literacy involves a disposition (схильність) to critical and constructive dialogue, an appreciation (розрізнення,
визначення)
of aesthetic qualities and an interest in interaction with others.

This implies (мати на увазі, означати) an awareness of the impact (вплив) of language on others and a need to understand and use language in a
positive and socially responsible manner
(манера, стиль).

This competence defines the ability to use different languages
appropriately and effectively for communication. It broadly shares the main
skill dimensions of literacy: it is based on the ability to understand, express
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and
written form (listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range
of societal and cultural contexts according to one’s wants or needs. Language
competences integrate a historical dimension and intercultural competences. It
relies on the ability to mediate between different languages and media, as
outlined in the Common European Framework of Reference. As appropriate, it can
include maintaining and further developing mother tongue competences, as well
as the acquisition of a country’s official language(s).

This competence requires knowledge of vocabulary and functional grammar of
different languages and an awareness of the main types of verbal interaction
and registers of languages. Knowledge of societal conventions (
суспільних
звичаїв)
, and the cultural aspect and variability of languages is important.

Essential skills for this competence consist of the ability to understand
spoken messages, to initiate, sustain
(підтримувати) and conclude conversations and to read, understand and draft (складати план)
texts, with different levels of proficiency in different languages,
according to the individual’s needs. Individuals should be able to use tools
appropriately and learn languages formally, non-formally and informally
throughout life.

A positive attitude involves the appreciation of cultural diversity, an
interest and curiosity
(цікавість, допитливість) about different languages and
intercultural communication. It also involves respect for each person’s
individual linguistic profile, including both respect for the mother tongue of
persons belonging to minorities and/or with a migrant background and
appreciation for a country’s official language(s) as a common framework for
interaction.

Why is multilingualism important?

The EU’s motto ‘united in diversity’ symbolises
the essential contribution that 
linguistic diversity and language learning make to the European project. 

Languages unite people, render (візуалізувати,
відкривати
) other countries and their cultures accessible (доступні), and strengthen intercultural understanding. Foreign language skills play
a vital
(життєво важливу) role in enhancing
employability and mobility. Multilingualism also 
improves (покращує) the competitiveness (конкурентноспроможність) of the EU economy

Poor language skills can cause companies to lose (втрачати) international contracts, as well hindering (перешкоджаючи) the mobility of skills and talent. Yet, too many Europeans still leave
school without a working knowledge of a second language. For this reason, the
EU has set
(встановив) the improvement (покращання) of language teaching and learning as a priority.

What is the EU doing to promote multilingualism?

In the Council Conclusions on
multilingualism and the development of language competences
, Member States committed to enhancing cooperation in the field of
multilingualism and improving the effectiveness of language teaching in
schools.

The European Commission is working together with
national governments to meet an ambitious goal – for all citizens to learn at
least two foreign languages and to begin 
learning foreign
languages at an early age

This vision was confirmed (було
підтверджено)
by EU Heads of State as part of the proposal to create a European Education
Area
. Further support for this target was echoed (знайшло
відлуння)
in the December 2017 European Council
Conclusions
.

Finally, the Erasmus+ programme offers opportunities to young people to hone (відточити) their language skills by engaging (займаючись) in learning and training abroad, and by supporting vocational and
educational mobility.

Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to
Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd

Nowadays PNPU is the participant of Erasmus+
project
Foreign
Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s
Multilingual Education and European Integration/MultiEd.

I hope it will be successful and fruitful for
our institution and for all of us.  

Міжнародна науково-практична конференція 
XI
КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
11-12 листопада 2020 року

Важливі події

Новини

Тисяча журавлів. Copyright © 2020
Створення сайтів - студія «ВЕБ-СТОЛИЦЯ»