Пропозиції до проєкту Державного стандарту базової середньої освіти (2019) від відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Внести до Проєкту такі зміни:

  1. У пунктах 10 і 12 конкретизувати поняття «літератури»,  чітко назвавши його складники: українська література, зарубіжна література, зокрема п. 10 подати у такій редакції:

«Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин; українська література, зарубіжна література; українська мова та література для корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови),іншомовна освіта);

п. 12 подати у такій редакції:

«Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську мову, мови відповідних корінних народів і національних меншин, українську літературу, зарубіжну літературу, українську мову та літературу для корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови), іншомовну освіту. Метою вивчення української мови, мов відповідних корінних народів і національних меншин, української літератури, зарубіжної літератури, української мови та літератури для корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей…».

  • Подати в Додатку 12 (Базовий навчальний план для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання) зарубіжну літературу як складник  мовно-літературної галузі.

Схвалено на засіданні відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук  України, протокол № 7 від 21 червня 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція 
XI
КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
11-12 листопада 2020 року

Важливі події

Новини

Тисяча журавлів. Copyright © 2020
Створення сайтів - студія «ВЕБ-СТОЛИЦЯ»