До уваги вчителів старшої школи: як збільшити кількість годин на вивчення зарубіжної літератури

 • Навчальний план для 10-11 класів закладів середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Його затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». Цей наказ має стати дорожньою картою для вчителів, що викладають у старшій школі, адже саме в ньому є керівництво до дій при укладанні навчальних планів закладів загальної середньої освіти! У вільному доступі на просторах мережі Інтернет!
 • Кількість годин на вивчення навчальних предметів регламентована робочими навчальними планами закладів загальної середньої освіти.
 • Кожен заклад загальної середньої освіти розробляє на основі типових (що містяться у таблицях 1, 2, 3 до зазначеного наказу) власні робочі навчальні плани. Механізм формування планів та розподілу годин на навчальні предмети чітко прописаний у цитованому вище наказі.
 • У наказі зазначено, що закладам загальної середньої освіти для укладання власного навчального плану закладу освіти пропонується два варіанти організації освітнього процесу в 2018-2019 н.р.
 • Перший варіант (таблиця 1) містить перелік базових предметів з експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», «Природничі науки»). Зміст таблиць 1 і 2 ви можете переглянути в Додатках до цитованого наказу.
 • Другий варіант (таблиця 2) містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. У другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів «Історія України», «Всесвітня історія» та окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія».
 • Предмет «Зарубіжна література» належить до базових (обов’язкових!) предметів навчального плану.
 • Усі предмети навчального плану вивчаються за двома рівнями – стандарт і профіль, що обумовлює кількість годин на їх вивчення.
 • Цитуємо наказ: «В обох представлених додатках зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту».
 • «Заклади освіти, складаючи свій навчальний план, можуть комбінувати перелік окремих предметів з обох запропонованих варіантів».
 • «У разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і факультативних курсів» (до яких належить і зарубіжна література!).
 • «Заклади освіти при складанні своїх навчальних планів можуть збільшувати кількість годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок додаткових годин».
 • Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнів, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Отже, цілком реально передбачити навчальним планом збільшення годин на вивчення зарубіжної літератури у 10-11 класах до 2 годин! У багатьох школах знайшли саме такий вихід для нашого предмета. Просто на місцях багато залежить від учителя зарубіжної літератури, від його здатності переконати дирекцію в необхідності посилити саме той предмет, який він викладає, й виділити з додаткової кількості 1 годину на вивчення зарубіжної літератури.

Щодо календарного планування

Відповідно до Додатку до листа МОН України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році», «календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо». «…учитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем». Цим треба скористатися у процесі календарного планування уроків зарубіжної літератури в 10 класі (2 години на тиждень).  

І вже на захист ваших прав, шановні колеги, цитата з зазначеного вище документа нашого профільного міністерства: «Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим». «Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його».

Успіхів вам, шановні колеги!

 

У межах співпраці Міністерства освіти і науки України з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні 30-31 серпня 2018 року в Чернівцях відбувся представницький діалоговий захід «Дорожня карта: виклики та можливості для мов національних меншин».

У перлині й серці Буковини зібралися представники профільного міністерства, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Департаментів освіти і науки Закарпатської та Чернівецької ОДА, органів управління освітою, Інститутів післядипломної педагогічної освіти Чернівецької та Закарпатської областей, Чернівецької обласної державної адміністрації, Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні, батьківської громадськості, чернівецькі та закарпатські вчителі закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою, науковці та студенти Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича, автори програм і підручників із румунської мови та літератури, української мови для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою,зарубіжної літератури.

Захід розпочався  у бібілотеці  КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» з наради-семінару педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою щодо особливостей вивчення української, румунської мов та літератур, зарубіжної літератури у 2018-2019 навчальному році. Модератор заходу, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Харченко  окреслила коло питань, на яких запропонувала виступаючим закцентувати увагу.

Заступник голови Чернівецької обласної державної  адміністрації Мирослав Заячук, директори Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана Палійчук та Інституту післядипломної педагогічної освіти Григорій Білянін, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича Надія Бабич наголосили на важливості не тільки забезпечення прав на освіту мовами національних меншин у закладах загальної середньої освіти сусідніх областей, а й покращення рівня володіння державною мовою вчителями-предметниками цих закладів, удосконалення навчально-методичного  забезпечення викладання української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою.

У Додатку до листа МОН України від  03.07.2018 р. № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» йдеться про певні зміни у реалізації освітньої мовно-літературної галузі в закладах ЗСО з навчанням мовами національних меншин у старшій школі. Так, навчальні предмети «Мова національної меншини» та інтегрований курс «Література» (національної меншини та зарубіжна) за новим типовим навчальним планом на рівні стандарту трансформується  в інтегрований курс  «Мова та література корінного народу або національної меншини» вже з цього навчального року. Предмет «Зарубіжна література» в 10 класі (а наступного навчального року й у 11-му) виокремлюється в самостійний курс, який буде вивчатися за типовою навчальною програмою та підручником для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. Викладання цього предмета здійснюватиметься мовою навчання певного закладу (румунською, угорською, польською та ін.) за підручниками, що будуть перекладені відповідною мовою національної меншини.

Про ці особливості йшлося у виступах учителя української мови та літератури Чернівецької гімназії № 6 імені О. Доброго Чернівецької міської ради Тетяни Фонарюк та методиста НМЦ суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Лілії Говорнян. Вони розповіли присутнім про власні напрацювання щодо забезпечення методичного супроводу викладання української та румунської мов та літератур у закладах загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою, зупинилися на специфіці викладання цих предметів у10 класі.

Цікавість і значну увагу викликало питання викладання нового для вчителів шкіл із румунською мовою навчання предмета – зарубіжної літератури. Про велику роль напрочуд важливого для формування світогляду учнів наголосила кандидат філологічних наук, викладач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича Ольга Червінська. Детальніше з особливостями та новаціями в навчальних програмах і підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи познайомила присутніх автор підручників і посібників із зарубіжної літератури, учитель зарубіжної літератури, директор Свалявської гімназії Свалявської районної ради Вікторія Туряниця.

Жваве обговорення актуальних питань учасники наради-семінару продовжили на практичному модулі під час тематичних сесій «Бачення збалансованої мовної політики та державно-громадське партнерство у її забезпеченні», «Формальна і неформальна освіта: ключові інструменти для забезпечення якісної освіти у школах із мовою викладання національних спільнот».

«Мала щастя й велику честь і відповідальність представляти новій численній аудиторії не тільки учительство Закарпаття, а й наш авторський колектив підручників, презентувати нові програми й посібники, адже цьогоріч учителі шкіл із навчанням мовами національних меншин уперше в історії української освіти навчатимуть учнів зарубіжній літературі в 10, а потім і в 11 класі – і це чудово! Отже, наш предмет підкорює нових поціновувачів! Було цікаво й захопливо, відкрила для себе багато нового, зустріла чимало цікавих людей, які живуть і переймаються освітою – а це завжди неповторно! Нашому авторському колективу приємно, що географія предмета «зарубіжна література» розширюється!» – поділилася враженнями про участь у заході Вікторія Туряниця.

Нещодавно у видавництві «Грамота» (Київ) завершено роботу над
новими навчальними виданнями для учнів і вчителів. Електронну
хрестоматію із зарубіжної літератури для 10 класу підготували автори-
упорядники О.М. Ніколенко, Л.Л. Ковальова, Н.О. Любарець, О.В.
Орлова, В.Г. Туряниця, К.С. Ніколенко. Вона розміщена у вільному
доступі на сайті видавництва «Грамота» і сайті «Тисяча журавлів».
Посібник-хрестоматія відповідає новим навчальним програмам із
зарубіжної літератури для 10–11 класів (2017), а також змісту підручників
із зарубіжної літератури для 10 класу (рівні стандарту і профільний)
авторського колективу під керівництвом О. М. Ніколенко. У виданні
вміщено програмні художні твори (повністю й у фрагментах), а також
дидактичні матеріали до них, що сприяють формуванню ключових і
предметних компетентностей відповідно до Концепції Нової української
школи та Рекомендацій Європейської Ради. Читачі знайдуть тут художні
твори для обов’язкового читання і твори, що запропоновані за вибором
учителів і учнів (варіативний компонент). Деякі тексти подано в кількох
перекладах для організації уроків компаративного вивчення.
Зошит для контрольного оцінювання із зарубіжної літератури
для 10 класу підготували автори О.М. Ніколенко, К.С. Ніколенко. У
ньому вміщено тестові завдання до всіх тем і розділів програми (у кількох
варіантах). Зошит допоможе перевірити сформованість в учнів ключових і
предметних компетентностей, знання творчості письменників, сприйняття
школярами творів класичної та сучасної зарубіжної літератури. У
вільному доступі на сайті видавництва «Грамота» і сайті «Тисяча
журавлів» розміщено електронну версію останнього розділу зошита
(«Сучасна література в юнацькому читанні»), яку ви можете безкоштовно
скачати й використовувати у своїй роботі. Повну паперову версію зошита
можна замовити й придбати у видавництві «Грамота» (див. сайт).
Підручники (рівні стандарту і профільний), хрестоматія і зошит для
контрольних робіт авторського колективу під керівництвом О. М.
Ніколенко входять до навчально-методичного комплекту із зарубіжної
літератури для 10 класу й ураховують досвід вітчизняної освіти,
передових країн і сучасні вимоги до виховання молоді.
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Факультет філології та журналістики
Науково-методичний центр якості вивчення
англійської мови та зарубіжної літератури
Кафедра світової літератури
Кафедра англійської та німецької філології
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Л И С Т
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у
IV Міжнародній науковій конференції
«Зарубіжні письменники і Україна»,
яка відбудеться 7-8 листопада 2018 року на базі Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.
Співорганізатори конференції:
Йончопінгський університет (м. Йончопінг, Швеція)
Університет м. Лунд (м. Лунд, Швеція)
Університет UCC Копенгагена (м. Копенгаген, Данія)
Університет Sophia (Токіо, Японія)
Університет Saitama (Сайтама, Японія)
Секції
1 Україна в житті й творчості зарубіжних письменників.
2 Типологічні та генетичні зв`язки творчості зарубіжних і українських
3 Художня література в сучасному науковому й культурному дискурсі.
4 Мовні та стилістичні особливості художніх творів
зарубіжних письменників українською мовою.
5 Японська література й культура.
6 Освіта, наука і культура країн Скандинавії.
7 Досвід викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах
Просимо до 1 жовтня 2018 року подати заявку (бланк додається) електронною
поштою секретареві конференції Конєвій Тетяні Михайлівні на адресу:
дом. тел. (0532) 570631, моб. тел. 095 576 91 86
Додаткову інформацію Ви отримаєте після подання заявки на конференцію.
Публікація матеріалів конференції буде здійснюватися у фаховому збірнику ПНПУ імені
В.Г. Короленка «Філологічні науки». Вимоги до оформлення статей дивіться на сайті ПНПУ
імені В.Г. Короленка за посиланням: http :// pnpu . edu . ua / ua / filolohichninauky . php
Статті докторів наук друкуватимуться безкоштовно.
Організаційний внесок становить 200 гривень.
Дякуємо Вам за зміцнення наукових зв’язків!
Оргкомітет

Скачати заяву

Підручники із зарубіжної літератури для 10 класу авторського колективу під керівництвом професора Ольги Ніколенко – переможці Всеукраїнського конкурсу підручників
11 травня 2018 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2018 р. № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» в Інституті модернізації змісту освіти відбулося оголошення висновків Конкурсних комісій на II етапі Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу за узагальненими результатами вибору, які надійшли від органів управління у сфері освіти. Підручник із зарубіжної літератури для 10 класу (рівень стандарту, автори О.М. Ніколенко, О.В. Орлова, Л.Л. Ковальова) здобув абсолютну першість (наклад – 123 962 примірники) на підставі замовлень, які надійшли від закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти і вищих навчальних закладів I, II рівнів. Цей підручник став лідером у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Полтавській областях. Підручник із зарубіжної літератури для 10 класу (рівень профільний, автори О.М. Ніколенко, О.В. Орлова, Н.О. Любарець) здобув друге місце за результатами Всеукраїнського конкурсу (наклад – 12 535 примірники). Обидва підручники будуть видані за рахунок Державного бюджету і впроваджені в навчальних закладах України з 1 вересня 2018 р.
Усім учителям і закладам, які обрали підручники із зарубіжної літератури для 10 класу авторського колективу під керівництвом проф. Ольги Ніколенко, авторами й видавництвом «Грамота» буде надано БЕЗКОШТОВНО ЕЛЕКТРОННУ ХРЕСТОМАТІЮ художніх текстів із компетентнісними питаннями й завданнями (автори О.М. Ніколенко, Л.П. Юлдашева, Л.Л. Ковальова, В.Г. Туряниця, Н.О. Любарець, О.В. Орлова). До підручників також підготовлені «Книжка для вчителя» і «Зошит для контрольного оцінювання» для 10 класу на компетентнісній основі.
Результати вибору підручників із зарубіжної літератури для 10 класу можна подивитися за посиланнями на сайті Інституту модернізації змісту освіти:
https://drive.google.com/file/d/1fsqYzwfN5vioe4CbnTZ5IOwbdkeSgG9L/view
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/rezultaty-ii-etapu-vybiru-pidruchnykiv-dlya-5-h-ta-10-klasiv/

Бажаємо Ользі Миколаївні Ніколенко та її творчому колективу
нових злетів і звершень на освітянській ниві!

 

Міжнародна науково-практична конференція 
XI
КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
11-12 листопада 2020 року

Важливі події

Новини

Тисяча журавлів. Copyright © 2020
Створення сайтів - студія «ВЕБ-СТОЛИЦЯ»