ПНПУ імені В.Г. Короленка на шляху до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України

У 2019 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка отримав можливість переходу на рівень КА2 «Проєкти співпраці: стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу вищої освіти» в межах міжнародної програми Erasmus+. Кафедра світової літератури (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко), кафедра англійської та німецької філології (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Марина Зуєнко) ПНПУ імені В.Г. Короленка  беруть участь у реалізації проєкту «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (Reference number: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP), який розрахований на 2019-2022 рр. Партнери проєкту – Запорізький національний університет, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у м. Бахмут, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і 3 закордонні заклади вищої освіти – Тартуський університет (Естонія), Астонський університет (Велика Британія), Гейлдельберзький університет (Німеччина). Викладачі Астонського університету Елізабет Віландер і С’юзан Гартон, ректор Гейлдельберзького університету Ганс Вернер Гунеке, викладачі Гейлдельберзького університету Стефані Вітцігам, Леоні Екзарокс є експертами з інтернаціоналізації освіти та впровадження методики CLIL у межах виконання  роботи над проєктом.

Мета проєкту полягає у розвитку мультилінгвальної освіти в Україні шляхом впровадження предметно-інтегрованого мовного навчання (методика CLIL), інтернаціоналізації освіти та європейської інтеграції України.

 Під час реалізації проєкту будуть розроблені й впроваджені у вищих навчальних закладах 8 нових дисциплін, оновлено 13 дисциплін і модернізовано освітні програми зі спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська).

З освітніми продуктами щодо впровадження методики CLIL в освітній діяльності можна ознайомитись на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка й на веб-сторінці Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та світової літератури ПНПУ.

У співпраці з провідними університетами Європи будуть зроблені структурні зміни до начального плану спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська).

За предметно-інтегрованою мовною методикою навчання дисципліну може викладати або вчитель-предметник (учитель біології, хімії, математики тощо) та/або вчитель іноземної мови. Для цього важливо вчителю-мовнику надати допомогу вчителеві-предметнику з підготовки предметної лексики, відпрацювати граматичну функцію для висвітлення відповідної теми, максимально візуалізувати репрезентативний матеріал.

Для досягнення належної результативності проєкту планується залучення низки вітчизняних та європейських фахівців, теоретиків та практиків, студентство та громадськість.

Оргкомітет конференції

 

OLHA NIKOLENKO

Multilingual Education: COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong
Learning

Dear participants! Dear teachers and representatives
of the administration!

Thank you for taking your time and supporting our
conference! I wish everyone fruitful work and great impressions from reports,
presentations and online discussions! I hope this conference will give you a
new vision and understanding of English language, science and literature.

Well, now I would like to tell you about the new
recommendations within education which were adopted by
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION on the 22nd of May 2018.

It is a very important document which defines not
only European education but the main approaches in Ukrainian education too and
educational reforms in our country.

Everyone has the right to quality and inclusive education, training and
life-long learning in order to maintain and acquire (
набувати) skills that enable (включати, давати змогу) them to participate fully in
society and successfully manage transitions
(переходи) in the labour market (ринок праці).

Everyone has the right to timely (своєчасно) and tailor-made (під замовлення) assistance (сприяння) to improve (покращення) employment (працівника) or self-employment prospects (перспективи самовдосконалення). This includes the right to receive support for job search, training and
re-qualification.

These principles are defined in the European ‘Pillar of Social Rights’.

In a rapidly changing and highly interconnected world, each person will
need a wide range
(сферу) of skills and competences and to develop them continually throughout life.
The key competences aim to lay
(закладати) the
foundation for achieving more equal and more democratic societies. They respond
(відповідають) to the need for inclusive and sustainable (стійкий) growth, social cohesion (згуртованість) and further
development of the democratic culture.

For the purposes of this Recommendation, competences are defined as a
combination of knowledge, skills and attitudes
.

 

Knowledge is composed of the facts and figures, concepts, ideas and
theories which are already established and support the understanding of a
certain area or subject;

 

 

Skills are defined as the ability and capacity to carry out processes and
use the existing
(існуючі) knowledge to achieve results;

 

 

Attitudes describe the disposition (настрій, нахильність) and mind-sets (розумові набори) to act or react to ideas,
persons or situations.

Key competences for

·       personal fulfilment and
development,

·       employability,

·       social inclusion,

·       sustainable lifestyle,

·       successful life in peaceful societies,

·       health-conscious life management,

·       active citizenship  

Key competences are those which all individuals need for personal
fulfilment
(виконання) and development, employability
(працевлаштування)
, social inclusion (включення), sustainable lifestyle (спосіб життя), successful
life in peaceful societies, health-conscious
(свідоме здоров’я) life management and active citizenship.

They are developed in a lifelong learning perspective, from early childhood
throughout adult life, and through formal, non-formal and informal learning in
all contexts, including family, school, workplace, neighbourhood and other
communities.

The key competences are all considered equally important; each of them
contributes to a successful life in society.

Key competences in

·       different contexts

·       variety of combinations

Competences can be applied (застосовані, використані) in many
different contexts and in a variety of combinations.

They overlap (частково збігаються, перекривають одне одне) and
interlock
(з’єднуватися); aspects essential to one domain will support
competence in another.

Skills such as critical thinking, problem solving (вирішення
проблем)
, team work, communication and negotiation skills, analytical skills,
creativity, and intercultural skills are embedded
(вбудовані) throughout the key competences.

According to COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May
2018 there are eight key competences for lifelong learning.  

 

Literacy
competence,

 

 

Multilingual
competence,

 

 

Mathematical competence and competence in science, technology and
engineering,

 

 

Digital
competence,

 

 

Personal, social and learning to learn competence,

 

 

Citizenship
competence,

 

 

Entrepreneurship
competence,

 

 

Cultural awareness and expression competence.

Some words about literacy competence.

Literacy is the ability to identify, understand, express, create, and
interpret concepts, feelings, facts and opinions in both oral and written
forms, using visual, sound/audio and digital materials across disciplines and
contexts. It implies
(означати, мати на увазі) the ability to communicate
and connect effectively with others, in an appropriate
(відповідний) and creative way.

Development of literacy forms is the basis for further learning and further
linguistic interaction. Depending (
залежачи) on the context, literacy competence can be developed in the mother tongue,
the language of schooling and/or the official language in a country or region.

This competence involves the knowledge of reading and writing and a sound
understanding of written information and thus requires
(вимагає,
потребує)
an individual to have knowledge of vocabulary, functional grammar and the
functions of language. It includes an awareness
(усвідомлення) of the main types of verbal interaction, a range of literary and
non-literary texts, and the main features of different styles and registers of
language.

Individuals should have the skills to communicate both orally and in
writing in a variety of situations and to monitor and adapt their own
communication to the requirements
(вимоги) of the
situation. This competence also includes the abilities to distinguish
(розрізняти) and use different types of sources, to search for, collect and process
information, to use aids
(допомогу), and to formulate and express one’s oral and
written arguments in a convincing
(переконання) way appropriate to the context. It encompasses (охоплює) critical thinking and ability to assess (оцінювати) and work with information.

A positive attitude towards literacy involves a disposition (схильність) to critical and constructive dialogue, an appreciation (розрізнення,
визначення)
of aesthetic qualities and an interest in interaction with others.

This implies (мати на увазі, означати) an awareness of the impact (вплив) of language on others and a need to understand and use language in a
positive and socially responsible manner
(манера, стиль).

This competence defines the ability to use different languages
appropriately and effectively for communication. It broadly shares the main
skill dimensions of literacy: it is based on the ability to understand, express
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and
written form (listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range
of societal and cultural contexts according to one’s wants or needs. Language
competences integrate a historical dimension and intercultural competences. It
relies on the ability to mediate between different languages and media, as
outlined in the Common European Framework of Reference. As appropriate, it can
include maintaining and further developing mother tongue competences, as well
as the acquisition of a country’s official language(s).

This competence requires knowledge of vocabulary and functional grammar of
different languages and an awareness of the main types of verbal interaction
and registers of languages. Knowledge of societal conventions (
суспільних
звичаїв)
, and the cultural aspect and variability of languages is important.

Essential skills for this competence consist of the ability to understand
spoken messages, to initiate, sustain
(підтримувати) and conclude conversations and to read, understand and draft (складати план)
texts, with different levels of proficiency in different languages,
according to the individual’s needs. Individuals should be able to use tools
appropriately and learn languages formally, non-formally and informally
throughout life.

A positive attitude involves the appreciation of cultural diversity, an
interest and curiosity
(цікавість, допитливість) about different languages and
intercultural communication. It also involves respect for each person’s
individual linguistic profile, including both respect for the mother tongue of
persons belonging to minorities and/or with a migrant background and
appreciation for a country’s official language(s) as a common framework for
interaction.

Why is multilingualism important?

The EU’s motto ‘united in diversity’ symbolises
the essential contribution that 
linguistic diversity and language learning make to the European project. 

Languages unite people, render (візуалізувати,
відкривати
) other countries and their cultures accessible (доступні), and strengthen intercultural understanding. Foreign language skills play
a vital
(життєво важливу) role in enhancing
employability and mobility. Multilingualism also 
improves (покращує) the competitiveness (конкурентноспроможність) of the EU economy

Poor language skills can cause companies to lose (втрачати) international contracts, as well hindering (перешкоджаючи) the mobility of skills and talent. Yet, too many Europeans still leave
school without a working knowledge of a second language. For this reason, the
EU has set
(встановив) the improvement (покращання) of language teaching and learning as a priority.

What is the EU doing to promote multilingualism?

In the Council Conclusions on
multilingualism and the development of language competences
, Member States committed to enhancing cooperation in the field of
multilingualism and improving the effectiveness of language teaching in
schools.

The European Commission is working together with
national governments to meet an ambitious goal – for all citizens to learn at
least two foreign languages and to begin 
learning foreign
languages at an early age

This vision was confirmed (було
підтверджено)
by EU Heads of State as part of the proposal to create a European Education
Area
. Further support for this target was echoed (знайшло
відлуння)
in the December 2017 European Council
Conclusions
.

Finally, the Erasmus+ programme offers opportunities to young people to hone (відточити) their language skills by engaging (займаючись) in learning and training abroad, and by supporting vocational and
educational mobility.

Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to
Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd

Nowadays PNPU is the participant of Erasmus+
project
Foreign
Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s
Multilingual Education and European Integration/MultiEd.

I hope it will be successful and fruitful for
our institution and for all of us.  

Чи залишаться українська та зарубіжна літератури в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ?

СПЕЦВИПУСК № 3, 2020 часопису “Зарубіжна література в школах України”

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти!

Оргкомітет запрошує Вас до участі в науково-практичній конференції, присвяченій питанням художньої літератури XIX-XX століть. Видатний письменник Володимир Галактіонович Короленко, ім’я якого тісно пов’язано з Полтавою і присвоєно Полтавському національному педагогічному університету, завжди боровся у своєму житті й творчості за торжество гуманістичних цінностей. Тому наукові заходи на його честь є гарним приводом для обговорення актуальних проблем літературознавства, ролі художньої літератури XIX-XX століть в сучасній культурі та освіті, різних аспектів славістики в національній та історичній перспективі, методології філології як важливої складової світового гуманітарного простору.

Організатори: Міністерство освіти і науки України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University (Japan); Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка.

План конференції та орієнтовна тематика заходів

11 листопада 2020 року

 • Пленарне засідання «Художня література XIX-ХХ століть у фокусі сучасних літературознавчих досліджень».
 • Робота секцій: «Творчість В.Г. Короленка і культура його часу», «Нове прочитання класичної літератури», «Драматургія XIX-ХХ століть: тенденції та форми», «Динаміка романних форм у літературному процесі», «Лірика на межі XIX – XX століть: національні парадигми», «Сучасні славістичні дослідження в Україні, Європі, Японії».
 • Науково-методичний семінар «Методологія філології: теорії та новітні практики».
 • Культурна програма. Спектакль у Полтавському академічному музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя

12 листопада 2020 року

 • Молодіжні секції «Зарубіжна література в сучасній освіті та культурі», «Феномен В.Г. Короленка як письменника і громадського діяча», «В.Г. Короленко і його епоха».  
 • Публічні лекції та workshops учених-літературознавців для студентів і аспірантів. 
 • Круглий стіл «Філологія і філологи в сучасному світі: обмін досвідом у галузі організації філологічних досліджень і підготовки наукових кадрів».
 • Культурна програма. Екскурсія до Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка. Екскурсія до Полтавського краєзнавчого музею.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка готовий надати Вам для проживання гуртожиток або замовити готель (на Ваше прохання).

Заявку з темою Вашого виступу і вказаною формою заходу просимо надіслати електронною поштою на ім’я одного з секретарів конференції: 1) доцент Тетяна Конєва (для повідомлень слов’янськими мовами)  tmixalov@ukr.net; 2) магістрантка Катерина Ніколенко (для повідомлень англійською, німецькою, французькою мовами) katharina.nikolenko@gmail.com

Форма заявки

Ім’я, прізвище  
Науковий ступінь, посада  
Місце роботи  
Тема виступу  
Захід, у якому Ви бажаєте взяти участь  
Необхідність поселення в гуртожиток або готель (укажіть конкретно)  
Ваші контакти (e-mail, адреса, телефон)  

Після отримання заявки Вам буде надіслано офіційне запрошення за вказаною Вами електронною або поштовою адресою.

Матеріали виступів будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Усі учасники отримають сертифікати про участь.

З глибокою повагою відповідальні представники Оргкомітету конференції:

проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор географічних наук, професор Сергій Шевчук;

доктор філологічних наук, професор Ольга Ніколенко (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна);

доктор філологічних наук, доцент Дайсуке Адаті (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Japan)

III Міжнародна конференція «Північний вітер: скандинавський світ в науці, освіті та культурі України» об’єднала науковців і вчителів із різних країн

7-8 листопада 2019 р. в Полтаві відбулася III Міжнародна конференція «Північний вітер: скандинавський світ в науці, освіті та культурі України». Співорганізатори конференції – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (кафедра світової літератури (завідувач Ольга Ніколенко)), кафедра англійської та німецької філології (завідувач Марина Зуєнко)), Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (методист Валентина Чирка), Університет UCC (Копенгаген, Данія), Товариство дансько-української дружби (Копенгаген, Данія). У конференції взяли участь понад 200 науковців, учителів, аспірантів, студентів з різних регіонів України, Данії, Швеції та інших країн.

У вітальному слові ректор ПНПУ імені В.Г. Короленка Микола Степаненко відзначив важливість укріплення зв’язків між Україною та скандинавськими країнами в галузі науки, освіти, культури, що сприяє розбудові мирного гуманітарного простору, прилученню української молоді до європейських демократичних цінностей. Заступник декана факультету філології та журналістики Ірина Тимінська побажала всім плідної роботи.

Ректор Микола Степаненко та учасники конференції тепло привітали зі світлими ювілеями людей, які зробили вагомий внесок у розвиток викладання зарубіжної літератури в Україні – кандидата філологічних наук, доцента Ярослава Вовка (Полтава) і вчителя-методиста Ольгу Гузь (Кропивницький).

На пленарному засіданні виголосили доповіді доктор філологічних наук, професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Матвєєва («Скандинавські мотиви в прозі О. Кобилянської: константи й трансформації»), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка Лідія Мацевко-Бекерська («Життя vs загадка: інтенційно-рецептивні горизонти прози Юстейна Ґордера»), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Ольга Ніколенко («Парадигми любові й самотності у творах Ульфа Старка»), учитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Олена Семенюк («Як подолати підліткові страхи й комплекси: рецепт від Аудгільд Сульберґ»).

Особливими гостями конференції стали делегація вчителів з м. Кропивницького та Кіровоградської області (під керівництвом методиста Наталії Романовської), група вчителів і учнів Скандинавської гімназії м. Києва.

У межах конференції на базі Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури, аудиторії українсько-японської дружби «Sakura» працювали наукова платформа, молодіжна платформа, онлайн-платформа (за участі науковців із Данії та Швеції – professor Hans Albin Larsson (Lund, Sweden), PhD in sociology Lennart Ravn Heerwagen (UCC, Copenhagen, Denmark), professor Janina Orlov (Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University, Sweden), Ulf Stark’s wife).

На базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти працювала методична платформа, на якій науковці, методисти, вчителі м. Полтави й Полтавської області, м. Кропивницького й Кіровоградської області, Закарпатської області, м. Львова та з інших регіонів обмінялися досвідом та новими технологіями в галузі викладання зарубіжної літератури. На методичній платформі виступили: кандидат філологічних наук, доцент І.Б. Кушнір (Львів), кандидат філологічних наук, доцент Ольга Орлова (Полтава), методисти В.В. Чирка (Полтава), Н.І. Романовська (Кропивницький), І.В. Горобченко (Кременчук Полтавської обл.), учителі О.О. Гузь, С.М. Небога, В.К. Рибальченко, Н.В. Рябуха (Кропивницький), В.Г. Туряниця (Свалява Закарпатської обл.), О.Г. Гетьман, А.Л. Жигалюк, Н.Л. Рубаненко (Бобринець Кіровоградської обл.), А.О. Іващенко (Полтавська обл.), К.С. Ніколенко (Полтава) та інші.

У конференції взяли участь головні редактори всеукраїнських фахових видань «Зарубіжна література в школах України» (Дмитро Лебедь), «Всесвітня література в сучасній школі» (Ірина Горобченко, Олександр Каєнко).

Інформаційний партнер конференції – журнал «Зарубіжна література в школах України» (головний редактор і видавець Дмитро Лебедь).

Учасники конференції відвідали Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», Музей-садибу І.П. Котляревського, переглянули виставу «Наталка Полтавка» за п’єсою І.П. Котляревського в Полтавському академічному обласному музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя).

Із програмою конференції, доповідями та презентаціями іноземних партнерів можна ознайомитися на веб-сторінці Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка:

http://pnpu.edu.ua/ua/north_wind_2019.php

Підручник
із зарубіжної літератури для 6 класу авторського колективу під керівництвом
Ольги Ніколенко (К.: Грамота, 2019. – 240 с.)

Нещодавно
вийшов із друку підручник із зарубіжної літератури для 6 класу (К.: Грамота,
2019). Автори – Ольга Ніколенко, Людмила Ковальова, Вікторія Туряниця, Ольга
Орлова, Дмитро Лебедь. Підручник доповнений відповідно до навчальної програми
із зарубіжної літератури (зі змінами 2017 р.), а також концепції Нової
української школи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Разом із
гоголівськими героями – Вакулою та Оксаною, які подають приклад шляхетності,
мужності й любові, учні зможуть поринути у захопливий світ художньої
літератури.

Мета
видання – формування предметних і ключових компетентностей школярів у процесі
вивчення класичних і сучасних творів, прилучення молоді до читання найкращих книжок
світу. У підручнику вміщено інформацію про письменників та культуру різних
народів, художні тексти, а також QR-коди, які дадуть змогу учням скористатись авторськими
експрес-уроками, мультимедійним посібником та іншими
матеріалами, що розміщені у вільному доступі.

До
підручника створено «Зошит для контрольних робіт» (автори Ольга Ніколенко,
Лідія Зіневич-Боруцька, Галина Павлікова, Катерина Ніколенко; К.: Грамота,
2019).

Авторський
колектив під керівництвом Ольги Ніколенко просить Міністерство освіти і науки
України залишити зарубіжну літературу та українську літературу як важливі
світоглядні предмети в системі середньої освіти. Без книжок неможливо побудувати
демократичну державу!

Пропозиції до проєкту Державного стандарту базової середньої освіти (2019) від відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Внести до Проєкту такі зміни:

 1. У пунктах 10 і 12 конкретизувати поняття «літератури»,  чітко назвавши його складники: українська література, зарубіжна література, зокрема п. 10 подати у такій редакції:

«Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин; українська література, зарубіжна література; українська мова та література для корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови),іншомовна освіта);

п. 12 подати у такій редакції:

«Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську мову, мови відповідних корінних народів і національних меншин, українську літературу, зарубіжну літературу, українську мову та літературу для корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови), іншомовну освіту. Метою вивчення української мови, мов відповідних корінних народів і національних меншин, української літератури, зарубіжної літератури, української мови та літератури для корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей…».

 • Подати в Додатку 12 (Базовий навчальний план для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання) зарубіжну літературу як складник  мовно-літературної галузі.

Схвалено на засіданні відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук  України, протокол № 7 від 21 червня 2019 р.

Всеукраїнська спілка вчителів-словесників

ЯК І ЧОМУ НА САЙТІ МОН УКРАЇНИ ПОМІНЯЛИ КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019)?

12 червня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки України було опубліковано ПРОЄКТ Державного стандарту базової середньої освіти.

Того дня в преамбулі на сайті МОН було зазначено: 

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 25 липня 2019 в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;

e-mail: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.

Та сама дата – 25 липня 2019 року – була зафіксована на інших освітніх сайтах, зокрема на сайті Освіта.ua

http://osvita.ua/school/reform/64845/

Так само на сайті Педрада. Портал освітян України (розділ Новини) було теж зазначено кінцевий термін подачі пропозицій – 25 липня 2019 року

https://www.pedrada.com.ua/news/4947-noviy-derjavniy-standart-bazovo-seredno-osvti-gromadske-obgovorennya

На сайті Асоціація міст України (розділ Освіта) також знаходимо дату 25 липня 2019 р. як кінцевий термін пропозицій для освітян. 

https://www.auc.org.ua/novyna/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi

І на сайті Шкільне життя (розділ Анонс) та сама дата – 25 липня 2019 року.

         Навіть на сайті Нова українська школа (розділ Новини) була вказана дата 25 липня 2019 року.

         На сайтах Департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій виявилася та сама дата – 25 липня 2019 року. Наприклад: Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (розділ Новини).

https://deponms.carpathia.gov.ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponue-dlia-gromadskogo-obgovorennia-proekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

Департамент освіти Харківської міської ради (розділ Новини) – дата 25 липня 2019 р.   

http://www.kharkivosvita.net.ua/news/7202

Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації (розділ Новини) – дата 25 липня 2019 р.  

http://khar-rvo.org.ua/index.php/5266-prhl

Відділ освіти Зміївської райдержадміністрації – дата 25 липня 2019 р.  

http://osvita-zm.org.ua/rozroblenyy-novyy-standart-bazovoi-seredn-oi-osvity/

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської районної державної адміністрації – дата 25 липня 2019 р.   

https://husiatyn-osvita.gov.ua/news/08-45-05-13-06-2019/

Сайт Юрліга. Ліга: Закон. Право знати – дата 25 липня 2019 р.  

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/186964_rozrobleno-standart-bazovo-seredno-osvti

АЛЕ ЗГОДОМ КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БУЛО ЗМІНЕНО НА 25 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ!

Ось така інформація розміщена нині на сайті МОН України: 

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 25 червня 2019 в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;

e-mail: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.

У всіх, хто стежить за обговоренням цього ПРОЄКТУ, виникає логічне питання: ЯК, ЧОМУ І КИМ БУЛО ЗМІНЕНО КІНЦЕВУ ДАТУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПРОЄКТУ?

Можливо, комусь у Міністерстві освіти і науки України не сподобалося, що освітяни активно обговорюють цей ПРОЄКТ? Що вони почали надсилати до Міністерства свої пропозиції й зауваження? Педагогічна громадськість заявляє про порушення процедури обговорення Державного стандарту базової середньої освіти і порушення принципу демократизму в освіті.

Голова ГО «Всеукраїнська спілка вчителів-словесників»  Л.П. ЮЛДАШЕВА

Секретар                                                                                   С.О. ТІХОНЕНКО

28 червня 2019 р.

Всеукраїнська спілка вчителів-словесників

Відкритий лист Міністру освіти і науки України

Шановна Ліліє Михайлівно!

Вибраний курс МОН України переконливо свідчить про необхідність перегляду окремих підходів до навчання. Етапним у цьому процесі мало стати створення Стандарту базової і середньої освіти. Скориставшись запрошенням Міністерства освіти і науки України взяти участь в обговоренні проєктуДержавного стандарту базової середньої освіти, оприлюдненого на сайті МОН України 12 червня 2019 року (https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti), уважаємо за необхідне висловити деякі свої міркування.

Безперечно, позитивним є те, що в пропонованому проєкті імплементовано компетентнісний підхід в контексті положень Нової української школи, визначено основні вимоги до обов’язкових результатів навчання. Натомість окремі частини проєкту сформульовані не чітко, позбавлені конкретики, деякі фрагменти суперечливі та неузгодженні. Передовсім це стосується мовно-літературної галузі освіти, саме ці частини проєкту потребують ґрунтовного доопрацювання.

Зокрема має бути уточнено формулювання 3 пункту проєкту. Так, формулювання навчальний предмет (інтегрований курс) відображає тотожність цих понять, що не відповідає дійсності. Логічно було б написати навчальний предмет або інтегрований курс.

У пункті 10 проєкту зазначено : «10. Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин; літератури; українська мова та література для  корінних народів і національних меншин (для мов Європейського союзу та кримськотатарської мови),іншомовна освіта)…». У цьому разі некоректно побудовано речення, що призводить до неоднозначності його тлумачення. Доцільно скоригувати частину речення: українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин; українська література, зарубіжна література, літератури корінних народів і національних меншин.  Аналогічно у Додатку 1 (Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної освітньої галузі (українська мова, мови відповідних корінних народів і національних меншин, літератури) конкретизації потребує слово «літератури»: українська література, зарубіжна література, кримськотатарська література тощо. Уважаємо таку конкретизацію необхідною, оскільки саме це унеможливить ризики різнотлумачення.

Також потребує коригування Додаток 12, де до мовно-літературної освітньої галузі зараховано лише українську мову та літературу й іншомовну освіту. Поза увагою залишилась зарубіжна література, яка не належить ні до компонента «українська мова і література», ні до компонента «іншомовна освіта». Звертаємося з проханням унести зміни та виправити цю неточність у формулюванні, розширити перелік складників мовно-літературної галузі освіти, як-от:

Назва освітньої галузі, у тому числі:

українська мова і література

зарубіжна література

іншомовна освіта

А також необхідно виділити години для вивчення зарубіжної літератури. Аналогічні правки потрібно зробити й у наступних додатках.

У проекті навіть немає згадки про предметні компетентності. Доречно було б вказати в Стандарті, що під час вивчення конкретних предметів також формуються предметні компетентності, які конкретизовано в навчальних програмах.

УВАЖАЄМО: винесений на обговорення проєкт потребує серйозного доопрацювання і коригування окремих положень задля досягнення чіткості та конкретики. До роботи над доопрацюванням проєкту варто долучити фахівців, які мають позитивний досвід творення таких документів, зокрема доктора філологічних наук, професора О. М. Ніколенко, представників учительської спільноти.

Із повагою

Голова Всеукраїнської спілки

учителів-словесників                                                   Л. П. Юлдашева

Секретар                                                                       С. О. Тіхоненко

uchitel.slovesnyk@gmail.com

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2019)

Звернення опубліковано 13 червня 2019 року о 8.20 на сторінці Фейсбук журналу «Зарубіжна література в школах України». https://www.facebook.com/zl.kiev.ua/

12 червня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено для обговорення новий ПРОЄКТ Державного стандарту середньої освіти, який викликає обурення і глибоку стурбованість педагогічної громадськості.

У цьому документі передбачено формування юного покоління України БЕЗ прилучення учнів до читання творів різних країн і народів світу, БЕЗ предмета «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА».

Глибоко переконані, що цей шкільний предмет є унікальним, єдиним на всьому пострадянському просторі, поява якого в 1991 році стала можливою лише з набуттям Незалежності в Україні.

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе в сучасному мультикультурному світі і має знати та поважати духовні здобутки інших країн і народів, що виробило людство протягом тисячоліть. Шкільний курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від ксенофобії, нацизму й сепаратизму.

Вважаємо, що ідеологічно важливі україноцентричні предмети, які нині становлять галузь шкільної мовно-літературної освіти – «Українська мова», «Українська література» та «Зарубіжна література» (література різних країн і народів світу в оригіналах і українських перекладах) – слугують надійним фундаментом національної безпеки нашої держави.

Завдяки вивченню в школі рідної мови, найкращих творів вітчизняної і зарубіжної літератур, а також їхньому порівнянню відбувається інтенсивний розвиток мовлення учнів, формуються україноцентрична свідомість молоді, система ціннісних орієнтацій і переконань, навички критичного мислення.

Але в пропонованому на сайті Міністерства освіти і науки України ПРОЄКТІ Державного стандарту середньої освіти (2019) предмет «Зарубіжна література» навіть НЕ ЗГАДАНИЙ!

Такі непродумані кроки наближають, на нашу думку, жахливі прогнози антиутопій Рея Бредбері і Джорджа Орвелла – ПРАГНЕННЯ СТВОРИТИ СВІТ БЕЗ КНИЖОК, сприяють обмеженню культурного розвитку юної особистості ХХІ століття. Це шлях до формування рабської свідомості й тоталітарної системи. Це хибний шлях, який не має нічого спільного із заявленим Україною європейським курсом, закріпленим у Конституції нашої держави.

У зв’язку з цим педагогічна громадськість ЗАЯВЛЯЄ:

 1. Вважаємо, що реформування мовно-літературної освіти потребує особливо виваженого підходу та має відбуватися з урахуванням найактуальніших запитів і викликів українського суспільства, а також кращих набутків вітчизняної науки й освіти, без руйнації власних національних інтересів.
 2. Переконані в особливій ролі шкільної літературної освіти в Україні, що має стратегічне значення для формування особистості громадянина України: патріота своєї країни і водночас людини, яка живе в мультикультурному світі, шанобливо й толерантно ставиться до культурних надбань інших народів.
 3. З огляду на специфіку культурно-політичної ситуації в Україні, пріоритети розвитку держави як європейської країни наполягаємо на обов’язковому введенні до переліку компонентів мовно-літературної галузі ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ із зазначенням відповідної мети, завдань, компетентностей і результатів навчання.
 4. Наголошуємо на важливості забезпечення прозорості й професійності в процесі прийняття остаточного рішення щодо ПРОЄКТУ нового Державного стандарту середньої освіти, зокрема в мовно-літературній освітній галузі.

Підписи:

 1. Ісаєва Олена Олександрівна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 2. Ніколенко Ольга Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Ковбасенко Юрій Іванович, професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Б. Грінченка, Президент української асоціації викладачів зарубіжної літератури
 4. Юлдашева Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації світова література, Голова Всеукраїнської спілки вчителів-словесників
 5. Клименко Жанна Валентинівна, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 6. Рудніцька Наталія Павлівна, вчитель української мови та літератури й зарубіжної літератури Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи №17, Хмельницької області, учитель-методист
 7. Лебедь Дмитро Олександрович, головний редактор журналу «Зарубіжна література в школах України»
 8. Тіхоненко Світлана Олегівна, учитель світової літератури гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Світова література», заступник голови Всеукраїнської спілки вчителів-словесників
 9. Туряниця Вікторія Георгіївна, директор Свалявської гімназії Закарпатської області, директор, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Світова література»
 10. Мірошниченко Леся Федорівна, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 11. Кот Галина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови Вербської ЗОШ І-ІІІ ст. Дубенської районної ради Рівненської області
 12. Корнієнко Оксана Олександрівна, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 13. Бицько Оксана Костянтинівна, старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 14. Мельник Анжела Олегівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова
 15. Костюк Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 16. Давидюк Людмила Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 17. Чепурко Олена Михайлівна, доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 18. Півнюк Надія Олександрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 19. Холодна Юлія Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
 20. Орлова Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 21. Тарасова Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 22. Конєва Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 23. Капустян Інга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 24. Орлов Олексій Петрович, асистент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 25. Анненкова Олена Сергіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова;
 26. Астахова Алла Андріївна, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 27. Боровська Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 28. Загребельна Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 29. Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 30. Кондакова Дарія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 31. Пахарєва Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 32. Шевченко Ольга Леонідівна, старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 33. Шуберт Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 34. Юдін Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 35. Юферева Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М. П. Драгоманова
 36. Чоловська Ольга Сильвестрівна, учитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Тернопільської Області. Вища категорія , учитель-методист.
 37. Підгорна Надія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Тальнівської загальноосвітньої школи №2 Черкаської області, заслужений учитель України
 38. Мегедь Ірина Володимирівна, методист Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
 39. Міляновська Ніна Равілівна, автор посібників і підручників «Зарубіжна література», учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ №7
 40. Дворницька Ірина Петрівна, старший вчитель зарубіжної літератури ЗЗСО № 16 м. Тернопіль, редактор в-ва «Підручники і посібники»
 41. Джангобекова Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Ліцею № 51 ім. Івана Франка Львівської міської ради, учитель-методист.
 42. Русин Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської районної ради Закарпатської області
 43. Больбан Тетяна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської районної ради Закарпатської області
 44. Ходюк Олена Станіславівна, учитель зарубіжної літератури Шумського НВК школа-гімназія, Тернопільської області, учитель-методист
 45. Шулик Ірина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської ОТГ, учитель-методист
 46. Попович Вікторія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, директор Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області, старший учитель
 47. Бігар Катерина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області
 48. Лівар Люба Григорівна, ДНЗ «Шумське ПТУ» Тернопільська обл., старший викладач, спеціаліст вищої категорії
 49. Шевченко Ніна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури гімназії 9, м. Кропивницького
 50. Кищук Світлана Юліанівна, учитель зарубіжної літератури, голова методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури Красилівського району Хмельницької області
 51. Тарнавська Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури НВК «Святошинська гімназія, учитель-методист
 52. Тимошенко Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Замглайської загальноосвітньої школи I-III ступенів Ріпкинського району Чернігівської області, учитель-методист
 53. Бойко Андрій Олександрович, учитель української мови та зарубіжної літератури Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
 54. Бойко Юлія Станіславівна, учитель зарубіжної літератури, психолог Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
 55. Герасимець Яна Олександрівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва
 56. Зозуля Любов Василівна, учитель української мови та літератури Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, учитель-методист
 57. Оніщенко Ніна Василівна, учитель зарубіжної літератури Київської спеціалізованої школи № 88, учитель-методист
 58. Зінченко Жанна Володимирівна, учитель ІІ категорії, м. Полтава
 59. Малигіна Любов Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Черкаського фізико-математичного ліцею, учитель-методист
 60. Могилевич Неля Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи, НВК с. Безводне Ямпільського району Вінницької обл., старший учитель
 61. Зарицька Світлана Зіновіївна, Сапогівська ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району Тернопільської області, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури, перша категорія.
 62. Пуляк Марія Зенонівна, учитель зарубіжної літератури Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району Тернопільської обл., спеціаліст вищої категорії
 63. Мамонова Свiтлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховноi роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, Добропiльський навчально-виховний комплекс «Спецiалiзована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» м. Добропiлля Донецької обл.
 64. Розенквіт Ірина Аркадіївна, учитель зарубіжної літератури Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Василя Орелецького Мамаївської ОТГ Чернівецької обл., учитель-методист
 65. Комар Оксана Василівна, учитель зарубіжної літератури, голова методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури Красилівської територіальної громади
 66. Семенюк Олена Олександрівна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва, учитель-методист
 67. Северин Ольга Захарівна, учитель-методист зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради Черкаської області
 68. Сутула Ольга Владиславівна, учитель зарубіжної літератури Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко Карлівського району Полтавської області, учитель-методист
 69. Єрцова Оксана Арсентіївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель
 70. Лесечко Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, методист
 71. Чубенко Людмила Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
 72. Ласкаво Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, спеціаліст вищої категорії, методист
 73. Панченко Діана Владиславівна, учитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, спеціаліст першої категорії
 74. Загуменнова Надія Юріївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області, учитель-методист
 75. Свенціцька Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 Червонослобідської сільської ради Черкаського р-ну, учитель-методист, дипломант Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011»
 76. Єрьоміна Оксана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури та російської мови НВК «Кіровоградський колегіум» м. Кропивницького, учитель-методист
 77. Ратушняк Олександр Михайлович, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ ім. В. Винниченка
 78. Устюгова Людмила Михайлівна, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури , ДВНЗ «УжНУ»
 79. Овсянникова Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка, учитель-методист
 80. Мірошниченко Лілія Ярославівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 81. Бовсунівська Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 82. Жлуктенко Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 83. Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної Спілки письменників України, член Зовнішньої Колегії АН Угорщини.
 84. Михед Тетяна Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 85. Білик Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 86. Бойніцька Ольга Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 87. Любарець Наталія Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 88. Матасова Юліана Ревівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 89. Шестопал Ольга Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 90. Канова Ганна Олександрівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 91. Кобчінська О.І., кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 92. Капелюшна Млада Михайлівна, аспірант кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 93. Савич Оксана Василівна, аспірант кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 94. Пшебило Олена Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Київської хореографічної гімназії «Кияночка».
 95. Капелюшна Божена Павлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №4.
 96. Хрипун Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, ліцей № 227 імені М. М. Громова м. Києва, учитель-методист.
 97. Бугера Наталія, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, м. Київ, спеціалізована загальноосвітня школа № 316
 98. Кущ Олег Миколайович, викладач зарубіжної літератури Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, учитель-методист
 99. Буряк Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва
 100. Чепелєва Людмила Миколаївна, учитель зарубіжної літератури НТУУ «КПІ» м. Києва
 101. Гронська Тетяна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури школи № 155 м. Києва
 102. Ревнивцева Олена Володимирівна, завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”
 103. Моклюк Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Добровеличківського району Кіровоградської обл. учитель І кваліфікаційної категорії
 104. Ільяшенко Марина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Новоолексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. 2, Генічеської районної ради, Херсонської обл.
 105. Оляндер Луїза Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор, акад. НАН ВО України, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету іменні Лесі Українки
 106. Сідельник Оксана Михайлівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Новопразького НВО Олександрійського району Кіровоградської обл.
 107. Самініна Олена Вікторівна, вища категорія, вчитель-методист, директор Херсонськоі ліцензованої англомовної школи «Перша»
 108. Сологуб Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель Катеринівської ЗОШ I-III ст. Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Донецької обл.
 109. Каєнко Олександр Васильович, вчитель зарубіжної літератури Новоукраїнського НВК – гімназії «Лідер»Новоукраїнської міської ради Кіровоградської обл., заслужений учитель України
 110. Химинець Адріана Арпадівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О. Духновича (учитель-методист, кандидат філологічних наук)
 111. Островська Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 112. Шовкопляс Галина Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.
 113. Микола Мазурчак, учитель Ластовецької гімназії.
 114. Томчук Тетяна Олександрівна, учитель-методист вищої категорії ОЗО “ЗЗСО №4 м. Ківерці Волинської обл.”
 115. Хоменко Оксана Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель першої категорі. Лубенський район. Полтавська обл.
 116. Бак Світлана Костянтинівна, учитель-методист вищої категорії Троянськоі школи Кіровоградськоі обл., лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» у номінації «Зарубіжна література»
 117. Ціко Ігор Григорович, старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
 118. Лук’яненко Тетяна Василівна, учитель-методист зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ 28
 119. Олійник Людмила Анатоліївна, учитель української мови та літератури Тернопільської ЗОШ №25, учитель вищої категорії, учитель-методист.
 120. Сич Леся Михайлівна, вчитель-методист НВК №1 м. Немирова Вінницької обл.
 121. Марухно Олена Анатоліївна, старший учитель НВК №1 м. Немирова Вінницької обл.
 122. Пікуль Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель ЗОШ l-lll ст. с . Піщане Камінь-Каширського району Волинської обл.
 123. Машкара Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Червенівської ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, “старший учитель”
 124. Григорів Ольга Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Воронського ліцею Коломийської районної ради Івано-Франківської обл., вчитель другої кваліфікаційної категорії
 125. Юрчишина Марія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кудринецької ЗОШ І-ІІІ ст. Борщівського р-ну, Тернопільської обл. Учитель вищої категорії, учитель – методист
 126. Сєрикова Ірина Василівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» Харківської спеціалізованої школи № 3, вчитель-методист
 127. Манойлова Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка
 128. Аброскiна Олена Віталіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель НВО №25, природничо-математичний ліцей м. Кропивницький
 129. Лавринович Лілія Богданівна, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
 130. Чередник Тетяна Павлівна, доцент кафедри германської філології Національного університету “Чернігівський колегіум”, канд. філол. наук
 131. Желєзнова Тетяна Петрівна, завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
 132. Невкрита Ірина Сергіївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель-методист Знам’янської ЗШ І-ІІІ ст. №6 Кіровоградської обл.
 133. Мороз Олена Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Криничанського району Дніпропетровської обл., керівник районного методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури
 134. Гращенкова Наталія Володимирівна вчитель вищої категорії, “старший вчитель”, НВК «Сасівська а ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.
 135. Маранська Ірина Андріївна, учитель української мови та літератури Городищенського економічного ліцею Городищенської райради Черкаської обл.
 136. Циганкова Людмила Юріївна вчитель зарубіжної літератури Нерубайської ЗОШ Кіровоградської обл.
 137. Гиренко Наталія Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Нижньосироватськоі ЗОШ І-ІІІ ст. імені Бориса Грінченка Нижньосироватськоі сільської ради Сумської обл.
 138. Горобченко Ірина Вікторівна, методист Кременчуцького науково-методичного центру, учитель-методист зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею № 10 “Лінгвіст”
 139. Войная Галина Георгіївна, к. н. з державного управління, директор НВО-гімназія ім. Т. Шевченка м. Кропивницький.
 140. Невмержицька Алла Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Лучанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Словечнської сільської ради Житомирської обл.
 141. Гришанович Леся Сергіївна, учитель зарубіжної літератури філії Комишуватської ЗШ І-ІІІ ст. «Новоєгорівська загальноосвітня школа» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської обл.
 142. Піхуля Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель КЗ “НВО ЗОШ- інтернат, ліцей “Сокіл”, ЦПВ Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл.”
 143. Ганзенко Раїса Олександрівна ЗДНВР, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Хмелівське НВО Маловисківської районної ради Кіровоградської обл.
 144. Сливка Алла Миколаївна, учитель вищої категорії, старший учитель Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Звитяга» Київської обл.
 145. Торба Людмила Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Васильківського НВК Шполянського району Черкаської обл.
 146. Павленко Ірина, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії НВК “Знам’янської ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей”
 147. Немировська Наталія Вікторівна, учителька української мови та літератури СЗШ І-ІІІ ст 4 м. Гайсина Вінницької обл.
 148. Вітко Марина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Березняка Є. С. Кіровоградської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
 149. Кострець Світлана Петрівна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури, старший вчитель, заступник директора з навчально-виховної роботи Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл.
 150. Холодович Наталія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Воронівської філії Новоукраїнського НВК 8 Кіровоградської обл., спеціаліст І категорії.
 151. Мельник Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременецького ліцею ім. У. Самчука Тернопільської обл., учитель вищої категорії, старший вчитель
 152. Коваленко Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент. Доцент кафедри англійської філології й міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 153. Шестак Олександра Григорівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Ясногородського НВО Київської обл., Макарівського району
 154. Чурса Ірина, вчитель вищої категорії, старший вчитель, Охрімівської ЗОШ Якимівського району Запорізької обл.
 155. Новікова Оксана Вікторівна, викладач-методист, викладач зарубіжної літератури й російської мови КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж імені В О Сухомлинського”, м. Олександрія, Кіровоградська обл.
 156. Секіріна Валентина Миколаївна, учителька зарубіжної літератури, учитель-методист, вища категорія, гімназія №290, м. Київ
 157. Барабаш Лариса Василівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики, спеціаліст вищ. категоріі, старший учитель, Трускавецькой СЗШ №1.
 158. Василишин Світлана Омелянівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики, спеціаліст вищ. категоріі, старший учитель Трускавецькой СЗШ №1.
 159. Чаюк Тетяна Андріївна, кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 160. Облапенко Ірина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею 4 “Кремінь”, учитель-методист
 161. Іващенко Ніна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель Дмитрівької ЗОШ Бердичівського району Житомирської обл.
 162. Кондрачук Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії СЗШ №182 м. Києва
 163. Густодим Лілія Олександрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Іскрівської ЗОШ І-ІІ ст. Скороходівської ОТГ Полтавської обл., відмінник освіти України
 164. Потєхіна Наталія Дмитрівна, директор КЗ «Компаніївське НВО» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл., вчитель зарубіжної літератури вищої категорії
 165. Мордух Олена Василівна, учитель зарубіжної літератури Любимівської ЗОШ Нововоронцовського району Херсонської обл.
 166. Кулик Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель, методист КУ «Добровеличківський методкабінет» Кіровоградської обл.
 167. Ільчишин Жанна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Новоміської ЗСШ І-ІІІ ст. Львівськоі обл.
 168. Головань Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії філії «Володимирівна ЗШ І-ІІІ ст. Знам’янського району Кіровоградської обл.»
 169. Ільюх Антоніна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Одеської обл.
 170. Царлова Ірина Володимирівна; учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Миколаївської гімназії №2.
 171. Гиркало Ольга Володимирівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури СЗШ №35 Кам’янськоі міської ради, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
 172. Ільченко Алла Борисівна, учитель української мови і літератури Кагарлицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Київської обл.
 173. Зверєва Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист УСЗОШ I-III ст. №2 з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обл.
 174. Грушецька Олена Іванівна, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського району, старший учитель, стаж – 40 років.
 175. Гох Наталя Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївського вищого училища фізичної культури, вища категорія, стаж 25 років.
 176. Усенко Олександра Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Летківської СЗШ Тростянецького району Вінницької обл.
 177. Храбан Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель КЗ «ЗОШ I-III ст. № 27 Вінницької міської ради»
 178. Лисько Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6, Рівненської обл., вища категорія, старший учитель.
 179. Колеснікова Наталія Пилипівна, спеціалізована школа №49 м. Київ, вища категорія, старший учитель
 180. Логінов Андрій Юрійович, учитель-методист Вознесенської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
 181. Соколик Ганна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Пашковецького НВК, Хотинського району, Чернівецької обл.
 182. Криленко Марія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ І-ІІІ ст. Костянтинівського району
 183. Кісельова Оксана Ласлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Мукачівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 15
 184. Гарасимчук Романія Романівна, вчитель зарубіжної літератури Уїздецької ЗОШ в Рівненській обл, вища категорія
 185. Бойко Світлана Степанівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Миколаївська ЗОШ №40 Миколаївської міської ради Миколаївської обл.
 186. Рибальченко Валентина Костянтинівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ імені В. Винниченка, учитель зарубіжної літератури Наукового ліцею Міської ради м. Кропивницького Кіровоградської обл.
 187. Трапезун Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Хмельницька обл.
 188. Слепцова Тетяна Михайлівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель КЗ “Гімназія ім. Олени Журливої Міської ради міста Кропивницького”
 189. Кривенко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії, Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Братський район Миколаївська обл.
 190. Бартошик Світлана, учитель зарубіжної літератури ЗЗСО «Угриничівська гімназія» Любешівської селищної ради Волинської обл., учитель вищої категорії, старший учитель
 191. Сорока Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської гімназії №16
 192. Людмила Руда, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Помічнянськоі ЗШ№2 Кіровоградськоі обл.
 193. Бучма Алла Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист м. Київ, гімназія «Троєщина»
 194. Зубаль Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови, учитель вищої категорії, учитель-методист ЗОШ I-III ст. № 5 м. Нововолинська.
 195. Гученко Ольга Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист гімназії “Консул” №86 м. Києва
 196. Рязанова Жанна Геннадіївна, вчитель російської мови і зарубіжної літератури, нині працюю вихователем групи подовженого дня в Кременчуцькій ЗОШ № 20. Проблеми мого предмета мені не байдужі
 197. Тисячна Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №1 смт. Ставище Київської обл., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист
 198. Саражин Оксана Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №28 м. Кременчука, Полтавської обл., вчитель вищої категорії.
 199. Битько Юлія Вікторівна вчитель зарубіжної літератури НВК «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. “Лідер”» Смілянської міської ради Черкаської обл.
 200. Вишницька Юлія Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка
 201. Сердюк Олена Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури НВК «ЗОШ І ст. – гімназія ім. В. Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської обл.
 202. Кулик Ольга Станіславівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III ст. №4 м. Кропивницький
 203. Носенко Людмила Борисівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, директорка Відраднівського ЗЗСО Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької обл.
 204. Колесникова Тетяна Іванівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» комунального закладу “Харківський навчально-виховний комплекс “школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» №8 Харківської міської ради Харківської обл.”, вчитель-методист
 205. Дудкіна Олена Олександрівна, викладач ДВНЗ “Миколаївський політехнічний коледж”, керівник секції «Зарубіжна література» Миколаївського територіального відділення МАН.
 206. Дем’яненко Олена Олександрівна, канд. пед. н., асистент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання Білоцерківського НАУ
 207. Лебедь Ірина Магомедівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи школи КЗ «Криничанська СЗШ І-ІІІ ст. №2» Криничанського району, Дніпропетровськоі обл., вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 208. Поліщук Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №196 Святошинського району м. Києва (вища категорія)
 209. Кравець Тетяна Дементіївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Межирічківської школи, голова РМО вчителів зарубіжної літератури Голованівського району Кіровоградської обл.
 210. Радченко Наталія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури ЗНВК №1 Покровської міської ради Донецької обл., спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
 211. Хорошилова Аліна Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури Харківської гімназії №23 Харківської міської ради Харківської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з освітньої роботи.
 212. Недєлко Лариса Петрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Світловодської ЗШ І-ІІІ ст. №2 Кіровоградської обл.
 213. Мамонова Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, м. Добропiлля Донецької області, НВК №4.
 214. Фучинська Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Коломийського ліцею імені Сергія Лисенка.
 215. Волинець Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”
 216. Мовчан Раіса Валентинівна, доктор філології, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Украіни
 217. Луговська Світлана Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Рівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської обл.
 218. Мовсісян Вікторія Тігранівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 219. Желіхівська Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури (2 категорія) Цінівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Цінева, Рожнятівський район, Івано-Франківська обл.
 220. Сорока Олена Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Користівської ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрійського району Кіровоградської обл.
 221. Шитель Аліна Володимирівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Олексіївської ЗШ l-lll ст. та КЗ «Златопільська загальноосвітня школа l-ll ст.» Бобринецького районної ради Кіровоградської обл., вчитель ll категорії
 222. Павлова Олена Юріївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вчитель вищої категорії, старший вчитель), КЗШ №125 м. Кривий Ріг
 223. Гриджук Тетяна учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, старший вчитель Інгульського навчально-виховного об’єднання “Устинівської районної ради, Кіровоградської обл.
 224. Бурлака Олена Олександрівна, учитель української мови та літератури, учитель-методист, відмінник освіти України; КЗ “Рішельєвський ліцей”, м. Одеса
 225. Пікальова Ганна Володимирівна, вчитель І категорії, викладач зарубіжної літератури Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 15, Бахмутської районної ради
 226. Тодоріко Тетяна Михайлівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
 227. Гордієнко Надія Володимирівна, учитель вищої категорії, учитель зарубіжної літератури комунального закладу «Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.» Дніпровського району Дніпропетровської обл.
 228. Тригуба Наталія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) зош №18 імені В. Чорновола м. Хмельницького
 229. Гвоздева Валерія Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст 2 категорії Новогуйвинської гімназії, смт Новогуйвинськ Житомирської обл., Житомирского району
 230. Герасименко Валентина Петрівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Біленьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької обл. Вища категорія. Методист
 231. Гурбан Людмила Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Сосонської СЗШ Вінницького району, Вінницької обл.
 232. Гора Лариса Миколаївна, викладач-методист зарубіжної літератури Вижницького коледжу прикладного мистецтва, Чернівецькій обл.
 233. Коваленко Оксана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури 2007, 2008 роки Мукачівського ліцею, практичний психолог.
 234. Ірклій Олена Юріївна, учитель зарубіжної літератури Миколаївської гімназії 2, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, заступник директора з виховної роботи
 235. Цукрова Олена Леонідівна, вчитель Смілянського НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ст. “Лідер”» Смілянської міської ради Черкаської обл., вчитель вищої категорії.
 236. Радько Тетяна Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Конотопського політехнічного технікуму КІ СумДУ (вища категорія)
 237. Вовк Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Гніванської ЗОШ №1 Тиврівського району Вінницької обл.
 238. Стрельченко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Білопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 Білопільської районної ради Сумської обл.
 239. Балахніна Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, категорія вища, Кароліно-Бугазька ЗОШ 1-3 ст., Овідіопольський р-н, Одеська обл.
 240. Гордій Наталя Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ №16, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 241. Іваненко Вікторія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. №20, Київської обл.
 242. Іщенко Оксана Василівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури ОНЗ ”Левківська ЗОШ l-III ст.”
 243. Мавроматі Людмила Юріївна, вчитель української мови і літератури Ужгородської лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Закарпатської обл.
 244. Іванова Галина Андріївна, учитель зарубіжної літератури КЗО “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ст.» ДОР”
 245. Сабов Наталія Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури(вища категорія, вчитель-методист) Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім. О. Духновича. Закарпатська обл.
 246. Бушакова Оксана Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист НВК: ЗШ І-ІІІ ст. №4-ліцей м. Могилева-Подільського Вінницької обл.
 247. Бреславець Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Коломийського ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка, Івано-Франківської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 248. Семенюк Лариса Анатоліївна, старший вчитель вищої категорії Київської школи № 212
 249. Рудьман Олена Василівна, заступник директора комунального опорного закладу з навчальної роботи, учитель зарубіжної літератури, с. Боярка Лисянського р-ну Черкаської обл.
 250. Матвєєва Ольга Вікторівна, учитель зарубіжної літ. вищої категорії, учитель-методист Миколаївської ЗОШ I-III ст. √6 Миколаївської обл.
 251. Дзямулич Наталія Іванівна, викладач дитячої та зарубіжної літератури, старший викладач кафедри словесних дисциплін Луцького педагогічного коледжу.
 252. Паращук Катерина Віссаріонівна, учитель зарубіжної літератури Бабинської ЗОШ Кельменцького району Чернівецької обл.
 253. Кратко Оксана Василівна, учитель української та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новий Витків Львівської обл. ( старший вчитель, вища категорія)
 254. Колбовська Алла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури альтернативних шкіл «Кітерра» та «Соняшник» (м. Київ)
 255. Сунцова Наталія Аркадіївна – учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Ніжинської гімназії 3 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.
 256. Лобас Наталія, кандидат філологічних наук, викладач польської мови, кафедра загального мовознавства і слов’янських мов ТНПУ ім. В. Гнатюка
 257. Якубенко Ірина Іванівна, директор школи, вчитель зарубіжної літератури Новобогданівського ЗЗСО, Радсадівської сільської ради, Миколаївської обл.
 258. Вєрнік Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та російського мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)
 259. Русіна Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури(вища категорія) КЗ «Піщанобрідське НВО» Добровеличківського району, Кіровоградської обл.
 260. Бевська Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ 28, вчитель вищої категорії, старший вчитель.
 261. Іваниш Оксана Лук’янівна. Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ”УжНУ» м. Ужгород Закарпатськоі обл. Старший викладач вища категорія.
 262. Костецька Ольга Михайлівна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею 7 м. Долини Івано-Франківської обл.
 263. Яценко Тетяна Всеволодівна, вихователь дошкільного підрозділу Драбинівського НВК Драбинівського сільської ради Новоманжарського району Полтавської обл. Закінчила Черкаський педагогічний інститут по спеціальності “російська мова та література”.
 264. Позднєєва Ірина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури вищої категорії КЗШ №110 міста Кривого Рогу Дніпропетровської обл.
 265. Турченко Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури спеціалізованої школи №129 м. Києва, учитель вищої категорії, старший учитель
 266. Шамрицька Наталія Анатоліївна, випускниця Ужгородського державного університету 1994 р., голова профкому ПО ПМГУ ПіВНГЗК
 267. Репінська Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури (спеціаліст І категорії), заступник директора з виховної роботи Таврійської ЗОШ І-ІІІ ст. Скадовської районної ради Херсонської обл.
 268. Селезньова Ніна Петрівна, викладач зарубіжної літератури, вища категорія, “старший викладач”, Канівський коледж культури і мистецтв.
 269. Басіста Валентина Якимівна, вчитель зарубіжної літератури ( вища категорія) Сокиринецько ЗОШІ-ІІІ ст. Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл.
 270. Березова Вікторія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Корсунь-Шевченківської ЗСШ l-lll ст. №5 із поглибленим вивченням іноземних мов. Черкаська обл.
 271. Складенко Тетяна Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель Мар`янської загальноосвітньої І-ІІІ ст. школи №2 Зеленодольської ОТГ Апостолівського району Дніпропетровської обл.
 272. Борисяк Любов Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського НВК “Школа радості”- ДНЗ» (м. Золочів Львівської обл.).
 273. Бялковська Вікторія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Красенівського НВК Чорнобаївського району Черкаської обл.
 274. Котурбаш Галина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Міжгірської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина Міжгірського району Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
 275. Полікарпова Ірина Вадимівна, викладач зарубіжної літератури учитель-методист, заступник директора, Скандинавська гімназія м. Київ
 276. Туник Олена Олександрівна – викладач української та зарубіжної літератури КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради, викладач вищої категорії.
 277. Кононенко Вікторія Миколаївна, вчитель-методист Херсонської спеціалізованої школи №31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов.
 278. Щербань Світлана Григорівна, учитель зарубіжної літератури, методист. Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко
 279. Чернійчук Василина Василівна, учитель зарубіжної літератури Світильнянського НВК Броварського району Київської обл.
 280. Пятковська Олена Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Нижньоторгаївської ЗОШ І – ІІІ ст. Нижньосірогозького району Херсонської обл.
 281. Пономаренко Антоніна Петрівна, методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського
 282. Ільницька Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Кривківської ЗОШ. Турківський район, Львівська обл. Вчитель вищої категорії, «старший учитель».
 283. Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист КЗЗСО ІІ-ІІІ ст. гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради. Дніпропетровська обл.
 284. Крижановська Наталія Львівна – учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Козівської державної української гімназії ім. В. ГЕРЕТИ Тернопільської обл.
 285. Вихрист Наталія Станіславівна, учитель зарубіжної літ. вищої категорії, учитель-методист Кузнецівської ЗОШ I-III ст. Доманівського р-ну Миколаївської обл.
 286. Шевченко Катерина Григорівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. Васильківського району Київської обл.
 287. Зінчук Лариса Петрівна, учитель зарубіжної літератури Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Любомльського району Волинської обл.
 288. Ткачук Людмила Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) ЗОШ І-ІІІ ст. с Овлочин Турійського району Волинської обл.
 289. Єліна Алла Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель-методист, Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Закарпатська обл., відмінник народної освіти
 290. Зінченко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Осоївського НВК Краснопільської селищної ради Сумської обл.
 291. Невмержицька Інна Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст.» Нікольської районної ради Донецької обл., вчитель першої категорії.
 292. Гуцал Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, школа І-ІІІ ст. №286 м. Києва
 293. Ткаченко Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ( вища категорія, старший учитель) Шполянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл.
 294. Макуха Тетяна Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови Новобілокоровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Житомирської обл. Вища категорія, вчитель-методист.
 295. Чопей Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лалівської ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, “старший учитель”
 296. Мороз Алла Євгеніївна, викладач зарубіжної літератури, вища категорія, старший викладач, Краснокутський професійний аграрний ліцей
 297. Стріляна Наталія Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури Филенківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського р-н Полтавської обл., вчитель вищої кваліфікаційної категорії
 298. Бондарчук Ніна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Хмельницької обл.
 299. Корчак Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія – вища, звання – “старший вчитель”, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Гнівань Тиврівського району Вінницької обл.
 300. Агеєва Світлана Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Височанського НВО “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»Тетіївського району Київської обл., вчитель вищої категорії
 301. Самелюк Наталія Ігорівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Здорівського НВК Васильківського району, Київської обл.
 302. Долгова Тетяна Митрофанівна, м. Ужгород, Закарпатська обл. Вчитель зарубіжної літератури, 1 категорія, УЗОШ N6 ім. В. С. Гренджі-Донського
 303. Лінійчук Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Ямницького ліцею Івано-Франківської обл., керівник методичного об’єдання вчителів філологічних дисциплін Ямницької ОТГ
 304. Єрмоліна Олена Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 101, вчитель вищої категорії, старший вчитель
 305. Шмагель Ірина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Козятинської ЗОШ №2
 306. Величко Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Червонослобідського ЗЗСО Червонослобідської сільської ради Черкаської обл., вчитель вищої категорії
 307. Ласунова Наталія Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ( вища категорія, старший учитель) Стрийськоі ЗШ І-ІІІ ст. №1 Львівської обл. Голова міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури.
 308. Костенко Юлія Валеріївна, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист м. Київ, СШ №16
 309. Лучина Наталія Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, ”старший учитель”, Київ, школа №111.
 310. Малярчук Ірина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист, м. Баштанка Миколаївської обл.
 311. Поліщук Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Томинобалківського закладу повної загальної середньої освіти Білозерської селищної ради Херсонської обл.
 312. Пекун Надія Андріївна, учитель зарубіжної літератури, директор Великостидинської ЗОШ Костопіського району Рівненської обл.
 313. Милятинська Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської СШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, “старший учитель”.
 314. Моргун Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Розсошенська гімназія Щербанівської сільради Полтавського району Полтавської обл.”, вчитель-методист
 315. Небеленчук Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”, кандидат педагогічних наук.
 316. Матченко Світлана Миколаївна, викладач зарубіжної літератури (спеціаліст вищої категорії ), Костопільського будівельно-технологічного коледжу Рівненської обл.
 317. Микитюк Марія Олександрівна учитель (ІІ категорії) зарубіжної літератури, англійської мови Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Голопристанської міської ради
 318. Гушель Лідія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Росавської ЗОШ l-lll ст., Миронівського р-ну, Київської обл.
 319. Чирка Валентина Василівна, методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 320. Лазаревич Світлана Петрівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ “Ізюмський регіональний центр професійної освіти» м. Ізюм Харківської обл.
 321. Багрій Світлана Едуардівна, учитель зарубіжної літератури першої категорії ОЗО”ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 міста Ківерці» Волинської обл.
 322. Федишин Надія Мирославівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Східницької ЗОШ І-ІІІ ст, Бориславської міської ради, Львівської обл.
 323. Подставкіна Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, “Старший учитель”, Київ, школа №111.
 324. Смірнова Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І – ІІІ ст. 30, вчитель вищої категорії, “Старший учитель”
 325. Іващенко Алла Олексіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Лутовинівської гімназії Козельщинської селищної ради Полтавської обл., учитель зарубіжної літератури, вчитель-методист
 326. Александрович Лілія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ Сасівський НВК I-III ст. Золочівського району, Львівської обл.
 327. Сагайдак Ірина Петрівна, викладач зарубіжної літератури ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 328. Затильний Віталій, вчитель української і польської мови Суботньої школи української мови і культури у м. Лодзь (Республіка Польща).
 329. Іваненко Оксана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Степангородського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Володимирецької райради Рівненської обл.
 330. Плевницька Алла Павлівна, учитель зарубіжної літератури (учитель вищої категорії, учитель – методист) Червоноградської ЗШ №12, Львівська обл.
 331. Карман Тетяна Іванівна, Рівнянська ЗШ №2 Новоукраїнського району Кіровоградської обл., учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель
 332. Сеник Вікторія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Багатопрофільного ліцею “Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. 11 м. Ужгорода, спеціаліст вищої категорії, “старший учитель”
 333. Мунтян Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Інгульської ЗОШ І-ІІІ ст. Баштанської районної ради, вчитель вищої категорії
 334. Ладані Наталія Іванівна, методист РМК відділу освіти Свалявської райдержадміністрації Закарпатської обл.
 335. Бондаренко Лариса Юріївна, вихователь Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи І-ІІІ ст. №4 Миколаївської обласної ради
 336. Глотов Олександр Леонідович, доктор філологічних наук, професор, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
 337. Чеберко Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист, КЗО “СЗШ №1» м. Дніпро
 338. Мрачковська Галина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, “учитель-методист”, СЗШ № 23 м. Львова.
 339. Філіппова Аксенія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Граденицької ЗОШ І-ІІ ст. Біляївського району Одеської обл.
 340. Козієва Віталіна Вікторівна. Іверська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрівської районної ради Донецької обл. Вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист.
 341. Гримак Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Скоморошки Оратівського району Вінницької обл.
 342. Барбашина Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Ніжинської гімназії 3 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.
 343. Савицька Оксана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, «старший вчитель». Школа-гімназія, смт Іваничі Волинської обл.
 344. Макаревич Зінаїда Григорівна, пенсіонерка, бувший вчитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ №119
 345. Дорошенко Марина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, “старший учитель”, ліцей «Престиж» м. Київ
 346. Лошик Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, Волинь, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сошичне.
 347. Петрик Ольга Пилипівна, учитель зарубіжної літератури(вища категорія, старший вчитель) ЗЗСО “Великокурінський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської обл.
 348. Легка Ірина Іванівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Дубровицького НВК “Ліцей-школа”, Рівненської обл.
 349. Масляєва Ілона Валеріївна, учитель англійської мови та зарубіжної літератури, Улянівська ЗШ І-ІІІ ст.
 350. Співак Людмила Станіславівна, директор Драбинівського НВК Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської обл., учитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель, переможець районного етапу конкурсу “Учитель року» (2004)
 351. Гусєва Лариса Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №56
 352. Дмитренко Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. Новоград-Волинського району Житомирської обл.
 353. Мік Галина Степанівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Твіржанський ЗЗСО» Львівської обл., керівник МО
 354. Пінкевич Світлана Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури філії Семенівського ОЗЗСО »Костогризівська гімназія»
 355. Слижук Олеся Алімівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету
 356. Ткач Ірина Олександрівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Миколаївської спеціалізованої школи №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу
 357. Гажур Валентина Володимирiвна, вчитель-методист зарубіжної літератури Голопристанськоi ЗОШ I-III ст. №4 Херсонської обл.
 358. Булана Лідія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівської районої ради Полтавської обл.
 359. Федорова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, “старший учитель»НВК “Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня» Вишгородського району Київської обл.
 360. Потятинська Надія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури Карівської ЗШ І-ІІ ст. Сокальського району Львівської обл.
 361. Ушмодіна Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури І категорії, Нікольської гімназії “Софія»смт. Нікольське, Донецької обл.
 362. Дем’яненко Любов Пилипівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, Харківська обл.
 363. Сергієнко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Рачинської гімназії Тараканівської ОТГ Дубенського р-ну Рівненської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 364. Ковальова Ольга Василівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист Херслнської спеціалізованої школи №31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов
 365. Гливка Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Великолазівського ЗЗСО Баранинської ОТГ Ужгородського району, Закарпатської обл., спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.
 366. Музика Аліса Миколаївна вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вищої категорії, старший вчитель Галицинівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 367. Кретова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
 368. Мельникова Руслана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літ ератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
 369. Буківська Віра Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Бусовиської ЗСШ Старосамбірський район, Львівська обл.
 370. Барильська Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Нижньолукавицької СЗОШ l-ІІ ст., Стрийського району, Львівської обл., вчитель вищої категорії, “старший учитель”.
 371. Кривуца Маріанна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. В. С. Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської обл., вчитель-методист, заступник директора з виховної роботи
 372. Ткачук Оксана Ярославівна, учитель зарубіжної літератури Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. Буського району Львівської обл.; учитель вищої категорії, “старший вчитель”.
 373. Романенко Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №21 ім. Ю. Г. Іллєнка, учитель вищої категорії, старший учитель
 374. Білих Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель м. Кропивницький, ЗШ I-III ст. № 24
 375. Мурзо Тетяна Євгенівна, вчитель-методист Львівської гімназії «Престиж, відмінник освіти, нагороджена «Знаком В. О. Сухомлинського» і медаллю «Флагман освіти України» за інноваційні технології, дипломант конкурсу «Учитель року-2004»
 376. Яцина Світлана Валентинівна, учитель зарубіжної літератури НВО №32 СЗОШ І-ІІІ ст., пц «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл., учитель вищої категорії, старший учитель.
 377. Шушкевич Людмила Степанівна, викладач зарубіжної літератури, української мови, вчитель вищої категорії, старший викладач ДНЗ “Вишнівецький професійний ліцей”, смт. Вишнівець, Тернопільська обл.
 378. Шовенко Валентина Олександрівна, учитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури Іванівської загальноосвітньої філії КЗ «Соколівське НВО» Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської обл.
 379. Котляренко Наталія Миколаївна, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ «Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
 380. Цанько Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 4 з поглибленим вивченням певних курсів та предметів м. Мукачево Закарпатської обл.
 381. Купіна Ірина Іванівна, учитель української мови та літератури вищої категорії, «старший вчитель», КНЗ «Радушненської ЗОШ І-ІІІ ст. Криворізького району Дніпропетровської обл.”.
 382. Кошло Оксана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Борсуківської РОШ І-ІІІ ст. Тернопільської обл., спеціаліст вищої категорії
 383. Мейта Алла Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови та літератури №260 міста Києва.
 384. Марчик Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія) ЗЗСО “Ветлівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської обл.
 385. Федоренко Оксана Михайлівна, викладач зарубіжної літератури вищої категорії Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
 386. Швець Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та української мови та літератури СЗШ І-ІІІ ст. с . Носівці Гайсинського району Вінницької обл., вчитель вищої категорії
 387. Мелник Ганна Валентинівна, учитель зарубіжної літератури Кашперівського ЗНВК І-ІІ ст. “Школа-дитячий садок» Козятинського району Вінницької обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
 388. Палій Надія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Добросинськоі ЗОШ І-ІІІ ст., Львівська обл.
 389. Грінченко Зоя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Путивльської ЗОШ № 2 Сумської обл.
 390. Атаманенко Лілія Володимирівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ОНЗ- Путрівський НВК «гімназія-ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Київська обл., Васильківський р-н
 391. Заячківська Оксана Василівна, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Тишківського НВК Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.
 392. Мороз Вікторія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Краматорської ЗОШ I-III ст. №4.
 393. Корінь Наталія Анатоліївна, вчитель вищої категорії, “старший вчитель»зарубіжної літератури та російської мови Колківського НВК
 394. Яроха Дар’я Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №37, учитель-методист.
 395. Лукафейник Лариса Василівна учитель-методист зарубіжної літератури Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №11
 396. Кротна Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист КЗ “Гуманітарна гімназія №1 імені М. І. Пирогова Вінницької міської ради”
 397. Колос Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Коробівського НВК “ЗОШ l-lll ст. – ДНЗ» Золотоніського району Черкаської обл.
 398. Чикалова Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУССШ№29, м. Суми
 399. Недашківська Анастасія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Ставищенської ЗОШ I-III ст., Брусилівського району, Житомирської обл.
 400. Гальчанська Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ № 1» Василівської районної ради Запорізької обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 401. Тонкошкурова Лариса Іванівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім. О. Духновича (Закарпатська обл.)
 402. Бровдій Яна Іванівна, учитель зарубіжної літератури Чорнопотіцької ЗОШ I-III ст. Іршавського р-ну, Закарпатської обл.
 403. Скуріхіна Тамара Петрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури СЗШ № 30 м. Кам’янського Дніпропетровської обл., учитель-методист.
 404. Костишин Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хмельницької обл.
 405. Квасниця Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Івано-Франківської ЗШ І-ІІІ №28
 406. Яременко Людмила В’ячеславівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури (вища категорія, старший учитель) спеціалізованої школи №320 міста Києва.
 407. Татаренко Юлія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Досліднянського НВК Чернігівської обл., спеціаліст вищої категорії
 408. Харченко Діана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, учитель І категорії, Олександро-Калинівського ЗЗСО І-ІІ ст. Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Донецької обл.
 409. Радкевич Олена Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Глибоцького ліцею Чернівецької обл., вчитель-методист
 410. Щербина Марина Степанівна, вчитель зарубіжноі літератури, вища категорія, старший вчитель Бросківськоі ЗОШ Ізмаільського району, Одеської обл.
 411. Карпук Наталія Володимирівна, учителька зарубіжної літератури, української мови та літератури опорного закладу НВК”ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Турійськ Волинської обл.
 412. Артеменко Наталія Іванівна, учитель української мови й літератури, учитель вищої категорії Кременчуцька ЗОШ №28 Полтавська обл.
 413. Конькова Оксана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Каховського району Херсонської обл.
 414. Мігдальська Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист ліцею 100 “Поділ”, м. Київ.
 415. Бакшинська Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора Танюшівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської районної ради Луганської обл.
 416. Бреусова Лариса Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, учитель зарубіжної літератури Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Волноваської районної ради Донецької обл.
 417. Козова Таміла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Долинської гімназії Кіровоградської обл.
 418. Гергун Наталія Іванівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Черкаської обл.
 419. Салівон Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 420. Власюк Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Луцької ЗОШ №24 технологічний ліцей
 421. Кольба Ірина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Чернівецької гімназії №4
 422. Чайковська Ольга Павлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Білокамінського НВК Золочівський район, Львівська обл.
 423. Гмирко Олена Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель Чернігівської ЗОШ №33
 424. Сависько Тетяна Григорівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови Вязенського НВК, Путивльського р-н, Сумської обл.
 425. Вороніна Лариса Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, Глибоцької гімназії Чернівецької обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 426. Попова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. Чорноморської ОТГ Очаківського району Миколаївської обл.
 427. Пугайчук Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Овруцького ЗЗСО I-III ст. №3 Житомирської обл.
 428. Терещук Оксана Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Івано-Франківська ЗШ І-ІІІ ст. N 15
 429. Грицак Наталія, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри методика викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
 430. Платко Уляна Любомирівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, Львівська обл., Стрийський р-н, Нежухівська СЗОШ
 431. Сорокотяга Вікторія Володимирівна учитель-методист зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №5
 432. Крупич Людмила Миронівна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ №1 м. Львова.
 433. Шніткіна Ольга Володимирівна, методист районного методкабінету, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Одеської обл.
 434. Ющенко Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Чернігівської міської ради, заступник директора з освітньої роботи
 435. Штанько Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Великоолександрівського НВК Віньковецького району, Хмельницької обл. методист РМК.
 436. Чайковська Анна, кандидат біологічних наук, доцент, кафедри педагогіки та методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 437. Харитонова Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, І категорії Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
 438. Левченко Світлана Анатоліївна, вчитель-методист української мови та літератури, зарубіжної літератури КНЗ «Радіонівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Дніпропетровської обл.
 439. Денисюк Ольга Григорівна, вчитель-методист Судилківськоі ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району Хмельницької обл.
 440. Табуранська Тетяна Олегівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 441. Волошина Тетяна Володимирівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Любарецькоі ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського району Київської обл., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
 442. Рисіч Тетяна Ігорівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Житомир, ЗОШ N8 І-ІІІ ст., вища категорія.
 443. Кримко Неля Михайлівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії Ганьковицької ЗОШ І-ll ст. Свалявського району Закарпатської обл.
 444. Лук’яненко Жанна Станіславівна, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, вчитель початкових класів Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.
 445. Захарцова Ольга Євгенівна, вчитель рос. мови та літератури (інтегрований курс) Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. №35 з проф. навчанням ім. В. М. Шеймана
 446. Шпак Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури Сосулівської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківської районної ради Тернопільської обл., вища категорія, методист.
 447. Зикунова Вікторія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Білопільського району Сумської обл.
 448. Щобак Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Вільшанської ЗОШ І-ІІ ст. Хустського району, Закарпатської обл.
 449. Деяк Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури, ЗДНВР Сасівської ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградівської РДА, Закарпатської обл.
 450. Луганська Любов Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, директор Новопокровського НВК Чугуївської районної ради Харківської обл.
 451. Кошова Валентина Миколаівна, учитель зарубіжної літератури Решетилівськоі гімназії імені І. Л. Олійника
 452. Яремчук Наталія, вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, Старицька ЗОШ І-ІІІ ст. Яворівський район Львівська обл.
 453. Швед Оксана Романівна – учитель зарубіжної літератури Гніздичівської ЗОШ І-ІІІ ст. Львівської обл., учитель вищої категорії, старший вчитель
 454. Булана Алла Володимирівна вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель КЗ «Новоолександрівський НВК» Дніпровського району Дніпропетровської обл.
 455. Канафоцька Яна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст, Золочівський рн., Львівської обл.
 456. Мілінг Тетяна Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ст., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
 457. Білічук Антоніна Тихоновна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, вища категорія, Рівненська обл., Володимирецький район, Лозківська ЗОШ.
 458. Манько Галина Іллівна, учитель зарубіжної літератури Новороздільської ЗШ І-ІІІ ст. №3 Львівської обл.
 459. Бойко Ірина Миколаївна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
 460. Потапчук Вікторія Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ І-ІІ ступеня с. Щитинь Любешівського району Волинської обл.
 461. Халабаджах Інна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист НВК “Міцва-613» Києво-Святошинського району.
 462. Ізергіна Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Роменської СЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. П. І. Калнишевського, м. Ромни, Сумська обл.
 463. Собко Оксана Валеріівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Полонськоі ЗОШ l-lll ст. №4 Хмельницької обл.
 464. Вознюк Любов Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Річецького НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Корецької районної ради Рівненської обл.
 465. Васильчук Марія Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Торчинського НВК l-ll ст. Коростишівського р-н, Житомирської обл.
 466. Устіяновська Вікторія Михайлівна, вчитель ЗЛ вищої категорії, вчитель – методист ЗОШ №10 м. Стрия Львівської обл. Член творчої майстерні вчителів ЗЛ при ЛОІППО
 467. Фірич Анна Володимирівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури у Середкевицькому НВК Яворівського району Львівської обл.
 468. Пастушкова Ірина Семенівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель, директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Миколаївської міської ради Миколаївської обл.
 469. Кущук Надія Олегівна, заступник директора з втховноі роботи, вчитель зарубіжної літератури в ОНЗ «Трепівська ЗШ І-ІІІ ст.», Знам’янський р-н, Кіровоградська обл.
 470. Олішевська Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури Гірницької ЗОШ І-ІІ ст. №18 Селидівської міської ради Донецької обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
 471. Підодвірна Марія Ігорівна – здобувач наук ст. к. філол. н., керівник служби ученого секретаря Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 472. Вільчанська Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 473. Куца Лариса Петрівна, канд. філолог. наук, викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
 474. Герасименко Інна Анатоліївна – учитель української мови, літератури та зарубіжної, літератури, учитель вищої категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи НВК №30 “ЕКОНАД» м. Києва.
 475. Захарова Анастасія Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов Київського Національного торгівельно-економічного університету
 476. Куракса Олена Арнольдiвна, вчитель рос. мови та зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, школа І-ІІІ ст. №85 м. Києва
 477. Руденко Валентина Ивановна, учитель зарубежной литературы КЗО “Водянская СОШ» Широковского района, учитель-методист
 478. Остапова Інна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Вербка Крижопільського р-н Вінницької обл.
 479. Шаргут Ірина Олегівна – учитель зарубіжної літератури ОЗ “Пустомитівська ЗОШ №1 I-III ст.”, учитель вищої категорії, старший вчитель
 480. Соколова Лариса Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, Елітнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Харківської районної ради Харківської обл., І категорія
 481. Гайдабура Оксана Анатоліївна, вчитель англійської мови, Біленченківська ЗОШ I-II Гадяцької міської ради Полтавської обл.
 482. Мартинець Алла Михайлівна, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ “Приарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 483. Доброгорська Ірина Анатоліївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Криворізької ЗОШ №26
 484. Козуб Олена Миолаївна, вчитель зарубіжної літератури Побережківської гімназії Медвинської ОТГ Богуславсього району Київської обл., спеціаліст 1 категорії.
 485. Горбатенко Олена Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Носівської міської гімназії Чернігівської обл., учитель-методист
 486. Цибуляк Надія Іванівна, вища категорія, “старший вчитель”Товмачицького ліцею Коломийського району Івано-Франківської обл.
 487. Карпук Ніна Трохимівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ с. Галузія Маневицького р-ну Волинської обл.
 488. Чабаненко Ірина Анатоліївна, викладач зарубіжної літератури, викладач І категорії, Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 489. Полегенько Яна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури середньої ЗОШ І-ІІІ ст. №316 м. Києва
 490. Лабащук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 491. Оникієнко Ольга Василівна, заступник директора з НВР, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Данилівської ЗОШ I-III ст. Васильківського району Київської обл.
 492. Зоненко Людмила Григорівна, викладач зарубіжної літератури Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ”.
 493. Мерщій Юлія Яківна, вчитель української мови та літератури Германівської гімназії Обухівської районної ради Київської обл., вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 494. Рішко Ольга Василівна вчитель зарубіжної літератури смт. Тересва Тячівського району Закарпатської обл., старший вчитель.
 495. Пелипенко Любов Василівна, вчитель зарубіжної категорії Великоберезянської ЗОШ І-ІІІ ст. Таращанського району Київської обл., вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 496. Петровська Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Омельницької філії імені академіка М. А. Доллежаля КЗ «НВК “Основа”» Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької обл.
 497. Дембіцька Марія Василівна – вчитель російської мови та зарубіжної літератури (спеціаліст вищої категорії), заступник директора з навчально-виховної роботи Завалійківської ЗОШ І-ІІІ ст. Війтовецької селищної ради Хмельницької обл.
 498. Вельган Оксана Еммануїлівна, вчитель зарубіжної літератури Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району, Львівської обл.
 499. Зем’янська Вікторія Юріївна, учитель зарубіжної літератури, старший учитель, спеціаліст вищої категорії Чорнопотiцької ЗОШ I-III ст. Закарпатської обл.
 500. Мокрій Олена Миколаївна, викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ДВНЗ “Рівненський коледж економіки та бізнесу”
 501. Осташко Таміла Володимирівна, вчитель-методист КЗ “Верхньодніпровська СЗШ І-ІІІ ст. №5» Верхньодніпровськ ох міської ради Дніпропетровської обл.
 502. Дашкевич Євгенія Олександрівна – вчитель англійської мови спеціалізованої школи 64 м. Києва, вчитель вищої категорії
 503. Муринець Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. І. Блока
 504. Третьякова Людмила Юріївна, учитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. №1 смт Крижопіль Вінницької обл., вища категорія, вчитель-методист
 505. Соловйова Ірина Леонідівна, вчитель іспанської мови спеціалізованої школи №64 м. Києва, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 506. Черняк Інна Георгіївна, вчитель комунальної установи Сумської СШ І-ІІІ ст. №17, м. Суми
 507. Маслаган Тетяна Петрівна, учитель зарубіжної літератури Доманівського НВК “Доманівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1. Центр дитячої та юнацької творчості” Доманівської селищної ради Миколаївської обл., вища категорія, вчитель-методист.
 508. Лобоцька Іванна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Малосадівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Рівненської обл.
 509. Грипась Надія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КЗО «Покровська ЗОШ І -ІІІ ст. №2» Покровської селищної ради Дніпропетровської обл.
 510. Олефіренко Ліна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Малобілозерської школи – інтернату “Дивосвіт» Запорізької обласної ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 511. Дротенко Тамара Михайлівна, учитель зарубіжної літератури. Рибаківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Коблівськоі ОТГ Миколаївської обл.
 512. Берещук Валентина Валентинівна, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст ІІ категорії, ДВНЗ “Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж “
 513. Марчишин Любов, заступник директора, учитель зарубіжної літератури “вищої категорії”, “старший учитель» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Батятичі Кам’янка – Бузької ОТГ Львівської обл.
 514. Ляхова Марія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Гвардійського НВК, Хмельницький район, Хмельницька обл.
 515. Савко Наталія Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури та англійської мови/літератури, вища категорія, методист, СШ № 5, м. Ужгород
 516. Мельник Людмила Юріївна, учитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Житомирської обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, керівник МО вчителів зарубіжної літератури Попільнянського ОТГ.
 517. Сокол Тетяна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Рафалівська ЗОШ І-ІІІ ст., Володимирецький р-н, Рівненська обл.
 518. Попадюк Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району, Тернопільської обл., вчитель вищої категорії
 519. Лоза Ганна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Рубіжанської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рубіжанської міської ради Луганської обл.
 520. Ларіонова Оксана Юріївна, учитель зарубіжної літератури Порічанської філії Веселинівської ЗОШ Миколаївської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 521. Грибань Олена Василівна, викладач зарубіжної літератури Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба ШІСумДУ (друга категорія)
 522. Подолянчук Олена, учитель зарубіжної літератури, старший учитель ОЗ Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ст.
 523. Чорняк Зоряна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК “Загальноосвіт- ня школа І-ІІІ ст. №1-гімназія»м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 524. Кушуріна Людмила Степанівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Новоівницької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрушівського району Житомирської обл.
 525. Лопушанська Ярослава Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Саливінківської ЗОШ I-III ст. Васильківського р-н Київської обл.
 526. Козак Наталія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Майданської ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірського району Закарпатської обл.
 527. Мурашко Юлія Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Краматорського НВК (ЗОШ 32) Краматорського міської ради Донецької обл., перша категорія.
 528. Березовська Р. І., вчитель зарубіжної літератури Новоархангельського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Повоархангельського НВО №1, вчитель вищої категорії, ст. вчитель.
 529. Дуняшенко Наталія Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл., учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
 530. Кузьменчук Ірина Василівна, методист науково-методичного центру гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 531. Бурдейна Наталя Вікторівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури комунального опорного закладу освіти «Ставрівський НВК Окнянського району, Одеської обл.»
 532. Бурла Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури Смолінського НВО «Загальноосвітня школа I-III ст. – гімназія – позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської обл.
 533. Хачатрян Ані Баяндурівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 534. Галабурда Роман Степанович, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, ОЗ “Горьківський ЗПЗСО Каланчацької селищної ради Херсонської обл.”
 535. Таран Наталія Василівна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Маньківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Маньківської районної ради Черкаської обл.
 536. Шепелєва Тамара Яківна, учитель зарубіжної літератури Краматорського НВК (ЗОШ 32) Краматорської міської ради Донецької обл., вища категорія, старший учитель
 537. Леоненко Ніна Іванівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Білопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 5 імені А. С. Макаренка Білопільської районної ради Сумської обл.
 538. Вечірко Оксана Леонідівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка
 539. Грінченко Вікторія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл.»
 540. Іванова Зоя Віталіївна, учитель зарубіжної літератури і російської мови, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» КЗ «Великознам’янська загальноосвітня школа I-III ст. №3» Кам’янсько – Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької обл.
 541. Славинська Ольга Миколаївна, учитель української мови і літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Краматорської міської ради Донецької обл., вища категорія, старший учитель
 542. Манжула Тетяна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Вільногірської ЗОШ I-III ст. №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 543. Васьків Валентина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Полицької ЗОШ I-III ст., Володимирецького району, Рівненської обл.
 544. Мищик Людмила Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, «старший вчитель». Баранівськоі ЗОШ |-||| ст. 2 їм. О. Сябрук, Житомирської обл.
 545. Ладижинська Лідія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Нововолинської міської ради Волинської обл., учитель вищої категорії, учитель-методист, голова міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови
 546. Гаджала Марія Феодосіївна, вчитель зарубіжноі літератури Росохацькоі ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району Тернопільськоі обл., спеціаліст вищої категорії.
 547. Маринюк Оксана Романівна вчитель зарубіжної літератури Заліщицької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея Тернопільської обл.
 548. Михайленко Олена Степанівна, учитель зарубіжної літератури Забуянської ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівського району Київської обл.
 549. Мартинюк Уляна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Гутівського НВК Богородчанський району Івано-Франківської обл., вчитель-методист
 550. Яцкова Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури комунальної установи Миропільської селищної ради “Опорний навчальний заклад “Миропільська гімназія”, вища категорія, старший учитель.
 551. Кодрян Мар’яна Богданівна, вчитель зарубіжної літератури Шманьківської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району, Тернопільської обл.
 552. Бишовець Валентина Микитівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Миколаївської ЗОШ I-III ст. №40
 553. Криворот Лариса Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії середньої ЗОШ № 54 м. Києва
 554. Хаджийська Валентина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Преславська БЗОШ I-III ст.» Приморського р-ну Запорізької обл.
 555. Варіант Наталія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури та англійської мови, спеціаліст другої категорії Таурівської ЗОШ l-ll ст. Тернопільської обл.
 556. Яремчук Лариса Григорівна, спеціаліст вищої категорії, учитель рос. мови та зарубіжн. літ. Опорного Навчального Закладу «Левківська ЗОШ І-ІІІ ст.» Житомирського р-ну, Житомирської обл.
 557. Хвалько Наталія Віталіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-мeтодист Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Хмельницька обл.
 558. Дрозд Лідія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) НВК «Школа І ступеня – гімназія імені Андрея Шептицького» міста Стрия
 559. Бондаренко Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищ. категорії. Ямпільський район
 560. Здражевська Тетяна Вікторівна, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Юріївської філії Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 561. Комарницька Оксана Михайлівна, заступник директора з НВР, вчитель зарубіжної літератури Каховського НВК “Гімназія – спеціалізована школа 1 ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов”
 562. Шостак Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури, НВК “ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок «село Гута Волинська обл., Ратнівський район
 563. Берест Людмила Вікторівна, ЗДНВР, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Снігурівської районної ради Миколаївської обл.
 564. Письменна Людмила В’ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, заступник директора з виховної роботи Баловненської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоодеської районної ради Миколаївської обл.
 565. Дуда Галина Адамівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл., «старший вчитель».
 566. Сущик Людмила Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Любомльського ЗЗСО №2 Любомльської міської ради Волинської обл. Стаж роботи за фахом – 22 роки
 567. Синицька Людмила Андріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нуйно Камінь- Каширського району Волинської обл., вчитель вищої категорії, “старший вчитель”.
 568. Микитинська Марія Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури Негівської гімназії Верхнянської с/р ОТГ, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
 569. Гаркуша Вікторія Володимирівка, вчитель вищої категорії, старший вчитель КЗ “СЗШ 9 м. Покров Дніпропетровської обл.”
 570. Кочаєва Ірина Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, Сєвєродонецький колегіум
 571. Федоряк Галина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, учитель ІІ кваліфікаційної категорії, ЗОШ І-ІІІ ст. №8, м. Чернівці
 572. Ладанець Юлія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Родинської ЗОШ №8 Покровської міської ради Донецької обл., спеціаліст І категорії
 573. Марковська Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист, м. Рівне, НВК №12
 574. Терещук Валентина, вчитель зарубіжної літератури, вища кв. категорія, старший вчитель. Ілавченська ЗОШ, Тернопільщина
 575. Удод Олена Євгеніївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель), Онуфріївська ЗШ І-ІІІ ст., Кіровоградської обл.
 576. Чернова Валентина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший учитель Великорублівської ЗОШ І-ІІІ ступеня
 577. Мартиненко Тетяна Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Ярівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської міської ради Донецької обл.
 578. Човпило Алла Михайлівна, учитель вищої категорії, викладач зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ №3, Рівненської обл.
 579. Приходько Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи Калени ківської ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівського району Полтавської обл.
 580. Іванченко Наталія Миколаївна вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Погребівської філії ОНЗ Путрівський НВК Васильківського району Київської обл.
 581. Бихова Оксана Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Іскрисківщинський НВК Білопільської районної ради Сумської обл.
 582. Ленець Олена Леонтіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка
 583. Мірошник Наталія Леонідівна, викладач зарубіжної літератури Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії, спеціаліст вищої категорії.
 584. Гуменюк Олена Анатоліївна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з НВР КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради
 585. Желізна Оксана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївської районної ради Харківської обл.
 586. Штен Ірина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель), Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської обл.
 587. Притолюк Світлана Аркадіївна, канд. філол. наук, доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 588. Шарлай Валентина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Гоголівської ЗОШ імені М. В. Гоголя Шишацького району Полтавської обл., спеціаліст вищої категорії
 589. Перекрест Ольга Олександрівна, викладач математики, вчитель вищої категорії. Спеціалізована природничо-математична школа №26 м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 590. Лущик Надія Миколаївна, вчитель англійської мови Колківського НВК Дубровицького р-ну, Рівненської обл., спеціаліст першої категорії
 591. Марочкевич Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Новоолександрівського НВК Олександрівської селищної ради Донецької обл.
 592. Питель Юлія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Лапшинської ЗОШ І-ІІ ст., Бережанський р-н, Тернопільська обл.
 593. Мендусь Тетяна Петрівна, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури ліцею №7 міста Гайсин Вінницької обл.
 594. Гармаш Лідія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Воскресенська ЗОШ, Вітовського району, Миколаївської обл.
 595. Гомберг Інеса Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший вчитель Маріупольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Донецької обл.
 596. Островська Галина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 597. Прядко Ірина Борисівна, учитель зарубіжної літератури, російської мови та мистецтва (вища категорія, вчитель-методист) Ліцею №142 м. Києва
 598. Товкач Вікторія Вадимівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Підлісноялтушківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Барського району, Вінницької обл.
 599. Лідія Іщенко, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист БНВО “Перша Білоцерківської гімназія-школа 1 ступеня”
 600. Ніяка Інна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Міжнародної школи №Меридіан» м. Києва
 601. Майданюк Катерина Степанівна, заступник директора з НР, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель. Голенищівський ліцей ім. А. Д. Локазюка Летичівської селищної ради Хмельницької обл.
 602. Алeксeєва Любов Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури школи І-ІІІ ст. №219 м. Києва, вчитель-методист, вища категорія
 603. Кумечко Іванна Ярославівна, учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, ліцей «Сихівський» м. Львів.
 604. Демидова Тетяна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Городоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. №4, Львівської обл., спеціаліст вищої категорії.
 605. Коняхіна Наталія Іванівна, вчитель російської мови, зарубіжної літератури П’ятигірської ЗОШ І-ІІІ ст. Балаклійської районної ради Харківської обл.
 606. Огіренко Олена Олегівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської гімназії №3, вчитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи
 607. Калиниченко Раїса, учитель зарубіжної літератури Чугуївської ЗОШ №7, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України
 608. Іванко Алла Василівна, вчитель зарубіжної літератури опорного закладу Надєждинська ЗОШ Саратського району Одеської обл.
 609. Первак Олександр Петрович, вчитель-методист Бутовецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.
 610. Радчук Ніна Василівна, учитель зарубіжної літератури Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1.
 611. Коваль Ольга Олександрівна вчитель зарубіжної літератури ОЗ Чаплинська СШ І-ІІІ ст.
 612. Гуцал Олександра Петрівна, учитель зарубіжної літератури Бистрицької ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району Закарпатської обл.
 613. Шапран Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївська гімназії №4, (старший учитель, вища категорія)
 614. Лисянська Анна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, м. Нікополь, спеціалізована природничо-математична школа №26
 615. Баранова Світлана Сергіївна, асистент кафедри цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ
 616. Волинець Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Розкопанецької ЗОШ І-ІІ ст. Богуславського району Київської обл., спеціаліст 1 кат.
 617. Чаленко Павлина Петрівна, директор ЗЗСО «Перспектива» Жовтоводської міської ради, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист.
 618. Омельченко Наталя Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури БНВО «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ст.», учитель вищої категорії, учитель-методист
 619. Криленко Марія Сергіївна вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ I-III ст. Костянтинівського району
 620. Федоркович Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст. для дітей з ТПМ» Рівненської облради, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
 621. Желтякова Вікторія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Бориспільського академічного ліцею (вища категорія, старший учитель )
 622. Зайцева Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
 623. Полонська Тетяна Альбертівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вищої категорії, вчитель-методист Одеської ЗОШ №58
 624. Відлацька Оксана Степанівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Хмельницької обл.
 625. Корольова Олена Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Великознам’янської ЗОШ I-III ст. №1
 626. Добреля Людмила Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Броварського району Київської обл.
 627. Опанасюк Наталія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Рокитненського НВК виконавчого комітету Омельницької сільської ради
 628. Красовська Н. В., завідуюча бібліотекою Черкаського міського методичного кабінету установ освіти, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури
 629. Мажара Тамара Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Жовтокам’янської ЗОШ І-ІІ ст. Апостолівського району Дніпропетровської обл.
 630. Непочатенко Тетяна Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури, української мови, заступник директора з виховної роботи Крижанівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей – ДНЗ» Лиманського району Одеської обл.
 631. Льовіна Галина Мирославівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з виховної роботи Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
 632. Іванова Наталія Андріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист ліцею 100 “Поділ”, м. Київ.
 633. Зарайська Людмила Вікторівна, вчитель СЗШ №15 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вища категорія, учитель-методист
 634. Гищин Галина Романівна, вчитель зарубіжної літератури Труханівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сколівського р-ну Львівської обл.
 635. Мартиновець Світлана Михайлівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури гімназії «Консул» №86 Печерського району м. Києва
 636. Пилипенко Валентина Федорівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Деснянської ЗОШ Корлпського району Чернігівської обл.
 637. Євчук Олена Миколаївна — учителька української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цебрикове Одеської обл.
 638. Халемендик Алла Юріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, Володимирівська школа І-ІІІ ст. Межівський район Дніпропетровська обл.
 639. Скубенко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Смілянської міської ради Черкаської обл., вчитель-методист
 640. Загоруйко Оксана Григорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури СЗШ №15 м. Сєвєродонецька Луганської обл., учитель вищої категорії, старший учитель
 641. Іванова Алла Іванівна, учитель зарубіжної літератури Дубіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаського району, Черкаської обл.
 642. Ларіонова Наталя Миколаївна – викладач зарубіжної літератури Маріупольський центр професійно-технічної освіти . Викладач вищої категорії, старший викладач
 643. Сандуляк Вікторія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Долинянської ЗОШ І-ІІ ст. Хотинського району Чернівецької обл.
 644. Грицевич Любов Йосипівна, директор ЗОШ с. Батятичі, Кам-Бузької міської ради, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.
 645. Чернишкова Наталія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія. старший вчитель, Львівська обл., м. Стрий, СЗШ №3 І-ІІІ ст. імені І. Я. Франка
 646. Висіканцева Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ І-ІІІ ст. 29 м. Суми, учитель вищої категорії, старший вчитель
 647. Журило Ірина Михайлівна вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №32, вчитель вищої категорії, «Учитель-методист».
 648. Некрилова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Київської інженерної гімназії Дарницького району м. Києва, вчитель-методист
 649. Чорнобров Тетяна Антонівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії опорної ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району Вінницької обл.
 650. Мартинюк Діана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Баговицького ліцею, Хмельницької обл. Кам’янець-Подільського р-ну.
 651. Злидніченко Марина Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури Водянської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Добропільської міської ради Донецької обл., вища категорія, “старший учитель”
 652. Богульська Неля Степанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Володимир-Волинської загальноовітньої школи І-ІІІ ст. №2 Волинської обл.
 653. Першина Вікторія Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Введенсьго НВК. Одеська обл.
 654. Петреченко Олена Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 119 Криворізької міської ради Дніпропетровської обл., учитель вищої категорії, вчитель-методист
 655. Муковоз Н. В., вчитель зарубіжної літератури, Пугачівської ЗОШ l-lll ст., Млинівського районну, Рівненської обл.
 656. Поволоцька Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури першої категорії Шаповалівської філії Соснівського ОК Конотопського району Сумської обл.
 657. Іванченко Юлія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст 1 категорії КЗ “Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Веселівської селищної ради”, Запорізька обл.
 658. Кудояр Світлана Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ст. 12. Місто Бахмут Донецької обл.
 659. Паливода Тетяна Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Гвардійської ЗОШ І-ІІІ ст. Новомосковський район, Дніпропетровська обл.
 660. Березюк Маргарита Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель. Любарська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Любарської селищної ради Житомирської обл.
 661. Кельман Оксана Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, російської мови, вчитель вищої категорії, старший учитель, заступник директора з НВР Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського р-ну Закарпатської обл.
 662. Боброва Світлана Йосипівна, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури гімназії «Консул» №86 Печерського району міста Києва
 663. Долівець Надія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, (вища категорія) Сокальської санаторної школи-інтернату Львівської обл.
 664. Ткачук Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, Центральної ЗОШ І-ІІІ ст., Снігурівський р-н, Миколаївської обл.
 665. Зазека Наталія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури та англійської мови, спеціаліст 2 категорії Козинцівської ЗОШ І-ІІ ст., Київської обл., Бородянського району
 666. Зінченко Галина Федорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури НВК Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ, Новоайдарського району, Луганської обл.
 667. Древінська Марина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури 1 категорії СШ №211 Оболонського району м. Києва
 668. Садовенко Світлана Геннадіївна. Методист Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл. Викладач вищої категорії, викладач-методист.
 669. Самохіна Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Путивльської ЗОШ І-ІІ ст. Сумської обл.
 670. Черниш Лілія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Сурсько-Литовська ЗШ І-ІІІ ст.» Дніпропетровська обл.
 671. Ютовець Ольга Володимирівна – вчитель англійської та німецької мов, зарубіжної літератури Веселинівської гуманітарної гімназії імені Б. М. Мозолевського Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.
 672. Поливяна Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Ананьївського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія – ДНЗ» Ананьївського району Одеської обл.
 673. Шевченко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Липівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» Макарівського району Київської обл.
 674. Плужник Юлія Валеріївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Роменської ЗОШ I-III ст. 5, Сумської обл.
 675. Возняк Ольга, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з НВР Острівського НВК Львівської обл., учитель вищої категорії
 676. Гвоздікова Олена Валеріївна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист комунального закладу «ННВК №7» м. Нікополь Дніпропетровської обл.
 677. Дець Надія Сергіївна, Штунська ЗОШ І-ІІІ ст., Любомльського району, Волинської обл., вчитель зарубіжної літератури вищої категорії.
 678. Качур Вiкторiя Володимирiвна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Завадiвська гімназія» Мicької ради м. Кропивницького, вчитель-методист
 679. Миколаєнко Ольга Сергіївна – учитель зарубіжної літератури Комунального закладу “Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №27”
 680. Огойко Тетяна Миколаївна, вчитель-методист зарубіжної літератури Полонської ЗОШ І ІІІ ст. №2 Хмельницької обл.
 681. Яковенко Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. Запорізької міської ради Запорізької обл., вища категорія, 25 років викладаю цей предмет
 682. Зизич Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Сімерської ЗОШ, Перечинського району, Закарпатської обл.
 683. Кузьменко Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №6 Покровської міської ради Донецької обл., спеціаліст вищої категорії, старший учитель
 684. Григор’єва Ірина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Краматорської міської ради Донецької обл., вища категорія, учитель-методист
 685. Лук’янчук Алла Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Луцького ліцею №3
 686. Гончаренко Маріанна В’ячеславівна учитель Івано-франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №1
 687. Котик Світлана Богданівна, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст. Київської обл.
 688. Кукушкіна Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК “Святошинська гімназія» м. Києва.
 689. Гоцульська Світлана Дмитрівна, в. о. директора Роздільнянського НВК «школа-гімназія №1», вчитель фізики.
 690. Нич Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Губчанського НВК Старокостянтинівського району Хмельницької обл.
 691. Курган Олена Віталіївна, заступник директора з НВР, учитель зарубіжної літератури Есманьської ЗОШ І- ІІІ ст. Глухівської районної ради Сумської обл.
 692. Новочуб Валентина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Смілянської міської ради Черкаської обл., вчитель-методист
 693. Белеля Світлана Йосипівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Людинської ЗОШ Дубровицького району, Рівненської обл.
 694. Гузь Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №26 міста Кропивницького, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» в номінації “Зарубіжна література”, вчитель-методист, вчитель вищої кваліфікаційної категорії
 695. Слоква Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1
 696. Рошинець Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Прелесненської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської ОТГ Слов’янського району Донецької обл.
 697. Токарчук Ліана Павлівна, заступник директора ЗОШ І-ІІ ст. Пилява, Тиврівський р-н Вінницької обл., вчителька зарубіжної літератури та російської мови, вища категорія, старший вчитель.
 698. Киричук Тетяна Василівна, учитель Машівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Любомльського району Волинської обл.
 699. Примаченко Римма Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Немішаївського НВК Київської обл., вища категорія, вчитель-методист
 700. Бас Надія, Липківська ЗОШ l-lll ст., Попільнянського району, Житомирської обл., вчитель зарубіжної літератури вищої категорії
 701. Капелюшна Божена Павлівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, Світловодського НВК4
 702. Погребешна Інна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Ставищенського НВК №1, учитель зарубіжної вищої категорії, старший вчитель.
 703. Панченко Надія Василівна, Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мистецтв), вихователь
 704. Костюк Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Рівненської ЗОШ I-III ст. №25
 705. Пулатова Людмила Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методики суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук
 706. Скирда Світлана Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ №3
 707. Синюк Валерій Анатолійович, вчитель-методист Антонінського ліцею Хмельницької обл., методист-кореспондент Хмельницького ОІППО
 708. Гасленко Алла Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Нечаївської ЗШ Компаніївської районної ради Кіровоградської обл.
 709. Харук Олена Василівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, заступник директора Коломийського ліцею №5 iм. Т.Г.Шевченка Коломийськоi міської ради Iвано-Франкiвської обл.
 710. Риба Олена Володимирівна, викладач зарубіжної літератури, заступник директора з НВР ДНЗ “Одеське вище професійне училище торгiвлi та технологій харчування”
 711. Чубко Надія Iванiвна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, ЗОШ №4 м. Бердянськ Запорізької обл.
 712. Мамчич Катерина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, Старший вчитель, спеціаліст вищої категорії, Любарська ЗОШ Житомирська обл.
 713. Стародубцова Оксана Іванівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Кропивницького Кіровоградської обл.
 714. Лобода Ольга, вчитель-методист Опорного навчального закладу “Хмелівський НВК Роменської районної ради Сумської обл.”, керівник методоб’єднання вчителів зарубіжної літератури Роменського району Сумської обл.
 715. Залізницька Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Варварівської ЗОШ І-ІІ ст.
 716. Лук’яненко Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ №28, учитель-методист
 717. Кранкус О.М., вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель, м. Світловодськ
 718. Лозовер Елеонора Львівна, учитель-методист СЗШ l-lll ст. номер №1 м. Могилева-Подільського
 719. Осипенко Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Помічнянської ЗШ 3
 720. Бондарук Валентина Якимівна, старший учитель Княгининівського ліцею Волинської обл.
 721. Юраш Наталія Леонідівна, учитель-методист Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко
 722. Садурська Оксана Леонідівна, вчитель КУ ОНЗ «Романівська гімназія”. Житомирська обл.
 723. Крилова Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Світловодської ЗШ №2, вища кваліфікаційна категорія.
 724. М’ясковська Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель ІІ категорії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району, Кіровоградської обл.
 725. Подлісняк Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник завідувача Сальківської філії КЗ “Заваллівський ліцей” Гайворонського району Кіровоградської обл.
 726. Головата Аліна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель опорного навчального закладу «Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Знам’янської районної ради Кіровоградської обл.”
 727. Ананова Тетяна Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист КЗ «ЗСО Лошкарівська ЗОШ І-ІІІ ст.» Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.
 728. Бур‘ян Марина Петрівна, учитель української мови та літератури; КЗ «Рішельєвський ліцей», м. Одеса
 729. Вівчарик Марія Тарасівна, вчитель-методист Іваниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл.
 730. Заборська Людмила Клавдіївна, вчитель-методист гімназії №2, м. Хмельницького
 731. Крижанівська Ольга, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко
 732. Сьоміна Ірина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, методист, м. Кривий Ріг, КЗШ №105.
 733. Бондар Андрій Якович, викладач кафедри іноземних мов ЛА НАУ, м. Кропивницький.
 734. Мороз Наталія Михайлівна, учитель української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури Родинської ЗОШ №8 Покровської міської ради Донецької обл., учитель першої категорії.
 735. Бiлецька Лiлiя, викладач КЗ “Балтський педагогічний коледж”; викладач вищої категорії, викладач-методист.
 736. Пахомова Ірина Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №75.
 737. Семенова Руслана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №4, вчитель-методист
 738. Фомічова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Херсонської гімназії №3
 739. Дєрусова Ілона Юріївна, учитель зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №114
 740. Ведмідь Лідія Григорівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, методист, м. Кривий Ріг, КЗШ №116.
 741. Небога Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист, КЗ “Науковий ліцей» міської ради м. Кропивницький Кіровоградської обл.
 742. Ходорич Оксана Іванівна, учитель-методист, гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ
 743. Каєнко Наталія Георгіївна, завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської обл.
 744. Козаченко Інна Василівна, учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Гаївської ЗШ І-ІІ ст. – філії КЗ “Бережинська КЗ І-ІІІ ст. “
 745. Осадко Ганна, письменниця, художниця, кандидат філологічних наук, літературний редактор видавництва “Навчальна книга Богдан”
 746. Журавська Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Згурівської ЗОШ І-ІІІ ст., Згурівський район, Київська обл.; старший учитель
 747. Мочернюк Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, директор Центру досліджень “Покутської трійці» (Коломия)
 748. Вяльцева Людмила Анатоліївна, вчитель КЗ “загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №26 ВМР”, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
 749. Костюк Н. В., вчитель російської мови та зарубіжної літератури Степанівський НВК, Криничанський р-н. Дніпропетровська обл.
 750. Шворінь Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Комишуватської ЗШ І-ІІІ ст. Новоукраїнського району Кіровоградської обл.
 751. Жеребецька Ірина Борисівна, вчитель-методист, вища категорія. СЗШ №90, м. Львів
 752. Борис Ніколаев, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури КНЛУ, поет, літератор
 753. Недокус Алла Станіславівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист Кам’янець-Подільської ЗОШ №8, Хмельницької обл.
 754. Петрик Антоніна Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Васильківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Київської обл.
 755. Кочубей Олена Володимирівна, учитель зарубіжної літератури (вища категорія) школи № 245 м. Києва
 756. Дробот Наталя Василівна, вчителька-методистка ЗЗСО «Дивосвіт» м. Жовті Води
 757. Стадник Лідія Степанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії СЗШ № 55 м. Львова.
 758. Сeмeнина Оксана Зіновіївна, гімназія «Тривіта» м. Львова, вчитель зарубіжної літератури.
 759. Сидоренко Вікторія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури та російської мови, гімназії м. МАЛА Виска Кіровоградської обл.
 760. Остапова Альона Леонтіївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури у ВМЛ м. Одеси
 761. Томчук Наталія Богданівна, вчитель-методист Червоноградського НВК №13 Львівської обл.
 762. Дукова Тетяна Сергіївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Запорiзькоi обл., Приморського району, Коларiвський НВК
 763. Беркут Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови
 764. Закалюжний Леонід Володимирович, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка
 765. Ялтанець Тетяна Леонідівна, учитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №43 м. Львова, “Учитель року 2001» у Львівській обл., переможець Програми Успішний учитель 2016, викладач ЛОІППО.
 766. Сітовська Наталія, учитель-методист, викладач зарубіжної літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської обл.
 767. Чуб Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови колегіум №11 міста Новомосковська Дніпропетровськоі обл.
 768. Сохацька Алла Іванівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, м. Рівне
 769. Каратник Іван, тренер-викладач бадмінтону, та вчитель фізичної культури, викладач в університеті.
 770. Галич Олена, учитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель), Сумська обл.
 771. Данилюк Наталія Леонідівна, редактор-коректор Житомирського комунального книжково-газетного видавництва “Полісся”.
 772. Васильчук Ірина Зигмундівна, вчитель зарубіжної літератури Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.
 773. Андросова Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист Херсонської ЗОШ №53
 774. Шкідін Наталія Тимофіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Андріївської ЗШ Олександрійського району Кіровоградської обл.
 775. Жолобок Наталя Володимирівна, Заслужений працівник освіти України, учитель зарубіжної літератури Хмельницького ліцею обласної ради Хмельницької обл.
 776. Цвіль Стелла Петрівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Королівської ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівського району Закарпатської обл.
 777. Комарова Маргарита Феліксівна, вчитель зарубіжної літератури Лубенської ЗОШ №1
 778. Данюк Лариса Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи, вчитель-методист Ірпінської ЗОШ №3, Києво-Святошинського району.
 779. Негода Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Аджамської ЗШ І-ІІІ ст., Кропивницький р-н
 780. Кононова Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Комунального закладу» Бережинська ЗШ І-ІІІ ст.”, Кропивницької районної ради, Кіровоградської обл.
 781. Дудник Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Таверівської ЗОШ І-ІІ ст. Чутівського району Полтавської обл.
 782. Нехайчук Поліна Вікторівна, учитель української мови та літератури Пришибської ЗОШ І-ІІІ ст. Пришибської сільської ради
 783. Павлікова Галина Анатоліївна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Івано-Франківський НВК «Школа-гімназія №3»
 784. Чекіна Сільвія Юріївна, учитель музики
 785. Комарова Светлана, учитель русского языка и литературы Тернопольской общеобразовательной школы №4
 786. Хілько Олександра Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської обл.
 787. Гаєвська Марія Володимирівна, вчитель-методист Чортківаської гімназії ім. М. Шашкевича Тернопільської обл.
 788. Бойко Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Івангородської школи Олександрівського району Кіровоградської обл.
 789. Немировська Наталія Станіславівна, вчитель зарубіжної літератури школи №150 м. Києва
 790. Гаркуша Зоя Миколаївна (Новобузька ЗОШ І-ІІІ ст. №1) – учитель вищої категорії, вчитель-методист, керівник районного методоб’єднання вчителів зарубіжної літератури Новобузького району.
 791. Степанова Наталія Олександрівна, викладач німецької мови та країнознавства, за першою освітою – філолог, викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури
 792. Рак Наталія В’ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, першої кв. категорії, КЗ “Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А. С. Макаренка “
 793. Чорна Олена Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель КЗ НВО «ЗОШ-інтернату, ліцей “Сокіл”» Кіровоградська міської ради Кіровоградська обл.
 794. Лимар Наталія Юріївна, тьютор, керівник та тренер з робототехніки ТЛ “Ліга роботів”, співзасновник приватної альтернативної школи “Cool School”, м. Чернігів
 795. Орявська Любов Василівна, вчитель зарубіжної літератури. Верхнячківського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ”
 796. Горащенкова Тетяна Миколаївна, викладач зарубіжної літератури. Кропивницькиц будівельний коледж
 797. Сладковська Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої категорії, “Старший вчитель”, Вінницька обл., м. Жмеринка
 798. Волощенко Галина Юріївна, вчитель Здолбунівськоі ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, старший вчитель
 799. Вовк Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської ЗОШ №13, вища категорія.
 800. Сарана Лілія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури і мистецтва, вчитель-методист, заслужений вчитель України ЗОСШ фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
 801. Сорока Інна Іванівна, учитель зарубіжної літератури, старший учитель, КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
 802. Коваленко Оксана Володимирівна, спеціаліст вищої категорії Старосільської ЗОШ I-III ст. Нижньосироватської сільської ради Сумської обл.
 803. Груненко Олена Габдулівна, вчитель вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК «Роздольненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської обл.
 804. Гаврилюк Інна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист, голова МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін колегіуму №16 м. Кам’янського
 805. Дига Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та медики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди “
 806. Чекаліна Тетяна Іллівна, учитель зарубіжної літератури, вищої категорії, старший учитель НВО ЛШДНЗ №Вікторія-П» КМР м. Кропивницький
 807. Заброцька Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Бородянської СЗОШ І-ІІІ ст. №2 Київської обл., перша категорія, старший учитель
 808. Рогова Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії НВК №39 м. Києва
 809. Черненко Інна Леонідівна, вчитель-методист зарубіжної літератури гімназії №19 «Межигірська» м. Київ
 810. Грабчак Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кирнасівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 811. Сапегіна Валентина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №8 м. Шостки Сумської обл.
 812. Синько Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури школи I-III ст. №285 м. Києва
 813. Пішук Ольга Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури, методист школи l-lll ст. №286 м. Києва
 814. Пірог Аліна Григорівна, вчитель мистецтва вищої категорії, вчитель-методист, гімназія №267 м. Києва
 815. Чорноус Валентина Олександрівна, вчитель музичного мистецтва, художньої культури та мистецтва в Криворізькій Тернівській гімназії у Дніпропетровській обл. Випускниця НПУ ім. М. П. Драгоманова 2008, 2009 роках.
 816. Колосова Світлана Олегівна, директор НВО №20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл., вчитель російської мови та зарубіжної літератури
 817. Ятищук Оксана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри Історії України, археології та спеціальних галузей і історичної науки.
 818. Шашуба Лідія, учитель зарубіжної літератури та російської мови Петрівського НВО, учитель-методист. Кіровоградська обл.
 819. Ніколайчук Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Соловіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Брусилівської селищної ради
 820. Міхєєнко Вікторія Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. №33 м. Запоріжжя.
 821. Кам’янецька Тамара Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель НВО5 м. Хмельницького ім. С. Єфремова
 822. Міщанин Любов, заступник директора Нижнівського НВК
 823. Клімова Аліна Олександрівна, учитель-методист української мови та літератур СШ №239 м. Києва
 824. Гольчик Яна Валеріївна, викладач математики, Нікополь
 825. Шерехор Надія Миколаївна, учитель української та зарубіжної Спеціалізованої школи №71 м. Києва
 826. Безрук Наталія Олександрівна, ОССМШІ імені професора П. С. Столярського Одеса, вища категорія
 827. Горбунова Галина Феодосіївна, вчитель зарубіжної літератури, СЗШ № 215 м. Київ
 828. Колосівська Неля Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури НВК ЗОШ №1 Хоростківської школи гімназії
 829. Баркова Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель (м. Київ, школа №129)
 830. Павелко Леся Григорівна, учитель зарубіжної літератури Віжомлянського НВК ЗОШ l-lll ст. ім. Івана Севери – ДНЗ Яворівського району Львівської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 831. Надточий Олена Сергіївна, вища категорія, учитель-методист; учитель російської мови, інтегрованого курсу “Література”, зарубіжної літератури Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської обл.
 832. Бескровний Юрій Леонідович, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зарубіжної літератури Бехтерського опорного закладу Бехтерської сільської ради Голопристанського району Херсонської обл.
 833. Кучма Наталія Зіновіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 834. Орищенко Надія Іванівна, учитель-методист Софіівського НВК Золотоніського району Черкаської обл.
 835. Челідзе Олександра В’ячеславівна, вчитель української мови і літератури НВК №34, методист управління освіти Міської ради міста Кропивницького
 836. Овсяник Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Держівської ЗОШ І-ІІ ст., Миколаївського району, Львівської обл.
 837. Кметик Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Сопітської ЗОШ І-ІІ ст. Сколівського р-ну Львівської обл.
 838. Артеменко Раїса Іванівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії, Відмінник освіти України, Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівської районної ради Полтавської обл.
 839. Могиленко Наталія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5» міста Бобринця Кіровоградської обл.
 840. Пилипенко Ніна Олексіївна, учитель української мови, української та зарубіжної літератури, учитель-методист, заступник директора з НВР Школи І-ІІІ ст. №219 Оболонського району м. Києва
 841. Радченко Інна Леонідівна, вчитель англійської мови, м. Чернігів, школа №1
 842. Булгакова Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Первомайської міської ради Харківської обл.
 843. Курілова Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Манвелівської СЗШ Васильківського району, Дніпропетровської обл.
 844. Вєтрова Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Злинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
 845. Івануна Неллі Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії 1 ім. Володимира
 846. Красицького, вчитель-методист
 847. Злагода Діана Володимирівна, учитель вищої категорії Чернівецького НВК “Лідер”
 848. Рибаченко Валентина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №30.
 849. Киянчук Ірина Борисівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист, Кривий Ріг, школа №15
 850. Кусочкіна Світлана Григорівна, старший учитель ЗОШ №8 м. Шостка, Сумської обл.
 851. Крепель Віра Миколаївна, учитель української мови та літератури, старший учитель Стовп’язького НВО Переяслав-Хмельницького району Київської обл.
 852. Бойчук Марія Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Старунського НВК Богородчанського району Івано-Франківської обл. (учитель вищої категорії, старший учитель)
 853. Ткачова Ольга Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Новопразької ЗОШ І-ІІ ст. Олександрійської районної ради Кіровоградської обл.
 854. Глущенко Наталія Василівна, директор Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. Олександрійської районної ради Кіровоградської обл., вчитель зарубіжної літератури
 855. Фещук Лариса Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Підзамчівської ЗОШ l-lll ст. Радивилівської ОТГ Рівненської обл.
 856. Бережник Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Дубівської ЗОШ l-lll ст. Тячівського району Закарпатська обл., вчитель-методист
 857. Габовда Надія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Мукачівської ЗОШ l-lll ст. №7 Закарпатської обл.
 858. Овчарук Валентина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії КЗ “Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст. Василівський район Запорізька обл.
 859. Кацевич Мирослава Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК “ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Залухів Ратнівського району Волинської обл.
 860. Кудлай Світлана, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Центральноукраїнського ліцею-інтернату спортивного профілю Кіровоградської обласної ради
 861. Мєркунова Надія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Помічнянська ЗШ №3
 862. Юрчук Марина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вчитель вищої категорії, старший вчитель), КЗШ №125 м. Кривий Ріг
 863. Обозна Віолета Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист ліцею №142 Солом’янського району міста Києва.
 864. Болюк Оксана Григорівна, учитель вищої категорії, “старший вчитель”, предмет «Українська мова та література», НВО №6 м. Кропивницького.
 865. Сарданова Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Світловодської ЗШ №1, вища категорія, звання “старший вчитель”
 866. Мартиненко Валентина Василівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури комунального закладу «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ст., Позашкільний центр» Великосеверинівської ОТГ
 867. Овчаренко Юлія Валеріївна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» Слов’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №15, спеціаліст вищої категорії.
 868. Савіцька Оксана Борисівна, вчитель ІІ категорії, вчитель зарубіжної літератури Мирославського закладу загальної середньої освіти Бердичівського району Житомирської обл., заступник директора з виховної роботи
 869. Янковська Алла Володимирівна, заступник директора НВК№10 м. Хмельницького, вчитель-методист
 870. Майхер Оксана Миколаївна, методист методичного кабінету відділу освіти Яворівського району Львівської обл.
 871. Гончарук Олеся Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, ЗШ l-lll ст. с. Строїнці Тиврівського р-ну, Вінницької обл., спеціаліст ll категорії.
 872. Бубісь Мирослава Михайлівна, учитель зарубіжної літератури 1 категорії Новояворівського НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» Яворівської району Львівської обл.
 873. Саакова Олена Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії спеціалізованої школи №71 м. Києва
 874. Литовка Валентина Яківна, вчитель зарубіжної літератури Кіровоградського обласного НВК (гімназія-інтернат – школа мистецтв), вища категорія, вчитель-методист
 875. Кулиба Лілія Ростиславівна, вчитель зарубіжної літератури Курганівської ЗОШ І-ІІ ст., директор школи
 876. Кондрашова Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури КЗ «Компаніївське НВО» Компаніівської селищної ради Кіровоградськоі обл., учитель вищої категорії, старший учитель
 877. Щукіна Світлана Анатоліївна, вчитель-методист Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер” м. Київ
 878. Наталія Володимирівна Кліменчук, вчитель КУ ОНЗ «Романівська гімназія», Житомирська обл.
 879. Савінцева Людмила Василівна, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури ТЗОШ №16
 880. Двухбабная Анна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, м. Біла Церква, Київська обл.
 881. Сухолейстер Людмила Олександрівна, учитель Дубенської ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Рівненської обл.
 882. Яцура Олена, Броварська ЗОШ №10, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія
 883. Гречаник Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури СШ №211 м. Київ
 884. Горбач Ірина Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель СЗШ №281 м. Київ
 885. Девізорова Ліна Юзефівна, учитель ОЗШ І-ІІІ ст. с. Уланів Хмільницького району Вінницької обл.
 886. Портечко Вікторія, Броварська ЗОШ №10, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія
 887. Шпирка І. Ю., учитель зарубіжної літератури Коростишівської ЗОШ №1 Житомирської обл.
 888. Оленич Юлія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Панютинськоi ЗОШ №1 Харківської обл.
 889. Науменко Лілія, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист ЗОШ №1, м. Гуляйполе
 890. Красножон Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Чернігівська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.”
 891. Кохнюк Ніна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури. м. Олександрія.
 892. Атанова Оксана Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури КУССШ №7, м. Суми
 893. Дегтяренко Антоніна Андріївна, старший вчитель, категорія вища. Київ, Фінансовий Ліцей
 894. Полудень Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №28, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 895. Кисельова Світлана Миколаївна, учитель-методист зарубіжної літератури середньої ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
 896. Кравець Тетяна Миколаївна, вища категорія, вчитель-методист, директор Мліївського ЗЗСО №2 ім. М. М. Артеменка Черкаської обл.
 897. Примак Марина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Клесівської ЗОШ I-II ст. Сарненського р-ну Рівненської обл.
 898. Гарбар Оксана Володимирівна, методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській обл.
 899. Богданова Алла Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, директор ЗШ №5, Бобринець Кіровоградська обл.
 900. Куценко Тетяна Миколаївна, спеціаліст першої категорії, вчитель зарубіжної літератури Добропільського ЗПЗСО Голопристанського району Херсонської обл.
 901. Шершнєва Яніна Олександрівна, вчитель російської мови та інтегрованого курсу «Література» КЗ «Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3» Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької обл., старший вчитель, вища категорія
 902. Кузнєцова Олена Євгеніївна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Житомирської обл., м. Малин, ЗОШ №3. Учитель вищої категорії, старший учитель.
 903. Колошук Надія Георгіївна, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, м. Луцьк
 904. Скрябіна Галина Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новоданилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Якимівської районної ради Запорізької обл.; вчитель вищої категорії, старший вчитель; стаж роботи 26 років.
 905. Єсакова Наталя Степанівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії, «старший вчитель» КЗ «Компаніївське НВО» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.
 906. Корновенко Лариса Віталіївна, к. філол. н., доцент, зав. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 907. Рибальченко Валентина Костянтинівна, доцент кафедри української та зарубіжної літератури ЦДПУ імені В. Винниченка
 908. Дмитрук Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Білицької ЗОШ 9 Донецької обл., перша категорія
 909. Омельченко Альона Борисівна, учитель української мови та літератури Рівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської обл.
 910. Грицан Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Яворівської районної ради Львівської обл.
 911. Кобець Людмила Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Станіславського ЗПЗСО Станіславської сільської ради ім. К. Й. Голобородька Білозерського району Херсонської обл., учитель вищої категорії, старший учитель.
 912. Поддєнєжна Аліна Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 913. Іванчeнко Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист ліцею “Гранд”, м . Київ
 914. Шаловило Олена Федорівна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, старший учитель Червоноградської ЗОШ № 6
 915. Маковська Олена Борисівна, вчитель зарубіжної літератури Мукачівської СШ І-ІІІ ст. №16.
 916. Галянт Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Яблунівського НВК Деражнянського району Хмельницької обл.
 917. Конончук Мирослава Михайлівна, вчитель І категорії Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. “Центр надії» ім. Н. Маринович
 918. Ланецька Валентина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури НВО № 33 м. Кропивницького, спеціаліст вищої категорії.
 919. Шекмар Юлія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Верхнячківського НВК “ЗОШ I-III ст. – ДНЗ”
 920. Кушнір Оксана Василівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка
 921. Сеньків Галина Петрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії Тернопільської ЗОШ №4
 922. Делікатна Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Стебненськоі ЗОШ І-ІІІ ст. Звенигородської районної ради Черкаської обл.
 923. Гордійчук Алла, вчитель української та зарубіжної літератури Ошихлібського ЗЗСО І-ІІІ ст. Кіцманського р-ну Чернівецької обл., вчитель вищої категорії
 924. Мищенко Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею №11 “Гарант”, учитель вищої категорії, учитель-методист.
 925. Бісик Олена Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Павлоградської ЗОШ № 1
 926. Таранова Вікторія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури СШ №304 м. Києва, вища категорія, старший вчитель.
 927. Люстерник Олена, м. Славута ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
 928. Дeнисeнко Ольга, учитель зарубіжної літератури Гeльмязівськоі ЗОШ
 929. Фургаліяк Світлана Михайлівна, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської обл., учитель-методист
 930. Довбенко Олена Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №6
 931. Токарева Лiлiя Олександрівна, учитель ЗОШ №2 м. Лиман
 932. Кубрак Зоя Дмитрівна. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист школи №306 м. Києва
 933. Хоменець Наталія Андріївна вчителька зарубіжної літератури, вчитель другої категорії СШ №189 м. Києва з поглибленим вивченням англійської та німецької мов
 934. Овсяннікова Ельвіна Тихонівна вчителька зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель СШ №189 м. Києва з поглибленим вивченням англійської та німецької мов
 935. Деркач Світлана, методист ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» Вінницька обл., викладач зарубіжної літератури
 936. Живюк Наталія Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Городоцького НВК «школа-сад», старший вчитель
 937. Гунбіна Світлана, учитель вищої категорії КУ Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №27, м. Суми, Сумської обл.
 938. Урсуляк Наталія Савівна, вчитель Грабовецької гімназії Івано-Франківської обл.
 939. Матвієнко Світлана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25, м. Суми Сумської обл.
 940. Пінчук Ніна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії Роменської ЗОШ №8 Сумської обл.
 941. Корнієнко Тамара Володимирівна вчитель мистецтва вищої категорії, вчитель-методист СЗШ №316 м. Києва
 942. Болюбах Олег Леонідович, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури, захисту Вітчизни Долинського наукового ліцею-інтернату Івано-Франківської обл.
 943. Буряк Ольга Борисівна, директор Ліцею “Нова школа» Катеринівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської обл., учитель зарубіжної літератури (вища категорія)
 944. Федорова Людмила Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури; Городнявська ЗОШ І-ІІІ ст. За розробку методики СІК (схеми інтерактивних конспектів) отримала грамоту Верховної Ради України з підписом Л. Гриневич (Голови Комітету з питань науки і освіти)
 945. Ловінський Віктор Михайлович, вчитель математики; Городнявська ЗОШ І-ІІІ ст.
 946. Сергуніна Тетяна Олександрівна, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
 947. Завадовська Оксана Іванівна, вчитель-методист СЗШ №42 м. Києва
 948. Починок Людмила Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 949. Зінчук Алла Олександрівна старший вчитель, Полонська ЗОШ I-III ст. № 3, Хмельницька обл.
 950. Чумак Тамара Сергіївна, вчитель німецької мови і зарубіжної літератури, вища категорія, гімназія «Троєщина», м. Київ
 951. Біланчук Віра Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, старший вчитель Олешницької ЗОШ Виноградівського р-ну Закарпатської обл.
 952. Задорожня Любов Вікторівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №4
 953. Барковська Оксана Ярославівна, учитель зарубіжної літератури СШ №24 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
 954. Васильєа Марина Олегівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 955. Чередник Діана Володимирівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 956. Харітоненко Леся Анатоліївна, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук», вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури
 957. Коцюба Наталія Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Соколівське НВО» Кіровоградського району Кіровоградської обл.
 958. Костецький Віктор Федорович, учитель вищої категорії, старший учитель української мови і літератури Долинського ліцею №7 Івано-Франківської обл.
 959. Полякова Валентина Владленівна, вчитель зарубіжної літератури Вербівського ЗПЗСО Нижньосірогозького району Херсонської обл.
 960. Шмагайло Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Дубіївської ЗОШ Черкаської обл., Черкаського району.
 961. Клюєва Ольга Олександрівна, вчитель російської мови та літератури та зарубіжної літератури Криворізької ЗОШ I-III ст. №29.
 962. Руденко Оксана Миколаївна, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст.
 963. Король Лілія Григорівна, учитель української мови та літератури Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського району Хмельницької обл.
 964. Андрєєва Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури, Володимир-Волинська гімназія, Волинська обл., вчитель-методист.
 965. Шилова Тетяна Антонівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської ЗОШ №10, учитель вищої категорії, вчитель-методист.
 966. Брендальська-Буряківська Тетяна Анатоліївна, викладала фізіотерапію та інфекційні хвороби у Хмельницькому базовому медичному коледжі.
 967. Чолок Марина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, заступник директора з ВР Школи І-ІІІ ст. №219 Оболонського району м. Києва
 968. Сич Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури І категорії Мостівської ЗОШ І-ІІ ст. Андрушівського району Житомирської обл.
 969. Мещенинець Ганна Віталіївна аспірант кафедри української літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 970. Буяк Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети, вища категорія, звання “старший учитель”
 971. Регент Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури(вища категорія, старший вчитель), м. Вараш Рівненська обл.
 972. Галамай Наталія Станіславівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Львівської правничої гімназії, лауреат конкурсу «Учитель року 2011»
 973. Расюк Світлана Максимівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (Чернігівська обл.), учитель вищої категорії
 974. Гайворонська Наталія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії НВО школи – ліцею № 8 м. Кропивницький
 975. Губарєва Ірина Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 976. Кісіль Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель, Маловисківська гімназія Маловисківської міської ради Кіровоградської обл.
 977. Рудь Ірина Василівна, вчитель зарубіжної літератури І категорії, Луцької гімназії №18, Волинська обл., стаж роботи 17 р.
 978. Марунич Алла Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії КЗ “Долинська ЗШ І-ІІІ супенів № 1 Долинської районної ради”
 979. Гаркуша Ольга Сергіївна – учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист НВО № 25 м. Кропивницький
 980. Дребезгіна Оксана Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. 12 м. Бердичів Житомирської обл.
 981. Товарницька Галина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист Кам‘янець-Подільського НВК 14, Хмельницької обл.
 982. Пашкевич Валентина Михайлівна, учитель-методист Лиманського НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня» Лиманської міської ради Донецької обл.
 983. Хопта Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ДНПБ України імені В. Сухомлинського
 984. Сбітна Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей м. Шостки, старший учитель
 985. Цецура Віктор Сергійович, вчитель вищої категорії, “старший вчитель”, Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №20, м. Хмельницький.
 986. Лєсонєна Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст. імені. Т. Г. Шевченка Олександрівськом селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської обл. І кваліфікаційна категорія.
 987. Плахотня Ілона Олександрівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка.
 988. Горішна Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, Тернопіль
 989. Пилип Світлана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Миклашівський НВК Пустомитівський район Львівська обл.
 990. Стефанська Людмила Василівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії ОЗЗСО “Любешівський ліцей”
 991. Ягодка Наталія Владиславівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК с. Громадське, Літинського району, Вінницької обл.
 992. Кодацька Наталія Григорівна, вчитель англійської мови та літератури першої категорії Галаганівського НВК l-ll ст. Чигиринської РДА, Черкаської обл.
 993. Моцак Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Іркліївської ЗОШ І-ІІІ ст. Іркліївської сільської ради Чорнобаївського р-ну .
 994. Денисюк Тамара Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 179 міста Києва, учитель-методист
 995. Лисак Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка Олександрівськом селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської обл. І кваліфікаційна категорія.
 996. Білко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, ЗШ №5 Світловодської міської ради Кіровоградської обл.
 997. Раховська Надія Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 998. Ченцова Карина Геннадіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 999. Сафатова Вікторія Сергіївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 1000. Мурадова Тетяна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури НВК №26 м. Кропивницький
 1001. Віхтоденко Аліна Анатоліївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 1002. Семіошко Ольга Вікторівна, учитель української мови та зарубіжної літератури Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Донецької обл.
 1003. Мурадова Сабіна Джаванівна, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 1004. Шевченко Наталя Олександрівна, вчитель вищої категорії, ЗОШ №4 м. Кропивницький
 1005. Ганницька Оксана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ №24 м. Черкаси
 1006. Колтунова Анна Олександрівна, студент Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 1007. Боровська Валерія Андріївна, студент ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”
 1008. Бурдюг Ольга Федорівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, Беївського НВК, Липоводолинського району Сумської обл.
 1009. Кампова Світлана Валеріївна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист Ліцею №100 «Поділ» м. Київ
 1010. Шторлін Валерій Володимирович, вчитель-методист зарубіжної літератури гімназії “Києво-Могилянській колегіум”, тренер міжнародного проекту “ЧПКМ”.
 1011. Содолінська Світлана Іванівна, учитель української мови й літератури, зарубіжної літератури м. Обухова.
 1012. Сиволап Тетяна Володимирівна, учитель Підвисоцькоі ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка Підвисоцького НВО Кіровоградськоі обл., спеціаліст І категорії
 1013. Лапіна Ірина Василівна, викладач української мови, літератури та зарубіжної літератури, ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», вища категорія
 1014. Марченко Тетяна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури І кваліфікаційної категорії, Нечаївської ЗШ І-ІІІ ст. ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської обл.
 1015. Мосейчук Ірина, вчитель зарубіжної літератури I категорії Кам’янської ЗОШ I-III Житомирської обл. Олевського району
 1016. Смоляр Яна Миколаївна, методист, старший викладач зарубіжної літератури Бобринецького коледжу ім. В. Порика Білоцерківського НАУ
 1017. Тоцька Вікторія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Радивонівської ЗОШ І-ІІІ ст. Якимівської районної ради, Запорізької обл.
 1018. Москаленко Наталія Олексіївна, учитель української мови, української та зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель спеціалізованої школи №251 м. Києва
 1019. Смолин Соломія, магістр, старший лаборант кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 1020. Курилець Марія Григорівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ Судововишнянський НВК Львівська обл. (учитель-методист, Відмінник освіти України)
 1021. Мисливець Людмила, учитель англійської мови, Степанiвського НВК, Криничанського району, Днiпропетровської обл.
 1022. Титаренко Наталія Володимирівна, вища категорія, учитель-методист. Учитель ОТМ, мистецтва, технологій. м. Дніпро “ЗОШ, інститут післядипломної освіти”
 1023. Петренко Світлана, вчитель зарубіжної літератури Піщанської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
 1024. Лях Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Новобузької гімназії, Новобузького району, Миколаївської обл.
 1025. Сурков Василь Миколайович, керівник інтелектуального клубу Ніжинського БДЮ.
 1026. Шевчук Галина Іванівна учитель зарубіжної літератури КЗ «Іванопільський ліцей» Чуднівського р-ну Житомирської обл., старший учитель
 1027. Камінська М. І., вчитель зарубіжної літератури Колінцівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ) Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.
 1028. Пилипенко Лариса Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Дроздівського ЗЗСО Куликівської селищної ради Чернігівської обл.
 1029. Менгель Катерина Анатоліївна учитель зарубіжної літератури Зміївського ЗПЗСО І-ІІІ ст., перша категорія.
 1030. Лiсовенко Ольга Олександрівна, учителька української мови i літератури Павлоградської ЗШ №16, перша категорія
 1031. Кайстря Ірина, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, м. Дніпро, школа №54
 1032. Ротарь Наталя Тимофіївна, вчителька зарубіжної літератури Першотравневської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізмаїльського району Одеської обл.
 1033. Китик Людмила Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Врадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.
 1034. Майстренко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 5 м. Коростеня, Житомирської обл.
 1035. Дмітращук Ярослава Григорівна, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. П. Горошка Лановецького р-ну Тернопільської обл.
 1036. Богута Ольга Петрівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель зарубіжної літератури СШ №313 м. Києва.
 1037. Ніколаєнко Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Бочечківського НВК
 1038. Кушнір Галина, учитель зарубіжної літератури Городоцького ЗЗСО імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи
 1039. Ситало Олена Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, НВК1 м. Добропілля
 1040. Александрова Галина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії «Міленіум» №318 м. Києва, вчитель-методист
 1041. Звягінцева Тетяна Вікторівна, вчитель-методист, вища категорія, м. Рівне
 1042. Овчинникова Марина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №13 м. Мукачево Закарпатської обл.
 1043. Волошин Ольга Василівна, вчитель зарубіжної літератури, вищої категорії Кетрисанівської ЗШ І-ІІІ ст.
 1044. Тяпкова Ліна Василівна, викладач зарубіжної літератури Коледжу морського і річкового флоту
 1045. Матієнко Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури в Кременчуцькій ЗОШ №20
 1046. Чернишова Ірина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури 1989-2015 рр Конотопський ПЛ
 1047. Дмитрієва Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної й української літератури Миколаївської гімназії №3.
 1048. Чернявська Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №14
 1049. Неценко Ольга Олексіївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Лебединської ЗОШ №1 Сумської обл.
 1050. Заховайко Ганна Михайлівна, учитель-методист Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко
 1051. Попова Тетяна Костянтинівна, учитель зарубіжної літератури Запорізької гімназії №2
 1052. Нардєд Наталія Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, 22 роки стажу
 1053. Гордієнко Олена В’ячеславівна, учитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ №28, учитель-методист
 1054. Молодика Наталія, учитель вищої категорії Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. 7 Роменської міської ради Сумської обл.
 1055. Кара В. О., учитель зарубіжної літератури Пальмірської ЗОШ Золотоніського району Черкаської обл.
 1056. Дрозд Ганна Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Миколаївського морського ліцею
 1057. Шевчук Людмила Георгиевна, специалист высшей категории, старший учитель Коростенской гимназии №7
 1058. Стеценко Марія Іванівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сутиски Вінницької обл.
 1059. Кузьменко Наталія Миколаївна, директор СЗШ №15 м. Сєвєродонецька Луганської обл.
 1060. Омельченко Лариса Іванівна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею №11 “Гарант”, учитель-методист
 1061. Готра Тетяна Валентинівна учитель зарубіжної літератури Казанківський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1
 1062. Воронова Ольга Петровна, учитель зарубіжної літератури Дмитро-Дарьевский НВК Александровкий поселковый совет
 1063. Ткаченко Олена, вчитель зарубіжної літератури Долинської 3Ш № 2
 1064. Верхола Наталя Ільківна, вчитель зарубіжної літератури, смт Шкло, Львівська обл., Яворівський район.
 1065. Пилипенко Людмила Миколаївна, вчитель вищої категорії Шосткинської гімназії, Сумської обл.
 1066. Полтавець Ольга Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської гімназії ім. С. Д. Скляренка
 1067. Криськова Валентина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Зубкова Хмельницької обл.
 1068. Шум Любов Іванівна, учитель географії вищої категорії, учитель-методист Павлоградської ЗОШ №1
 1069. Бичковська Ганна Євгенівна, вчитель Гімназії № 315 м. Київ
 1070. Рижкова Тамара Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист Липецькоi ЗОШ Харківського району Харківської обл.
 1071. Волкова Ганна Вікторівна, вчитель біології, керівник гуртка рукоділля, ЗОШ № 26, м. Миколаїв
 1072. Дума Наталія. Вчитель зарубіжної літератури, місто Кропивницький
 1073. Гайченко Ольга, вчитель-методист, методист НМЦ
 1074. Маштова Ольга Митрофанівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Блистівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Менської міської ради Менського району Чернігівської обл.
 1075. Браташ Олеся Іванівна, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Добротвора
 1076. Фурдуй Дмитро Васильович, директор Роменської дитячої музичної школи Сумської обл.
 1077. Мреква Олена Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Карлівської ДМШ
 1078. Ковальчук Любов, місто Тернопіль, методист ТКМЦНОІМ
 1079. Залата Галина Миколаївна, Полтавська гімназія №6, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист
 1080. Матвіюк Наталія практичний психолог-методист ЛНВК “ЗОШ №24 – технологічний ліцей”
 1081. Рябченко Аліна Олексіївна, викладач Конотопської ДМШ №1.
 1082. Андрусик Світлана Іванівна, вчитель-методист ЗЗСО «Бихівський ліцей» Волинської обл. Любешівського району
 1083. Колесник Анжеліка Леонідівна, директор СЗШ №7 м. Світловодськ Кіровоградська обл.
 1084. Павловська Т. В., вчитель зарубіжної літератури Стрілківської ЗСШ, Львівська обл.
 1085. Дурай Ольга Данилівна, вчитель німецької мови, місто Тернопіль.
 1086. Лісевич Лариса Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Грузьківського НВК Кіровоградської РДА
 1087. Шевченко Ірина Іванівна, директор Малокаховського НВК «ЗОШ – ДНЗ», учитель української мови та літератури .
 1088. Романюк Ірина Григорівна, вихователь ліцею «Сокіл» м. Кропивницький
 1089. Яцейко Валентина, учитель української мови і літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ст. № 1
 1090. Кожукало Наталія Вікторівна, вчитель-методист гімназії міжнародних відносин №323 м. Києва
 1091. Кудак Інна Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури Рудківського ліцею Демидівської ОТГ Рівненської обл.
 1092. Толмачова Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури Хмельницької ССЗШ №1
 1093. Косенко Наталія Миколаївна, вчитель української мови та літератури, Олександрійщина
 1094. Луцов’ят Олеся Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Малушківської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської обл.
 1095. Рибаченко Валентина Миколаївна вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ №30
 1096. Кулик Марія Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Львівської гімназії “Престиж”
 1097. Глумчер Ірина Вікторівна, вчитель Школи №263 м. Київ
 1098. Багнюк Надiя Михайлiвна, вчитель зарубіжної літератури Перемозького НВК I-III ст., вища категорія.
 1099. Осьмірко Леся Олександрівна, вчитель-філолог
 1100. Вiтченко Анастасія Юхимівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.
 1101. Тимощук Любов, учитель вищої категорії, “старший учитель”, СЗШ №92 м. Львова
 1102. Апончук Олена, вчитель зарубіжної літератури Виноградівських ЗОШ І-ІІІ ст., Баштанського району, Миколаївської обл.
 1103. Сірик Віта, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Стрітівської ЗОШ
 1104. Чернявська Інна Олегівна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка
 1105. Соляник Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ХЗОШ №167 м. Харкова, спеціаліст
 1106. Катихіна Марина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист гімназії №48
 1107. м. Києва
 1108. Тарас Оксана, філолог, викладач історії української літератури, «Мати-героїня»
 1109. Тетяна Коломієць, студентка факультету філології та журналістики, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка
 1110. Кушицька Ольга, вчитель німецької та іспанської мови.
 1111. Рибалка Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, керівник гуртка – методист, НВО №16 м. Кропивницький
 1112. Малєєва Лариса Валентинівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії
 1113. Кописова Аліна Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької Тернівської гімназії
 1114. Іршак Лариса Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Скварявської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівского р-ну Львівської обл.
 1115. Бажан Тетяна Олександрівна, вчитель математики (ІІ категорія) Івангородської філії КЗ “Олександрівське НВО 2”
 1116. Печара Галина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лавочненської ЗОШ І-ІІ ст.
 1117. Миколаець Роман Володимирович, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Полтавська вечірня (змінна) школа1”
 1118. Мудра Світлана Миколаівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Варвинський ліцей №1» Чернігівської обл.
 1119. Антонова Наталия Александровна учитель-методист НВО №31 Кропивницький
 1120. Шатнова Людмила, вчитель Петрівського НВК
 1121. Бузовська Любов Володимирівна, в. о. директора Кролевецької ЗОШ №7 Кролевецької міської ради Сумської обл., вчитель зарубіжної літератури
 1122. Панько Дар’я Іванівна вчитель англійської мови
 1123. Кайдаш Юлія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Володимирiвська ЗОШ №1, Донецька обл.
 1124. Чичерська Руслана Йосифівна, вчитель зарубіжної літератури, Красненської ЗОШ. Турківський район, Львівська обл.
 1125. Коваль Светлана, вчитель СШ №239 м. Київ
 1126. Проценко Світлана Борисівна, учителька вищої категорії КЗ «Посягвiвська ЗОШ І-І ст.»’ Бугринськоi сільської ради. Рівненська обл. Гощанський район
 1127. Кутіна Тамара Анатоліівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ 13
 1128. Бонк Алла Володимирівна, учитель вищої категорії, предмет “Англійська мова”, НВО №6 м. Кропивницького.
 1129. Шостак Каміла, випускниця філологічного факультету педагогічного університету, мама майбутнього школяра.
 1130. Юсипович Ірина, учитель зарубіжної літератури, учитель-методист гімназії «Троєщина» м. Київ
 1131. Дубінська Наталія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Кам’янець-Подільської ЗОШ №11, Хмельницька обл.
 1132. Шумська Дарина Василівна, студентка факультету філології та журналістики ЦДПУ ім. В. Винниченка
 1133. Лебедєва Наталія Петрівна, заступник директора Кременчуцької ЗОШ №28
 1134. Сова Галина Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця Долинського району Івано-Франківської обл., учитель вищої кваліфікаційної категорії
 1135. Мельник Тамара Миколаївна, заступник директора з НВР, учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель. Данилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Васильківського району, Київської обл.
 1136. Щокіна Галина Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Миколаївської гімназії №41.
 1137. Порубльова Ірина Михайлівна, викладач зарубіжної літератури ПТУ №50 м. Карлівка, Полтавська обл.
 1138. Генсицька Олена Іванівна вчитель вищої категорії гімназія №315
 1139. Онопко Наталя Василівна, вчитель зарубіжної літератури, заступник директора Мукачівської СШ №16 Закарпатської обл.
 1140. Федорович Тамара Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія м. Київ, школа 156
 1141. Скиба Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Кременчуцької ЗОШ № 26
 1142. Мельник Людмила Петрівна, учитель зарубіжної літератури Бориспільської ЗОШ I-III ст. №8.
 1143. Личманенко Тетяна Євгеніївна, учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею №22
 1144. Чумакевич Ольга Вікторівна, учитель зарубіжної літератури ліцею № 75 імені Лесі Українки м. Львів
 1145. Костиря Світлана Георгіївна учитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії «старший вчитель» Червонокам’янського НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад-позашкільний центр» Олексадрійської районної ради Кіровоградської обл.
 1146. Долгих Світлана Григорівна, вчитель-методист гімназії №178 м. Києва
 1147. Леся Потопальська, вчитель зарубіжної літератури Каленського НВК, вчитель вищої категорії
 1148. Редька Лариса, учитель зарубіжної літератури Гельмязівської ЗОШ
 1149. Машовець Маргарита Петрівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель ліцею «Гранд», Київ
 1150. Сергій Пудченко, вчитель фізики школа 73 м. Києва
 1151. Самійленко Ольга Леонідівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії спеціалізованої школи 251 м. Києва
 1152. Мещенинець Наталія Андріївна, учитель історії, Любецький ЗЗСО І-ІІІ ст., Чернігівська обл.
 1153. Гацаннюк Галина Василівна вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист СЗШ 22 міста Києва
 1154. Зозуля Наталія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Полапівського ліцею.
 1155. Пахомова Ірина Анатоліївна, вчитель Миколаївської ЗОШ №4
 1156. Дулгер Галина Анатоліївна, вчитель Ісаївського НВК
 1157. Груша Олена Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Старокривинського НВК
 1158. Беседа Інна, вчитель зарубіжної літератури, школа №239 Київ
 1159. Федько Марина Едмундовна, бібліотекар школи №199 Київ
 1160. Кухарчук Інна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Самгородоцького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» Козятинського району Вінницької обл., вчитель І кваліфікаційної категорії.
 1161. Бая Світлана Юріївна, учитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ №7 (вища категорія)
 1162. Єгорова Наталія, викладач зарубіжної літератури вищої категорії Криворізький Професійний Гірничо-технологічний Ліцей.
 1163. Тригубенко Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Світловодської СЗШ №7, учитель-методист
 1164. Раш-Шиманська А. В., учитель зарубіжної літератури Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7
 1165. Шуляр Валерій Михайлович, директор Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради Житомирської обл., вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
 1166. Семенець Людмила Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради Житомирської обл., заступник директора, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель
 1167. Гуменюк Галина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Попільнянського ліцею Попільнянської селищної ради Житомирської обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
 1168. Новікова Оксана Вікторівна, викладач-методист, викладач зарубіжної літератури і російської мови КВНЗ “Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського”.
 1169. Андрієнко Галина Аполінаріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ 1 міста Фастова Київської обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель
 1170. Кіс Ольга Олександрівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ “Деражнянський ЦПО”
 1171. Заслоновська Ірина Іванівна – вчитель зарубіжної літератури, Спаська ЗОШ І-ІІІ ст.
 1172. Марусин Галина Іванівна, вчитель української мови та літератури Тернопільського НВК “Загальноосвітня школа l-lll ст. – правовий ліцей №2 “
 1173. Котик Ольга Зіновіївна, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури вищої категорії Бурдяківської ЗОШ І-ІІ ст.
 1174. Співак Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ №24
 1175. Федоренко Тетяна Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Нещеретівськоі ЗОШ l-lll ст. Білокуракинського р-ну Луганської обл.
 1176. Хлюстіна Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Бритівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Білгород – Дністровського району Одеської обл.
 1177. Красуцька Ірина, головний редактор УОВЦ “Оріон”
 1178. Спиридонова Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської школи №22
 1179. Козерівська Ірина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Миколаівськоі ЗОШ №3
 1180. Любімова Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури, м. Черкаси ЗОШ №22
 1181. Резнік Мирослава Ярославівна, учитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший учитель, м. Ужгород УС ЗОШ І-ІІІ ст. №2
 1182. Дичик Людмила Степанівна, викладач зарубіжної літератури КЗ ЛОР “Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича”.
 1183. Неруш Ніна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 22.
 1184. Корбут Зінаїда Іллівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнівського НВК
 1185. Нечитайло Галина Альбертівна, вчитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №12, м. Київ
 1186. Бібік Людмила Іванівна, учитель зарубіжної літератури Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумського району Сумської обл.
 1187. Климюк Галина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ 288 Святошинського району м. Києва, вчитель-методист
 1188. Годованюк Олена Павлівна, учитель зарубіжної літератури Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті
 1189. Ковалик Ірина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Ясеновецького НВК Золочівського району Львівської обл.
 1190. Сова Ольга, вчитель зарубіжної літератури Старомізунської ЗОШ l-lll ст. Імені Василя Верховинця
 1191. Малай М. Є., вчитель зарубіжної літератури, СЗШ 288, м. Київ
 1192. Осипенко Вікторія Михайлівна вчитель зарубіжної літератури й російської мови, вчитель вищої категорії Вознесенського НВК, Чернігівсько р-ну, Чернігівської обл.
 1193. Варяник Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Южноукраїнської ЗОШ № 3 Миколаївської обл.
 1194. Погребняк Наталія Володимирівна – вчителька зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» Тульчинської ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради.
 1195. Соловйова Лiлiя Францiвна, вчитель зарубiжноi лiтератури Полiськоi СЗШ I-III ст. Коростенського район Житомирськоi обл.
 1196. Кореновська Марина Миколаївна, вчитель Степівського ЗЗСО Миколаївської районної ради Миколаївської обл.
 1197. Файчак Наталія Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Дрогобицької гімназії Львівської обл.
 1198. Обжелянська Олена Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Пиріжнянського НВК Кодимського району, Одеської обл.
 1199. Івановська Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Ірпінської ЗОШ 18
 1200. Франчук Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Писарівського НВК Шаргородського району ВІнницької обл.
 1201. Сагайдак Надія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Великодальницького НВК «Школа-гімназія”, Біляївського р-ну Одеської обл., учитель вищої категорії.
 1202. Климко Тетяна, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с . Коцюбинці Гусятинський район Тернопільська обл.
 1203. Надзьон Наталія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури ОЗ «Малошпаківський ліцей»Рівненського району, Рівненської обл., спеціаліст І категорії
 1204. Лісова Оксана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Войнашівськоі ЗОШ I-III ст. Барського району Вінницької обл., вчитель-методист, керівник районного МО.
 1205. Ященко Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель ) Білицька ЗОШ №10 м. Добропілля Донецької обл.
 1206. Московченко Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель) Малостаросільської ЗОШ І-ІІ ст. Смілянської районної ради Черкаської обл.
 1207. Тобольська Зоряна Миколаївна, методист КУ «Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти»
 1208. Гончарук Олена, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації
 1209. Голиш Тамара Федорівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Мирненського ліцею Рівненської обл.
 1210. Рутман Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Луганська обл.
 1211. Литвин Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший учитель ) Маньківської ЗОШ І-ІІІ ст. Локачинського р-ну, Волинської обл.
 1212. Чайковська Наталя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ст. школи №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської обл., спеціаліст вищої категорії
 1213. Гнатюк Марія Іванівна, вчитель Сков’ятинської ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району Тернопільської обл.
 1214. Урсал Діна Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, методист. Киселівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерського району Херсонської обл.
 1215. Вількос Галина Степанівна, учитель зарубіжної літератури та російської мови суспільно-природничого ліцею 303 м. Києва, учитель-методист
 1216. Герасименко Людмила Іванівна, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. “Талант”»ВРР ЗО, учитель-методист
 1217. Гучкович Антоніна Павлівна, вчитель англійської мови Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської обл.
 1218. Гаращенко Алла Володимирівна, методист МК Баришівської селищної ради, учитель зарубіжної літератури Баришівського НВК «гімназія – ЗОШ І-ІІІ ст.», спеціаліст І категорії
 1219. Ситенька Валентина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Корюківської гімназії Корюківської міської ради
 1220. Юзич Н. Р., вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ1Львівської обл.
 1221. Пасічник Ліна Андріївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уладівське Калинівського району, Вінницької обл.
 1222. Венгльовська Зоя Степанівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, Стоянівської ЗОШ І-ІІІ ст. Радехівського району, Львівської обл.
 1223. Пащенко Тетяна Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Сумської обл.
 1224. Сотникова Олена Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Старобільської гімназії Луганської обл.
 1225. Примха Світлана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Оляницької СЗШ І-ІІІ ст. Тростянецького р-ну, Вінницької обл.
 1226. Іваненко Ірина Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель НВК”Знам’янська ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей”
 1227. Івахнюк Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Орининської гімназії Хмельницької обласної ради
 1228. Некрасова Ірина, заступник директора, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії
 1229. Ничипорук Людмила Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Тернопільського технічного ліцею
 1230. Сметана Ганна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Дігтярівського НВК Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської обл.
 1231. Фісай Ірина Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І – ІІІ ст. №9 Покровської міської ради
 1232. Сойма Оксана Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури Верхноводянської ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської районної ради Закарпатської обл., вища кваліфікаційна категорія, звання “старший учитель”
 1233. Біла Ольга Андріївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист НВК7 м. Хмельницький
 1234. Дем`яненко Оксана Мирославівна, вчитель зарубіжної літератури Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 1235. Позняк Валентина Матвіївна, вчитель зарубіжної літератури ОЗЗСО”Любешівський ліцей”
 1236. Сафонова Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Високопільський ОЗЗСО» Високопільського району Херсонської обл., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
 1237. Скидан Олена Володимирівна вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст., Сумський район, Сумська обл.
 1238. Корнєва Лариса Григорівна, учитель зарубіжної літератури Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Херсонської обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання “учитель-методист”
 1239. Геряк Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Червоноградської спеціалізованої школи №8 Львівської обл., вища категорія, учитель-методист
 1240. Маярчук Свiтлана, вчитель зарубіжної літератури Сезенкiвського НВК Баришiвского району Київської області, методист методичного кабінету Баришiвськоi селищної ради
 1241. Дідківська Світлана Петрівна, вчителька зарубіжної літератури Великобугаївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Васильківського району Київської обл. спеціаліст вищої категорії, звання “старший учитель”
 1242. Мисник Світлана Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Вугледарського НВК “МРІЯ”
 1243. Легусова Уляна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Чернівецької ЗОШ№24, вчитель-методист, Відмінник освіти
 1244. Денисюк Ольга Василівна, вчителька зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Кривоозерського району Миколаївської обл.
 1245. Горова Тетяна Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Павлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Білопільської районної ради Сумської обл.
 1246. Зрожевська Наталя Миколаївна, учитель Письменської СЗШ Васильківського району Дніпропетровської обл.
 1247. Говоруха Світлана Миколаівна, директор, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Безсалівськоі ЗОШ l -lll ст. Лохвицькоі районної ради Полтавської обл.
 1248. Усата Світлана Іванівна, заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Савранської райдержадміністрації Одеської обл., вчитель російської мови та зарубіжної літератури ОНЗ Савранський НВК
 1249. Мазанюк Лариса Петрівна. Учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗОШ №6 міста Чорноморська, Одеської обл. Вища категорія.
 1250. Творун Ольга Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури Писарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницького р-ну, учитель вищої кваліфікаційної категорії
 1251. Нестерук Надія, вчитель-методист зарубіжної літератури ЗЗСО”Любешівськоволянська гімназія”, Волинська обл.
 1252. Савенко Наталія, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №6
 1253. Самаєва Руслана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Морозівського НВК «спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням окремих предметів – ясла-садок» ім. Д. Поповича Баришівської селищної ради Київської обл.
 1254. Копєйко Ніна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Шосткинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Сумської обл.
 1255. Ганiч Тетяна Вiкторiвна, учитель зарубіжної літератури Доброславського НВК «ЗОШ I-III ступенів – гімназія» вищої категорії «старший вчитель»
 1256. Когут О. М., учитель зарубіжної літератури Вугледарського НВК «МРІЯ»
 1257. Матеєнко Оксана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Сквирського району Київської обл.; спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель».
 1258. Гедзюк Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури Івашковецької СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського р-ну, Вінницької обл.
 1259. Столяр Ганна Тимофіївна, вчитель зарубіжної літератури Савчинської ЗШ І–ІІІ ст., Сокальського району, Львівської обл.
 1260. Жвава Валентина, вчитель зарубіжної літератури Вернигородоцького ЗНВК Козятинського р. Вінницької обл.
 1261. Марченко Галина Василівна, вчитель зарубіжної літератури Зеленогайського ЗЗСО I-II ст. Миколаївської обл., вища категорія, старший учитель.
 1262. Черняхівська Жанна, вчитель зарубіжної літератури Баранівської ЗОШ І- ІІ ст. Житомирської обл, І категорія
 1263. Буковська Тетяна Федорівна, учитель зарубіжної літератури Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ, вища категорія, старший учитель
 1264. Дуреко Сергій Васильович, учитель зарубіжної літератури, вища категорія Холминської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської обл.,
 1265. Травкіна Олена Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури гімназії №315 м. Київ
 1266. Попружук Людмила Якимівна, вчитель зарубіжної літератури Яринівської філії опорного закладу Кам’янський ліцей
 1267. Котова Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №11
 1268. Смоляр Олена Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Ізмайлівської ЗШ І-ІІІ ст.
 1269. Біла Наталя Василівна, вчитель зарубіжної літератури Окнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Одеської обл.
 1270. Гнап Аліна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Гвардійського НВК, Хмельницького району, Хмельницької обл.
 1271. Олійник Валентин Володимирович, вчитель зарубіжної літератури Рівненської класичної гімназії “Престиж”
 1272. Руденко Руслан Васильович, вчитель зарубіжної літератури СШ №73 м. Київ
 1273. Лук’яненко Неля Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Кролевецької спеціалізованої школи №1 Сумської обл.
 1274. Міхеєва Світлана Олексіївна, філолог, бібліотекар Харківського ліцею №141
 1275. Ящук Лариса Василівна, учитель зарубіжної літератури школа І-ІІ ст. с. Нападівка Калинівський р-н Вінницька обл.
 1276. Овечко Надія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
 1277. Федорченко Галина Михайлівна, учитель зарубіжної Літератури Недригайлівської СЗОШ l-lll ст. (опорний заклад).
 1278. Яворська Ольга Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Острівського НВК Куцурубськи ОТГ Очаківського р-ну
 1279. Кудименко Галина Ігорівна, вчитель зарубіжної літератури Пашківської ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівського р-н., Київської обл.
 1280. Дорошок Олена Анатоліївна. вчитель зарубіжної літератури Донська ЗОШ, Волноваського р-ну, Донецької обл.
 1281. Павлишина Катерина Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. Томашпільського р-ну Вінницької обл.
 1282. Добридень Інна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури ОНЗ- Бакшанський НВК Савранського р-ну, Одеської обл.
 1283. Юрченко Наталія Миколаївна, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. №17
 1284. Мельничук Ірина, Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4
 1285. Боднар Іванна Зіновіївна, вчитель І категорії, Львівська ЗОШ N22 ім. В. Стефаника
 1286. Єфмова Наталія Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
 1287. Вуйтович Лідія Аркадіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист, вища категорія., СЗШ №74 м. Київ
 1288. Ничипорук Ганна Павлівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Крилівській ЗОШ l-lll ст. Корецького району Рівненської обл.
 1289. Кучерява Надія Олексіївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Канавської ЗОШ І-ІІ ст. Кобеляцького району Полтавської обл.
 1290. Врубель Тереса Йосифівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Мостиський ЗЗСО №2 I-III ст.» Мостиської міської ради Львівської обл.
 1291. Кандиба Олена Григорівна,учитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ №4, Вінницької обл.
 1292. Гарбуз Валентина Миколаївна, вчитель-методист зарубіжної літератури Новомерчицького НВК Валківського району Харківської обл.
 1293. Додіченко Зорина Геннадіївна, учитель зарубіжної літератури Великокомарівського НВК Великомихайлівського району Одеської обл.
 1294. Вознюк Антоніна Миколаївна, вчитель вищої категорії Рівненського ліцею Рівненської сільської ради, Волинська обл.
 1295. Ніколенко Лілія Анатоліївна, вчитель КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської обл.
 1296. Фесюн Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Менської гімназії Чернігівської обл.
 1297. Зельманович Ірина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Комарівськоі ЗОШ l-lll ст. Галицького р-ну Івано-Франківської обл., вища категорія, старший вчитель
 1298. Совгар Марія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, Червоноградська спеціалізована школа №8 Львівська обл.
 1299. Лиценко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Краснопавлівсько ліцею Лозівської районної ради Харківської обл.
 1300. Карабчієвська Леся Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Зеленченської ЗОШ І-ІІ ст. Дунаєвецький район, Хмельницька обл.
 1301. Румак Валентина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Серединецької ЗОШ Шепетівського району, Хмельницької обл.
 1302. Згоник-Сафонова Валентина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Високопільський ОЗЗСО» Високопільського району Херсонської обл., спеціаліст першої кваліфікаційної категорії
 1303. Усова Анна Віталіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст, ЗОШ №12, м. Бахмут
 1304. Жук Оксана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Глобинської ЗОШ №3, Полтавської обл.
 1305. Валяник Марія Адамівна, учитель зарубіжної літератури Малинської ЗОШ І-ІІІ ст.
 1306. Калюжна Наталія Василівна, вчитель Тулиголівської ЗОШ I-lll ст., вища категорія
 1307. Нечай Руслана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст.
 1308. Шиленко Лариса Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Межиріцької ЗОШ І-ІІІ ст. Канівської районної ради Черкаської обл., вища категорія, старший учитель
 1309. Антюхова Ольга, викладач зарубіжної літератури Великоновосілківського професійного ліцею Донецької обл.
 1310. Панченко Тетяна, учитель української мови та літератури Сумського ЗЗСО №26 СМР
 1311. Мосійчук Ірина Антонівна, вчитель-методист зарубіжної літератури та російської мови Висоцької ЗОШ І – ІІІ ст. Дубровицького району Рівненської обл.
 1312. Романишин Марія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗ «Мостиський ЗЗСО № 1 І-ІІІ ст. Мостиськоі міської ради» Львівської обл.
 1313. Ткаченко Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Старинської ЗОШ І-ІІІ ст. Бориспільського району Київської обл., вища категорія
 1314. Сєрова Аліна Іванівна, учитель зарубіжної літератури ОЗ “Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1”
 1315. Пилипець Галина Романівна, вчитель зарубіжної літератури Наварійської ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназії Пустомитівський район Львівської обл.
 1316. Буткалюк Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Дашківці Літинського району Вінницької обл.
 1317. Бережна Ірина Петрівна, учитель зарубіжної літератури Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Сумської обл., І категорія
 1318. Павчак Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Городенківської гімназії Івано-Франківської обл., вища категорія, старший вчитель
 1319. Мазур Оксана Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Віньковецького ліцею, смт. Віньківці Хмельницької обл.
 1320. Виноград Наталія Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району Хмельницької обл.
 1321. Кононова Олена Олександрівна, учитель зарубіжної літератури СЗШ№166 м. Києва, учитель-методист
 1322. Гунько Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Єланецької ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської обл.
 1323. Голуб Тетяна Вікторівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Добронадіївської ЗШ I-III ст. Олександрійського району Кіровоградської обл., I категорія
 1324. Володько Галина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім В. О. Сухомлинського, вища категорія, вчитель-методист
 1325. Тракалюк Надія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Володимирівської філії Приазовської СШ І-ІІІ ст. “Азимут”, вища категорія, старший вчитель
 1326. Пастушенко Жанна Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Олешківської гімназії Херсонської обл. Вчитель-методист.
 1327. Панадій Наталя Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Монастирської філії І-ІІ ст. Брацлавського НВК № 1 – гімназії, вища категорія.
 1328. Гапоненко Марія Максимівна, вчитель зарубіжної літератури Біловізької ЗОШ І-ІІІ ст. Рокитнівського р- ну Рівненської обл.
 1329. Печерна Любов Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії Козарської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської обл.
 1330. Сукач Галина Іванівна, учитель зарубіжної літератури комунального опорного закладу «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» Волинської обл.
 1331. Головатенко Тетяна Борисівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ №3 м. Світловодську Кіровоградської обл., вища категорія, старший вчитель
 1332. Данилів Віра Степанівна, учитель зарубіжної літератури Чемеринецької ЗОШ І-ІІ ст. Львівської обл., вища категорія, старший учитель
 1333. Татаріна Лейла Леонідівна, учитель зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Броварської міської ради Київської обл., категорія вища, старший вчитель
 1334. Рєзун Вікторія Олексївна, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури Нікопольського медичного коледжу, вища категорія
 1335. Прокопова Тетяна Володиирівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Маловисківської ЗШ№3 І-ІІІ ст. Кіровоградської обл.
 1336. Мірошниченко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Лисогірської спеціальної школи- інтернату
 1337. Воробей Галина Адамівна, учитель зарубіжної літератури Бігунської ЗОШ І- ІІІ ст. Овруцького району Житомирський обл.
 1338. Савочка Віра Остапівна, вчитель зарубіжної літератури Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Тернопільської обл., вища категорія
 1339. Квасниця Олександра Ярославівна, вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Чортківської районної ради Тернопільської обл., вища категорія
 1340. Васюра Аліна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Южненської ЗОШ І-ІІІ ст. Парафіївської селищної ради Ічнянського району, Чернігівської обл., вища категорія
 1341. Кіріченко Оксана Василівна, викладач зарубіжної літератури Маріупольського електромеханічного технікуму
 1342. Яворська Валентина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Подільськ Одеської обл.
 1343. Мелікова Тетяна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Київ
 1344. Кучер Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» с. Вербка, Ковельського р-ну, Волинської обл.
 1345. Пасюк Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Кам’янського ліцею № 13
 1346. Пришко Віта Федорівна, учитель Крупівської ЗОШ
 1347. Никифоренко Тетяна Анатоліївна, вчителька зарубіжної літератури Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської міської ради Чернігівської обл.
 1348. Полiщук Оксана Анатолiïвна, старший учитель, вчитель вищої категорiï зарубiжноï літератури та росiйськоï мови Вiльшанськоï ЗОШ I-II ст. – фiлiï ОНЗ Савранський НВК Савранського району Одеської обл.
 1349. Шевченко Ольга Володимирівна, вчитель вищої категорії зарубіжної літератури та російської мови Благодатнівської ЗОШ Білозерського району Херсонської обл.
 1350. Лісовська Тетяна Вікторівна вчитель зарубіжної літератури, Коростенської школи-гімназії №2 ім. В. Сингаївського Житомирської обл.
 1351. Корвнь Наталія Анатоліївна, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Колківського НВК
 1352. Наріжна Ірина Анатоліївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, методист відділу освіти Криничанський район, Дніпропетровська обл.
 1353. Ярошенко Лідія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Покровськобагачанської ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавської обл.
 1354. Зинич Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії Плав’я – Вадрусівського НВК Сколівського району Львівської обл.
 1355. Ряба Зоя Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Кукавської СЗШ І-ІІІ ст. ім. В. А. Тропініна, с. Кукавка Могилів – Подільського р-ну Вінницької обл.
 1356. Сухоставська Світлана Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Алтинівської ЗОШ І- ІІІ ст. Сумської обл. Кролевецького району
 1357. Литвишко Галина Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Дубовогрядська ЗОШ І-ІІІ ст.
 1358. Сімчук Любов Геннадіївна, директор Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району Херсонської обл., учитель української мови і літератури
 1359. Яценко Тетяна Олександрiвна, викладач іноземних мов
 1360. Сурма Наталя Василівна, викладач зарубіжної літератури Барського коледжу транспорту та будівництва
 1361. Левчук Наталія Адамівна, вчитель зарубіжної літератури Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ст. Житомирської обл. Олевського району.
 1362. Вараниця Любов Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури НВК №4, м. Хмельницький
 1363. Скунзяк Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської ЗОШ №8 Закарпатської обл.
 1364. Москалик Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Недогарківського ліцею Недогарківської сільської ради
 1365. Черкас Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Калашниківського НВК, Полтавського району
 1366. Поволоцька Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Матусівський НВК №1 Шполянського р-ну, Черкащина
 1367. Ащук Ольга Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницької обл.
 1368. Забіла Любов Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Ніжинського НВК №16 “Престиж”, Чернігівська обл.
 1369. Журба Анна Семенівна, вчитель зарубіжної літератури Вікторівської ЗОШ Маньківського району, Черкащина.
 1370. Крижанівська Тетяна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с Чечелівка Гайсинський р-н Вінницька обл.
 1371. Рацул Вікторія Олександрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури НВО №6 м. Кропивницького, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.
 1372. Волкова Юлія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Запорізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 75, спеціаліст вищої категорії, старший учитель
 1373. Марухно Тамара Василівна, учитель зарубіжної літератури Великоолександрівського НВК Васильківського району Дніпропетровської обл., спеціаліст вищої категорії, старший учитель
 1374. Саранцева Наталія, учитель зарубіжної літератури В’язівської ЗОШ І-ІІІ ст., Городищенський р-н, Черкаська обл.
 1375. Астахова Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти с. Мельниківка Ротмістрівської сільської ради Черкаської обл.
 1376. Сєркова Оксана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, Великодимерський НВО Київська обл. Броварський район.
 1377. Бутакова Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, Рокинівський НВК, Луцький р-н, Волинської обл.
 1378. Дахно Світлана, учитель зарубіжної літератури Пастирської ЗОШ Смілянської районної ради Черкаської обл., спеціаліст вищої категорії.
 1379. Каландарова Ніна Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Олійниківського НВК
 1380. Півняк Ірина Григорівна, вчитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури Новопразького НВК, Олександрійського району, Кіровоградської області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
 1381. Шайда Ірина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Львівської СЗШ 63
 1382. Сокур Юлія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Матусівського НВК №2, Матусівської ОТГ, Шполянського району, Черкаської обл.
 1383. Кавун Ганна Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Радсадівського ЗЗСО миколаївського району, Миколаївської обл.
 1384. Ливч Олена Василівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель Тибавська ЗОШ І-ІІ ст. Свалявський р-н, Закарпатська обл.
 1385. Радченко Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею 4 “Кремінь”, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
 1386. Тонконог Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, учитель-методист
 1387. Линичук Анна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Голодьківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Тетіївського району, Київської обл.
 1388. Луцюк Любомира Семенівна, вчитель зарубіжної літератури Надвірнянської ЗОШ № 3, вища категорія, старший вчитель, В. С., вчитель зарубіжної літератури Данилівського НВК І-ІІІ ст.
 1389. Хливнюк Віра Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Уманської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Черкаської обл.
 1390. Вєлєва Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Ізмаїльської ЗОШ І-ІІІ ст. 8 Одеської обл., керівник міського МО вчителів зарубіжної літератури та мов національних меншин
 1391. Чирипюк Ганна Іллівна, ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж «викладач зарубіжної літератури, вищої категорії, методист.
 1392. Спірідонова Л. М, викладач зарубіжної літератури Ірпінського державного коледжу економіки та права, І категорія
 1393. Пукась Тетяна Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Слободо-Шлишковецького НВК Могилів-Подільського району Вінницької обл. Спеціаліст 1 категорії.
 1394. Андрієнко Наталія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури другої категорії, Коростенської ЗОШ І – ІІІ ст. №3, Житомирської обл.
 1395. Заболотня Вікторія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Южноукраінськоі гімназії №1
 1396. Веретільник Тамара, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Недригайлівської спеціалізованої ЗОШ І- ІІІ ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. (опорний заклад).
 1397. Фокша Наталія Іллівна, вчитель зарубіжної літератури Білоцерківської ЗОШ 21
 1398. Лук’янчук Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Луцького НВК №26, Волинь
 1399. Москаленко Любов Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст. Добропільської районної ради Донецької обл.
 1400. Наливайко Олена Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, Сокальська ЗШ I-III ст. №2, Львівської обл.
 1401. Платонова Дарина Євгеніївна, вчитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ |-|| ст. №16
 1402. Кірюхова Алла Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, ДНЗ «Учбовий навчальний центр технологій та дизайну м. Києва”
 1403. Бабенко Оксана Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, КЗ НВК№3 Кам’янської міської ради
 1404. Параняк Наталя, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗОШ Івано-Франківська
 1405. Журенко Світлана Леонiдiвна, учитель зарубіжної літератури Новосiчанськоi ЗОШ Сумської районної ради, вища категорія
 1406. Філіпська Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категоріїї Горностаївського ЗО №1 імені Героя Радянського Союзу Цвіка С. С. Херсонської обл.
 1407. Король Людмила Миколаївна, вчитель заарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Степанківської ОТГ
 1408. Мерзлякова Ірина Едуардівна, вчитель зарубіжної літератури Куяльницького ЗЗСО І-ІІІ ст.
 1409. Капшук Вікторія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Олексіївської ЗОШ Білгород -Дністровського району Одеської обл. Вчитель вищої категорії.
 1410. Процайло Наталія Юріївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Жовківської ЗОШ №1 l-lll ст. Львівської обл.
 1411. Чубай Лідія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської обл.”
 1412. Стоян Оксана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №23, м. Суми (вища категорія, старший учитель).
 1413. Супрун Алла Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЧПБЛ, м. Чернігів
 1414. Баюк Ганна Федорівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III ст. №4 Новокаховської міської ради, I кваліфікаційна категорія
 1415. Івасюк Ніна Дмитрівна, учитель-методист ЗОШ 5 м. Вол.-Волинський Волинської обл.
 1416. Фещук Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №33 м. Житомира
 1417. Сагайдак Галина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Перещепинський опорний освітній заклад №1»
 1418. Тараненко Оксана Петрівна, магістр педагогіки; викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкових класів і музики
 1419. Данчевська Неля Броніславівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району Вінницької обл.
 1420. Касьянова Ольга Яківна, учитель зарубіжної літератури Хотінської спеціалізованої школи Хотінської ОТГ Сумського району Сумської обл., вища категорія, вчитель-методист.
 1421. Журенко Ірина Юхимівна, вчитель зарубіжної літератури Олексіївська ЗОШ І- ІІІ ст. Маразліївська ОТГ. Одеська обл.
 1422. Мовчанюк Олена Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Мильчанської ЗОШ І-ІІІ ст., Дубенського району, Рівненської обл.
 1423. Баралей Валентина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Великомихайлівськоі ЗОШ І-ІІІ ст.
 1424. Ключник Оксана Зіновіївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Кам’янки-Бузької Львівської обл.
 1425. Карабаєва Людмила Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Оболонської ЗОШ l-lll ст. Полтавської обл.
 1426. Кушнір Марія Романівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ I- III ст. № 1, м. Миколаїв, Львівської обл.
 1427. Михайляк Галина Григорівна, вчитель зарубіжної літератури ІФПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого» (м. Івано-Франківськ)
 1428. Пристай Надія Дмитрівна- заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Львівської обл. (Тростянецька ОТГ).
 1429. Пиріг Олена Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель. КЗ “Перещепинський опорний освітній заклад №1”
 1430. Палько Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель. Ємільчинський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської обл.
 1431. Шабля Лідія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Гавришівської СЗШ Вінницької обл.
 1432. Іжко Ніна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ОЗНЗ Загальцівського НВО Київської обл.
 1433. Саєнко Марина Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) Просянська ЗОШ І-ІІІ ст. (Дніпропетровська обл. Покровський р-н)
 1434. Мануша Надія Йосипівна, вчитель КЗ «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ст.» Донецької обл.
 1435. Степаненко Юлія Борисівна, викладач зарубіжної літератури Херсонський морський коледж
 1436. Асюченко Марія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст., Вінницької обл.
 1437. Голіней Галина Василівна, вчитель зарубіжної літератури(вища категорія) Ланчинська гімназія Ланчинської ОТГ (Івано-Франківська обл. )
 1438. Понижайло Галина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ДНЗ «ПТУ-21 м. Калинівка» Вінницької обл.
 1439. Корх Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури ll категорії Краснопільської гімназії Краснопільського району Сумської обл.
 1440. Тимощук Світлана Петрівна – вчитель зарубіжної літератури, НВК «Сіянцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок» Острозький район
 1441. Носенко Галина Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Новокочубеївської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського району Полтавської обл. Вчитель вищої категорії, старший вчитель.
 1442. Малай М. Є., вчитель зарубіжної літератури, м. Київ, СЗШ №288
 1443. Басара Марія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Львівський ліцей”Просвіта”
 1444. Музика Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, методист ЗЗСО №4 м. Жашкова, Черкаської обл.
 1445. Кужель Оксана Валентинівна, вчитель Тайкурської гімназії Рівненського району Рівненської обл.
 1446. Чейпеш Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Ужгородської спецшколи-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської обласної ради
 1447. Стеценко Ірина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист Слов‘янської гімназії міста Києва.
 1448. Шестакова Елеонора Георгієвна, доктор філологічних наук м. Донецьк Україна
 1449. Сотніченко Марина Михайлівна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель-методист комунального закладу “Маріупольське загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41”
 1450. Толокольнікова Світлана Валентинівна, учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 80 Печерського району міста Києва, старший вчитель
 1451. Притуляк Людмила Анатолiiвна, учитель зарубiжноi лiтератури вищоi категорii Калинiвськоi ЗШ, фiлii КЗ “Первозванiвське НВО” Кiровоградськоi областi
 1452. Бакликова Наталя Миколаївна, старший вчитель, ЗОШ №4, м.Кропивницький
 1453. Смирнова Наталія Борисівна, вчитель зарубіжної літератури і англійської мови НВО №1 м. Кропивницький, вчитель вищої категорії, старший вчитель
 1454. Ільченко Олександра Миколаївна, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 1455. Юдіна Світлана Василівна, вчитель англійської мови Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №18 Білоцерківської міської ради Київської обл.
 1456. Пилипчук Антоніна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, м. Ковель, Волинської області.
 1457. Клівіцька-Миронюк Ірина Олександрівна, філолог-викладач романо-германських мов та літератури
 1458. Савельчук Олена Миколаївна, вчитель вищої категорії Шосткинської загальноосвітньої школи 4 Сумської області
 1459. Дмитренко Галина Кононівна, учитель української мови і літератури гімназії “Троєщина” м. Києва
 1460. Самойленко Наталія іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель вищої категорії зош 3 м. Обухова Київської обл.
 1461. Вікарна Наталія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист СЗОШ №27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького
 1462. Бочкарьова Олена Михайлівна, учитель вищої категорії української мови та літератури, зарубіжної літератури Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16
 1463. Коваленко Лариса Володимирівна, заступник директора з НВР , вчитель зарубіжної літератури Лікарівського НВК, Олександрійського району, Кіровоградської області
 1464. Міль Людмила, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №25 ім. Івана Огієнка
 1465. Лабенко Людмила Валентинівна, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель НВО №25, природничо- математичний ліцей м.Кропивницький
 1466. Таран Вікторія Алімівна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Великояблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. Смілянського районну Черкаської області
 1467. Колос Алла Анатоліївна,учитель зарубіжної літератури Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Є.С. Кіровоградської області, спеціаліст вищої категорії, старший учитель
 1468. Плеса Інна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Куликівського ЗЗСО l – lll ступенів Куликівської селищної ради Чернігівської області, вчитель-методист
 1469. Бабанова Олена Володимирівна, учитель української мови і літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
 1470. Цирулік Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури Погорільського ЗСО І-ІІІ ст. Чернігвської області.
 1471. Сузік Віра Михайлівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Чайкинського НВК Новгород-Сіверської райдержадміністрації Чернігвської області.
 1472. Сигута Людмила Семенівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури Чайкинського НВК Новгород-Сіверської райдержадміністрації Чернігівської області.
 1473. Шевчик Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської області.
 1474. Гавриш Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури Славутицького ліцею Київської області.
 1475. Симонова Валентина Павлівна, учитель зарубіжної літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської області.
 1476. Купрієнко Тетяна Василівна, учитель української мови і літератури Славутицької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Київської області.
 1477. Звягінцева Валентина Степанівна, учитель російської мови, зарубіжної літератури Світличанської ЗЗСО І-ІІ ст. Варвинського району Чернігівської області.
 1478. Оратівська Наталія Іванівна, учитель зарубіжної літератури Веселокутського НВК
 1479. Шаліт Олександр Григорович, директор Київської дитячої музичної школи №35, викладач-методист,заслужений працівник культури України
 1480. Луканова Антонина Викторовна, заведующая вокально-хоровым отделением Запорожской ДМШ2 преподаватель высшей категории, методист
 1481. Ревенко Валентина Григорівна, директор музичної школи №2 імені Юлія Мейтуса м. Кропивницького, заслужений працівник культури України
 1482. Стьопіна Марина Юріівна, викладач музичноі школи імені Івана Карабиця, м. Торецьк, Донецькоі області, вища категорія.
 1483. Іванченко Наталія Миколаївна, учитель української мови і літератури вищої кв. категорії, старший учитель Седнівського НВК Устинівського району Кіровоградської області
 1484. Кшивак Оксана Миколаївна, викладач вищої категорії по класу сольфеджіо і музичної літератури Дубенської дитячої школи мистецтв
 1485. Горян Олена Володимирівна, вчитель зарубіжноіі літератури філііі “Диківська ЗШ” ОНЗ “Дмитрівська ЗШ” Знам’янського р-ну Кіровоградськоіі області
 1486. Толопко Оксана Андріївна, учитель зарубіжної літератури Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну, Львівської обл.Старший вчитель.
 1487. Дишлова Ірина Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, російської мови та християнської етики, спеціаліст вищої категорії, Старший вчитель КЗ “Коипаніївське НВО”, Компаніївської селищної ради, Кіровоградської обл.
 1488. Куца Ольга Павлівна, доктор філолог. наук, професор кафедри теорії і методики української і світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.
 1489. Лоза Тетяна Вікторівна вчитель зарубіжної літератури Криворзької ЗОШ №12, вища категорія, старший вчитель
 1490. Рибакевич Людмила Борисівна, вчитель зарубіжної літератури Пушківської філії Побузького ліцею Кіровоградської області
 1491. Лукашова Надія Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Великодальницького НВК”Школа-гімназія” Біляївського району Одеської області.
 1492. Кузнєцова Лариса Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 ім. Д.Турбіна, учитель вищої категорії, старший учитель
 1493. Білецька Лідія, викладач КЗ «Балтський педагогічний коледж», викладач вищої категорії, викладач-методист
 1494. Яценко Тетяна Олександрiвна, викладач iноземних мов
 1495. Байрак Алла Афанасіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександр івської сільської ради Приазовського району Запорізької області
 1496. Костирко Ольга Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Миколаївська ЗОШ №24
 1497. Шепета Анжела Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КЗ”НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія 6 ВМР”, учитель-методист
 1498. Гречанюк Оксана, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури
 1499. Рошко Олена, вчитель зарубіжної літератури Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка Олександрівської селищної ради, Вознесенського району, Миколаївської області. вища кваліфікаційна категорія.
 1500. Фіялова Тетяна Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Глинської ЗОШ І-ІІІ студентів, Калинівського р-ну, Вінницької області
 1501. Жмурко Діна Олександрівна, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 1502. Федоренко Юрій Петрович, член Ради ГО Спільнобачення
 1503. Бевз Елена Анатольевна, учитель английского языка, КЗШ 34, Кривой Рог
 1504. Онищенко Ирина Юрьевна, директор внешкольного учебного учреждения музыкальная школа естетического воспитания Станично – Луганского района Луганской области
 1505. Терентьєва Людмила Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ”Фізико-математична гімназія – Вінницької міської ради”, старший учитель, учитель-методист
 1506. Семенюк Людмила Іванівна, учитель історії Кременецького ліцею імені У.Самчука
 1507. Халахан Наталія Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Жорнавської ЗОШ І-ІІ ст., Великоберезнянської районної ради, Закарпатської області
 1508. Петренко Марина Дмитриевна, вчитель зарубіжної літератури и русского языка Винница школа-гимназия №6
 1509. Мельник Тетяна Миколаївна, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 1510. Таратута Світлана Леонідівна, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 1511. Кобилинська Ліана Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Великохайчанської філії ОЗО Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
 1512. Шибаєва Ніна Вячеславівна, мама двох учнів і одного потенційного учня, учасник “Книжкового Клубу на Подолі”, філолог
 1513. Авдєєва Анастасія, учасник “Книжкового клубу на Подолі” м.Київ
 1514. Сасько Геннадій Михайлович, композитор, заслужений діяч мистецтв України
 1515. Миргородець Валентина, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, Яснопільщанський НВК
 1516. Семирозум Оксана Михайлівна, викладач теоретичних предметів Київської дитячої музичної школи 35 та, викладач-методист
 1517. Романів Галина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Гранки- Кутівської ЗОШ Миколаївського району Львівської області
 1518. Фіялкович Віра Іванівна, учитель зарубіжної літератури Новороздільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. (Львівська обл.)
 1519. Райтаровська Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Купільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волочиського району Хмельницької області, учитель-методист
 1520. Соловей Вікторія Олексіївна. Учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О.Сухомлинського Київської області
 1521. Борисенко Віра Василівна, Біляївський НВК. Учитель зарубіжної літератури, вища категорія.
 1522. Мельник Тетяна Володимирівна, директор Дудчанського ЗОСШП, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, вчитель-методист
 1523. Веремчук Ірина Степанівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, КЗ “Полтавський ліцей” с. Полтавське, Лозівський р-.н., Харківська обл.
 1524. Гордієнко А. В. вчитель зарубіжної літератури Мостівського НВК Миколаївської області
 1525. Щербина Тетяна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Головківського НВК”ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”.
 1526. Клімчук Ірина Федорівна, учителька зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель опорного навчального закладу “Люб’язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Любешівської районної ради Волинської області”
 1527. Гордова Інна Георгіівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії філії “Іванковецька ЗШ” ОНЗ”Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст.ім. Т.Г.Шевченка”
 1528. Міхнєвич Олександра Олександрівна, Бродецький ЗНВК Козятинського району Вінницької області
 1529. Лазаренко Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КЗ “Катеринівський ліцей” Лозівської міської ради Харківської області
 1530. Єфімова Н. О., вчитель зарубіжної літератури Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лозівської міської ради Харківської області
 1531. Харибіна Наталія Миколаївна, учитель-методист, вища кваліфікаційна категорія, Надеждівський навчально – виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської області
 1532. Мартян Лариса Федорівна, учитель зарубіжної літератури Червонотоківської ЗШ І-ІІІст., Грушівської ОТГ, Дніпропетровської обл.
 1533. Цьона Людмила Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, заступник директора Варязької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області.
 1534. Панчоха Любов Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Пиковецький ЗНВК І-ІІІ ст.. “Школа-дитячий садок”.
 1535. Шулик Поліна Львівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 1536. Шаповал Ольга Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і зарубіжноі літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко
 1537. Савіна Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури (місто Харків).
 1538. Сербіненко Тетяна Миколаївна. Вчитель зарубіжної літератури Новоархангельської ЗШ
 1539. Береза Людмила Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Берестівської ЗОШ І-ІІІ ст. Липоводолинського району Сумської області
 1540. Раковська Ірина Едуардівна, викладач – методист вищої категорії, завідуюча теоретичним відділом дитячої музичної школи 28, м. Київ
 1541. Мазур Олена Вікторівна, к.філол.н., доц. каф. теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету.
 1542. Ребіш Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району Львівської обл.
 1543. Страх Людмила, Прилуцька спеціалізована школа І-ІІІ ст.N6, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури
 1544. Борздуха Оксана Миколаївна, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Дружнянської ЗОШ І-ІІ ступенів
 1545. Щуліпенко Майя Василівна, учитель зарубіжної літератури Водотиївський НВК, І категорія
 1546. Павленко Ірина Яківна, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри слов’янської філології Запорізької національного університету
 1547. Сень Людмила Адамівна, викладач зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія “вища категорія”, педагогічне звання “викладач-методист” Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних дисциплін.
 1548. Шалагінов Борис Борисович, літературознавець, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 1549. Якимів Світлана Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Івано-Франківської ЗШ І-ІІІ ступенів 25
 1550. Поліщук Анна, методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 1551. Нестеренко Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
 1552. Варламова Жанна Степанівна, учитель украінськоі мови та літератури Кам’янець-Подільського НВК3
 1553. Левицька Анна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, Ставчанський НВК, Пустомитівський район, Львівська область
 1554. Курчак Наталія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Іванківського ЗЗСО І-ІІ ст., спеціаліст ІІ категорії, Чернівецька область
 1555. Якобчук Ірина Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист навчально-виховного комплексу # 9 м.Хмельницького.
 1556. Сташко Галина Петрівна, учитель зарубіжної літератури та християнської етики ЗСШ І-ІІ ст с.Грушатичі Старосамбірського району Львівської області.
 1557. Ніколова Олександра Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного університету.
 1558. Коломенська Тетяна Борисівна, викладач зарубіжної літератцри Тальнівського будівельно-економічного коледжу УНУС, викладач-методист
 1559. Хроменко Ірина, вчитель-методист зарубіжної літератури Березняківської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаська область
 1560. Діденко Тетяна Анатоліівна, вчитель украінськоі мови та літератури, зарубіжноі літератури Коробівського НВК Золотоніського району Черкаськоі області
 1561. Петрина Світлана Володимирівна, методист відділу української мови та літератури, зарубіжної літератури і мов національних меншин КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
 1562. Шевченко Оксана Петрівна, учитель української мови та літератури, Кременчуцький ліцей №30 “Олімп”, учитель вищої категорії.
 1563. Свічкарьова Інна Борисівна, директор КЗ ” НВК Долинська гімназія – ЗШ 3 Долинської районної ради”, вчитель зарубіжної літератури, вчитель- методист.,,
 1564. Роман Оксана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Козятинського ЗНВК І-ІІІ ст №9, вчитель І категорії.
 1565. Степанова Анна Аркадіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу, проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
 1566. Чернецька Валентина Валеріївна, викладач по класу фортепіано
 1567. Панчук Неоніла Олександрівна, учителька української мови, літератури, зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст с.Глинськ Кадиніаського р . Вінницької обл.
 1568. Чудінович Світлана Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури.
 1569. Голубішко Ірина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 1570. Яценко Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, учитель высшей категории, старший учитель. Нош №19, г. Николаев
 1571. Бурлаченко Ольга, студентка факультету філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 1572. Сімченко Наталія Олегівна, учитель зарубіжної літератури КЗ “Маріупольської загальноосвітнньої школи І-ІІІ ст. №58 Маріупольської міської ради Донецької області”
 1573. Артюх Світлана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури 1 категорії, Капустинська ЗОШ Липоводолинського району Сумської області
 1574. Рак О. І., вчитель зарубіжноі літератури, НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей” м. Новояворівськ, Львівська обл.
 1575. Євілевіч Наталя Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст №3, учитель-методист
 1576. Пилипців Лідія Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Куровицької ЗОШ l-lll ст Золочівського району Львівської області
 1577. Скребець Наталія Сергіївна, учитель зарубіжної літератури КЗ “Козачолопанський ліцей”, Харківська область
 1578. Пушкар Лілія Володимирівна, вчитель
 1579. Ковальова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО
 1580. Радиш Ірина, Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради, Херсонська область
 1581. Сторожук-Тимошик Людмила Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури першої кваліфікаційної категорії Теофіпольський НВК “Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Хмельницької області
 1582. Ключник Надія Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Зборівської державної української гімназії ім.Романа Завадовича, вища категорія, вчитель-методист.
 1583. Геренко Ірина Вікторівна, учитель зарубіжної літератури КУ ЗОШ № 8, м.Суми
 1584. Пацук Тетяна Сергіївна, вчитель англійської мови, друга категорія, школа I-III ступенів 294, м.Київ.
 1585. Наливайченко Андрій Іванович, викладач вищої категорії, викладач зарубіжної літератури Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
 1586. Щелочиліна Світлана Миколаївна вчитель російської мови та зарубіжної СЗШ 30 м. Кам’янського Дніпропетровської обл, вчитель вищої категорії
 1587. Рева Зінаїда Улянівна, вчитель української мови, зарубіжної літератури Каноницької ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецького р-ну Рівненської обл.Спеціаліст вищої категорії
 1588. Першин Євген Вікторович, учитель зарубіжної літератури Одеського НВК «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області
 1589. Римарчук Олена Олександрівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, вища категорія, Рівненська область, Володимирецький район, Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІ ст.
 1590. Барбуца Світлана Іванівна, спеціаліст вищої категорії, ” учитель – методист ” Чернівецької СЗОШ №6
 1591. Мироненко Валентина Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 1592. Деркач Алла Миколаівна, ст.вчитель Лутковська Валентина Костянтинівна,
 1593. Сапітон Валентина Богданівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Ківерці
 1594. Івахненко Вікторія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 20, Київської області
 1595. Філінська Євгенія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Користівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Корецької районної ради Рівненської області
 1596. Дейна М.К., вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. м. Ківерці
 1597. Граузе Ольга Едуардівна – вчитель зарубіжної літератури НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія»
 1598. Громик Юрій Васильович, декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.
 1599. Галузінська Оксана Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст другої категорії. Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Краматорської міської ради
 1600. Бутенко Ольга Іламазівна, учитель біології, вища категорія, старший учитель. Одеська школа №43
 1601. Ніпрук Мар’яна Олександрівна, викладач зарубіжної літератури Технічного коледжу Луцького національного технічного університету, м. Луцьк
 1602. Хоменко Ліліана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Охтирської міської ради Сумської області.
 1603. Куцінко Ольга Германівна, учитель-методист Делятинського ліцею №1 Івано-Франківської області, автор багатьох методичних посібників
 1604. Куруц Наталія, учитель украйінськойі мови та літератури Міжгірськойі СЗОШ ім А Волошина Міжгірського району Закарпатськойі області
 1605. Ярема Наталія Омелянівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель, заступник директора з НВР Навчально-виховного комплексу “Школа- садок”Софія” м. Львова
 1606. Босько Вікторія, учитель украінськоі мови та літератури, зарубіжноі літератури НВО”Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст.#3-ДНЗ “Кіровоградськоі обл.
 1607. Митрофанова Наталя Олександрівна вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, Миколаївської загальноосвітньої школи 39
 1608. Полященко Валентина Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, м.Бердянськ, гімназія №3 “Сузір’я”
 1609. Погорело Наталия, учитель русского языка и зарубежной литературы, г Бердянск
 1610. Піскунова Вікторія Михайлівна, вчитель української мови та літератури, вища квтегорія, школа І-ІІІ ступенів №294 м. Києва
 1611. Матюшко Оксана Леонідівна вчитель фізичної культури, вища категорія, вчитель-методист, школа І-ІІІ ступенів №294 м. Києва
 1612. Дячун Тамара Антонівна, вчитель зарубіжної літератури Фастівського НВК “Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів 2″, вчитель-методист”
 1613. Назаренко Світлана Вадимівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, викладач російської мови та літератури, зарубіжної літератури КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № Маріупольської міської ради Донецької області».
 1614. Ірхіна Світлана Володимирівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури. Вища категорія, старший учитель, м. Бердянськ, ЗОШ 7.
 1615. Волошанюк Світлана Григорівна, учитель зарубіжноі літератури СЗШ с. Кузьминці Гайсинського району Вінницькоі області
 1616. Попова Оксана Петрівна, учитель зарубіжної літератури Малинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Житомирської області. Учитель вищої категорії, старший учитель.
 1617. Мартищенко Олена Павлівна. Учитель російської мови та зарубіжної літератури, вища категорія, старший учитель, м. Бердянськ, ЗОШ №11.
 1618. Кобзаренко Валентина Григорівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури, української мови і літератури Гельмязівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області
 1619. Птиченкова Ольга Володимирівна-учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель ліцею “Голосіївський” №241 міста Києва.
 1620. Смоляр Людмила Йосипівна, вчитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія “вища”, педагогічне звання “старший учитель”, заступник директора з навчально-виховної роботи Семидубського ліцею Дубенської районної ради, Рівненської області
 1621. Дудка Надія Георгіївна- учитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший вчитель ліцею “Голосіївський”№241 м. Києва
 1622. Опанасюк Наталія Володимирівна школа №294, м. Київ
 1623. Крамна Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів, КЗО” ССЗШ №141″ ДМР
 1624. Шульга Алла Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури КЗО” ССЗШ №141″ м.Дніпро
 1625. Маркович Любов Михайлівна, учитель української мови та літератури Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина Міжгірського району Закарпатської області.
 1626. Холявко Тетяна Василівна, учитель української мови та літератури Кам’янець- Подільської ЗОШ, вчитель вищої категорії, старший вчитель
 1627. Ягода Віра Іванівна, учитель зарубіжної літератукри ЗОШ І-ІІІ ступенів № 149 м. Києва.
 1628. Таранько Ліна Петрівна, учитель української мови та літератури Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 4 Чернігівської обл.
 1629. Гелюта І.Є., вчитель початкових класів, ліцей №37, м. Львів.
 1630. Лазарева Ф.Г.вчитель початкових класів, ліцей №37, м. Львів.
 1631. Бабій Олена Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Червоноградського НВК №3 Львівськї області.
 1632. Гандера Юрій Юрійович, учень Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район Закарпатська область
 1633. Шевцова Людмила Алексеевна, педагог-организатор УВК “Кировоградский коллегиум” Кировоградского городского совета Кировоградской области
 1634. Мірош Аделя Юліанівна, учитель зарубіжної літератури Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Миколаївської обл.
 1635. Костенко Наталія Данилівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури (вища категорія, старший вчитель) Одеської ЗОШ №48
 1636. Семенюк Оксана Олександрівна, вчитель зарубіжноі літератури Кам’янець – Подільськоі ЗОШ, Хмельницька обл.
 1637. Кобзаренко Надія Григорівна, заступник директора з виховної роботи Гельмязівської ЗОШ Золотоніської районної ради Черкаської області
 1638. Маковій Тетяна Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської Чернівецької області
 1639. Довгань Лариса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Чернівецької ЗОШ №24, вища категорія, старший вчитель
 1640. Степанечко Любов Степанівна, учитель української мови й літератури Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільської області, спеціаліст вищої категорії.
 1641. Мазур Людмила Анатоліївна, учитель української мови та літератури, спеціалізована школа 274 м.Київ.
 1642. Левченко Людмила, методист районного методичного кабінету відділу освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області
 1643. Бережна Галина-вчитель зарубіжної літератури Кам’янець-Подільської ЗОШ Хмельницької обл.
 1644. Пантелєєва Вікторія Вікторівна, учитель- методист зарубіжної літератури, спеціалізована школа 274 м.Київ
 1645. Шараєвська Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, вища категорія, старший вчитель, НВК”Кіровоградський колегіум”
 1646. Жук Інна Сергіївна, учитель математики та фізики вищої категорії старший вчитель, НВК “Кіровоградській колегіум”
 1647. Смірнова Ірина Олександрівна, вчитель-методист Сахновецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
 1648. Зіменкова Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, учитель-методист Білоцерківської гімназії №2 Київської області
 1649. Сухова Вiра Георгиiвна, голова цикловоi комiсii Природничо-математичних дисциплiн Автотранспортного коледжу ДВНЗ КНУ, викладач–методист
 1650. Гармаш Людмила Вікторівна, доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
 1651. Резниченко Наум, учитель зарубежной литературы Александрийской гимназии г. Киева.
 1652. Ганна Сорокіна, учитель зарубіжної лiтератури, заступник директора з НВР НВК “Знам’янська ЗШ 2 – ліцей” Кіровоградської області
 1653. Лук’янова Ольга Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
 1654. Глянь Світлана Борисівна, викладач зарубіжної літератури Токмацького механічного коледжу ЗНТУ, спеціаліст вищої категорії
 1655. Кіріченко Оксана Василівна, викладач зарубіжної літератури Маріупольського електромеханічного технікуму
 1656. Колодій Антоніна Миколаївна, викладач української мови та зарубіжної літератури Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
 1657. Іванишин Мирослава Володимирівна- доцент кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 1658. Губарик Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.
 1659. Оніщенко Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Прилуцької гімназії 5 імені В. А. Затолокіна, учитель-методист, голова міського методичного об`єднання вчителів зарубіжної літератури
 1660. Запасна Алла Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30
 1661. Василенко Тетяна Григорівна, учитель зарубіжної літератури Шосткинської гімназії Сумської області
 1662. Нікітська Катерина Ігорівна, аспірант кафедри світової літератури та теорії літератури НПУ імені М.П. Драгоманова.
 1663. Погорелець Вероніка Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Зеленоярський ЗЗСО І-ІІІ ст., Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., спеціаліст ll категорії.
 1664. Слівінська Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Одеської загальноосвітньої школи №22
 1665. Поломанна Тетяна Михайлівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, “старший учитель”, Ліцей № 66 ЛМР.
 1666. Шелякіна Тамара Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, “старший учитель”, Ліцей № 83 ЛМР.
 1667. Лойченко Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Киріївської ЗОШ І-ІІ ст. Сосницької селищної ради, Чернігівської області.
 1668. Майстренко Наталія Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Осівецького НВК, Житомирської області.
 1669. Бабчинська Раїса Михайлівна, методист КУ Немирівський міський центр по обслуговуванню закладів освіти”
 1670. Юрчак Валентина Анатоліївна, методист лабораторії гуманітарних дисциплін КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти Черкаської обласної ради”
 1671. Герасименко Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, методист. Білоцерківська спеціалізована школа №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов.
 1672. Малай Тетяна Віталіївна вчитель ІІ кваліфікаційної категорії Танського НВК Уманського району, Черкаської обл.
 1673. Максимчук Олена Григорівна, вчитель зарубіжноі літератури, вища категорія, старший вчитель, Берездівський ліцей Славутського райоу Хмельницькоі області
 1674. Бондаренко Ольга Леонідівна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури НВК № 7 м. Києва
 1675. Суслова Вікторія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури НВК № 7 м. Києва
 1676. Лагуш Людмила Андріївна вчитель вищої категорії, вчитель-методист зарубіжної літератури, ліцей №144 ім.Г.Ващенка, м. Київ.
 1677. Шафранова Анна В’ячеславівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель зарубіжної літератури, ліцей №144 ім.Г.Ващенка, м.Київ.
 1678. Воробій Ольга Григорівна, вчитель першої категорії зарубіжної літератури, ліцей №144 ім. Г. Ващенка, м. Київ.
 1679. Пастушок Ірина Романівна, вчитель зарубіжної літератури вищої кат егорії, старший вчитель, м.Львів СЗШ №63
 1680. Задорожня Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи 3 м.Києва.
 1681. Хоменко Наталія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури, Хмельницької санаторної школи I-III ступенів
 1682. Фефелова Наталія Іванівна, вчитель-методист Рівненськоі ЗОШ №23
 1683. Хрущова Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії загальноосвітньої школи №5 м.Шостки Сумської області
 1684. Даниляк Тетяна Телдорівна, директор Косівськоі ДШМ, викладач-методист, заслужений працівник культури Украіни
 1685. Максімова Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, викладач Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.
 1686. Паращій Любомира Миколаївна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею №7 Івано-Франківської області
 1687. Краска Юлія Теодорівна, вчитель української мови та зарубіжної літератури Переспівської ЗШ Сокальського р-ну Львівської обл.
 1688. Говера Оксана Іванівна, викладач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю івано-франківського Університет Короля Данила
 1689. Кирильченко Любов Михайлiвна, учитель укр.мови та лiт., заруб.лiт., Марiуполь, ЗОШ №56
 1690. Пилипенко Світлана Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури Волинківської ЗОШ I-III ступенів Сосницької селищної ради Чернігівської області
 1691. Землянська Аліна Вікторівна, доцент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ імені Богдана Хмельницького
 1692. Муслієнко Олена Вячеславівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і світової літератури імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
 1693. Яхниця Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії Рачківської ЗОШ Немирівського району Вінницької області
 1694. Куліченко, вчитель зарубіжної літератури КЗ “НВК ДОЛИНСЬКА гімназія – ЗШ І-ІІІ ст. №3 Долинської районної ради.
 1695. Жмуркевич Надія Михайлівна, учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури Долинського ліцею 7 м.Долини Івано-Франківськоі області
 1696. Бойко Марина Володимирівна вчитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6, Смілянської міської ради Черкаської області
 1697. Чепела Ольга Миколаївна, учитель української мови та літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст №1 Чернігівської області
 1698. Голодрига Тетяна Василівна, учитель зарубіжної літератури Перетіцького НВК, Сокальського району, Львівської області
 1699. Біляшевич Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доценткафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
 1700. Іваненко Вікторія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1701. Кирилова Таміла Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1702. Куницька Ірина Валеріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1703. Мариненко Юрій Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1704. Мейзерська Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1705. Ніколаєв Борис Іванович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1706. Павленко Юлія Юхимівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
 1707. Рикова Ганна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1708. Романова Світлана Володимирівна, кандидат філологічних наук, ст. викл. кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету;
 1709. Шимчишин Марія Мирославівна, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
 1710. Штейнбук Фелікс Маратович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
 1711. Шульгун Мадлена Едуардівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
 1712. Верещинська Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, звання”старший вчитель “зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи №98 м. Львова
 1713. Шарова Ніна Яківна, вчитель зарубіжної літератури Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району Кіровоградської обл.
 1714. Киченко О.С., проф. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1715. Барменкова О.П., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1716. Богданова І.В., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1717. Василенко М.П., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1718. Кулєшова Л.М., доц. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1719. Костюк Т.П., ст. викл. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1720. Іванова Н.П., ст. викл. кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету
 1721. Гусак Оксана Дмитрівна, вчитель вищої категорії, вчитель- методист, Івано- Франківської ЗШ І-ІІІ ст. №24
 1722. Андрійчук Тетяна Ярославівна, вчитель-методист, спеціалізована школа 27, місто Черкаси
 1723. Васильєва Людмила Анатоліївна,вчитель зарубіжної літератури Іванківської ЗОШ І-ІІІ №2
 1724. Киричок Сніжана Генріхівна, вчитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ 22 СМР
 1725. Кривошей Ольга Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Львівської СЗШ №99, вчитель вищої категорії
 1726. Росса Оксана Василівна, вчитель зарубіжної літератури у Ліцеї “Гроно” Львівської міської ради
 1727. Марутяк Тетяна Миколаївна,вчитель зарубіжної літератури вищої категорії, старший учитель Львівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 82
 1728. Волошина Лариса Миколаївна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ “Катюжанське ВПУ” Вишгородського району Київської області
 1729. Шевченко Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії СШ №27 м. Черкаси
 1730. Яворська Вікторія Олегівна, вчитель зарубіжної літератури ліцею №38 Львівської міської ради.
 1731. Кабіна Юлія Геннадіївна, викладач кафедри практики англійської мови та кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького
 1732. Ніколус Ірина Олексіївна, вчитель вищої категорії, “старший вчитель” середньої загальноосвітньої школи №162 м. Києва
 1733. Лапунько Алла Володимирівна,вчитель української мови та літератури, СЗШ І-ІІст. с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.
 1734. Томчук Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ОЗО “ЗЗСО №4 м. Ківерці Волинської області”
 1735. Гнатюк Тетяна, вчитель зарубіжної літератури Хмельницької загальноосвітньої школи
 1736. Арькова Тетяна Григорівна, вчитель зарубіжної літератури СЗОШ №12, м. Хмельницького
 1737. Богач Катерина Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Цебриківського ЗЗСО І-ІІ ступенів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області
 1738. Смуденкова Валентина Гнатівна, вчитель зарубіжної літератури НВК №7, м. Хмельницький
 1739. Крисько Людмила Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Горянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Щербанівської ОТГ Полтавського району Полтавської області
 1740. Костюк Жанна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Хмільницької загальноосвітньої школи, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2014» у номінації світова література
 1741. Шишкіна Галина Ярославівна, вчитель ліцею “Львівський “
 1742. Мастюк Таміла Петрівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Чуднівський ліцей” Житомирської області
 1743. Пірожик Віра Іванівна, вчитель зарубіжної літератури ліцею «Львівський»
 1744. Тищенко Ірина Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Олександрійського навчального закладу №10
 1745. Калман Валентина Григорівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Потаської ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської райлнної ради Черкаської області
 1746. Висоцька Олена Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Сумської спеціалізованої школи №1
 1747. Усик Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури Бабинської ОТГ Гощанського району Рівненської області
 1748. Сабат Юлія, вчитель зарубіжної літератури Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. N2 Львівської області
 1749. Мала Світлана, вчителька зарубіжної літератури, вища категорія, місто Тульчин, школа-ліцей.
 1750. Красножон Лариса Семенівна, вчитель Винарівського НВК Ставищенської РДА. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
 1751. Опішанська Олена Олександровна,спеціаліст вищої категорії,вчитель зарубіжної літератури.
 1752. Руль Людмила Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Сватівської ЗОШ №2
 1753. Сташевська Наталія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 Ватутінської міської ради Черкаської обл.
 1754. Коваленко Тетяна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ 9 м. Бровари, Київської області
 1755. Билень Вікторія Богданівна, вчитель вищої категорії Хоробрівської ЗШ Сокальського району Львівської області
 1756. Федієнко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Первозванівське НВО” Кіровоградського району Кіровоградської області
 1757. Точиліна Валентина Сергіївна, вчитель англійської мови, друга категорія, школа І-ІІІ ступенів № 294, м. Київ
 1758. Молочко Світлана Рашитівна, ст. викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
 1759. Москай Любов Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №33 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
 1760. Кузнєцова Галина Костянтинівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
 1761. Іванова Ірина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Великодорізького НВК «ЗНЗ – ДНЗ» І-ІІ ст. Ніжинського району Чернігівської області;
 1762. Коломійченко Лариса Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Прилуцької міської ради Чернігівської області;
 1763. Сіренко Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області;
 1764. Радчило Віра Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Христини Алчевської Борзнянської районної ради Чернігівської області;
 1765. Залозна Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури Красносільської ЗОШ І-ІІІ ст. Комарівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області;
 1766. Кундюба Людмила Василівна, учитель зарубіжної літератури Коломійцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Носівської районної ради Чернігівської області;
 1767. Шепель Катерина Іванівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Петрівського ЗЗСО І-ІІ ст. Бобровицької ОТГ Чернігівської області;
 1768. Арендар Ніна Миколаївна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Височанської ЗОШ І-ІІІ ст. Височанської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області;
 1769. Слюнкова Галина Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури Городнянської ЗОШ І-ІІІст. №2 Городнянської міської ради Чернігівської області;
 1770. Локотарьова Валентина Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Вертіївської ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.П.Кирпоноса Ніжинського району Чернігівської області;
 1771. Гусєва Наталія Василівна, учитель англійської мови та зарубіжної літератури Кропивнянського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст. Ніжинської Ніжинського району Чернігівської області;
 1772. Сіренко Оксана Іванівна, учитель зарубіжної літератури Мринської ЗОШ І-ІІІ ст. Мринської сільської ради Носівського району Чернігівської області;
 1773. Штанько Лариса Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Носівської районної ради Чернігівської області;
 1774. Моховик Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської ради Чернігівської області
 1775. Виприжкіна Олена Віталіївна -учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії КУ “Інженерненська ЗОШ І-ІІІ ступенів” Пологівської районної ради Запорізької області.
 1776. Гулей Тетяна Юріївна, учитель зарубіжної літератури.Закарпатська обл.Ужгородський район. Руськокомарівська ЗОШ I- IIIст
 1777. Єлісєєва Алла Віталіївна – викладач зарубіжної літератури , викладач – методист Житомирського будівельного коледжу .
 1778. Макаренко Вікторія Геннадіївна – учитель української мови, української та зарубіжної літератури Попасняської гімназії № 20 Попаснянської районної ради Луганської області
 1779. Густей В.С.,вчитель зарубіжної літератури Данилівського НВК І – ІІІ ступенів
 1780. Кучер Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”с.Вербка, Ковельського р-ну, Волинської обл.
 1781. Бовкіт Ірина Олексіівна, учитель зарубіжної літератури опорного закладу «Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Львівської обл
 1782. Конотоп Жанна Віталіївна – учитель української мови та літератури НКВ №1 м. Немирів
 1783. Ліщанюк Алла Олександрівна, вчитель української мови НКВ №1 м. Немирів
 1784. Ведибіда Оксана Петрівна – учитель української мови та літератури НКВ №1 м. Немирів.
 1785. Якимець Оксана Борисівна, Вчитель зарубіжної літератури Ковалівського НВК, 1 категорія
 1786. Кір’ян Інна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25 м. Суми
 1787. Капленко А. О. , учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №6м. Суми
 1788. Пояровська Світлана Іванівна, , учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №25 м. Суми
 1789. Жукова Любов Павлівна, , учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №17м. Суми
 1790. Дерев’янко Лідія Оексіївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №17м. Суми
 1791. Шепелєва Наталя Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №26м. Суми
 1792. Губіна Світлана Іванівна, , учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27 м. Суми
 1793. Дурницька Ольга Григорівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27, м. Суми
 1794. Попова Любов Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №27 м. Суми
 1795. Іваненко Наталія Валеріївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №7 м. Суми
 1796. Малигіна Олена Петрівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №24 м. Суми
 1797. Завгородня Олена Миколаївна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №7 м. Суми
 1798. Коренєва Тетяна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №24 м. Суми
 1799. Дорошенко Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури Сумської гімназії №1
 1800. Сітало Олена Яківна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
 1801. Крухмаль Вікторія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 5 м. Суми
 1802. Юзькова Тетяна Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
 1803. Фінсишина Світлана Іванівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №5 м. Суми
 1804. Литвинова Євгенія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №18 м. Суми
 1805. Боровик Ольга Арсенівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №16 м. Суми
 1806. Фурс Лілія Борисівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ №18 м. Суми
 1807. Пиржоменко Людмила Володимирівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 18 м. Суми
 1808. Самоніна Ольга Борисівна, учитель зарубіжної літератури КУ ССШ № 15 м. Суми
 1809. Бренгач Людмила Олександрівна, учитель зарубіжної літератури Запорізького НВК № 109, учитель-методист
 1810. Щербатюк Вікторія Станіславівна, старший викладач кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету, методист відділу гуманітарної освіти Донецького ОБЛІППО
 1811. Скобєлєва Данута Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Ладижинської школи номер 2
 1812. Корнійчук Аліна Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, 2 школа Хмільник
 1813. Пастухова Алла Петрівна, вчитель зарубіжної літератури, старший вчитель, 3 школа Хмільник
 1814. Омельчук Наталя Олегівна, вчитель української мови та літератури, старший вчитель, 4 школа Хмільник
 1815. Чигрин Людмила Михайлівна вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший вчитель Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів N3
 1816. Кондор Ольга Василівна, вчитель зарубіжноі літератури Ужгородськоі загальноосвітньоі школи #7, спеціаліст вищоі категоріі, ’’ старший учитель’’
 1817. Лакомкіна Ніна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Слободищенської ЗОШ І-ІІІст.Іллінецького району Вінницької області
 1818. Столяр Марія Миколаївна, учитель української мови та літератури та зарубіжної літератури Дідилівського НВК Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл., спеціаліст 1 категорії
 1819. Теслюк Галина Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ l-lll ст. с.Олієва
  Зборівського району Тернопільської області
 1820. Свіжевська Надія Михайлівна,вчитель зарубіжноі літератури НВК №6 м.Шостки,вища категорія
 1821. Гамулка Людмила Прокопівна, вчителька зарубіжної літератури Новоободівської СЗШ І- ІІІ ступенів Тростянецького району Вінницької області.
 1822. Бондаренко Тетяна Миколаївна , вчитель російської мови та зарубіжної літератури КЗ Кам‘янсько-Дніпровського НВК, Запорізької області
 1823. Ліхацька Алла Львівна, директор, учитель зарубіжної літератури Горохівської ЗОШ І- ІІІ ст. Снігурівської районної ради Миколаївської області
 1824. Светлана Волошина, учитель зарубежной литературы. Г. Винница
 1825. Ольга Кравченко Вчитель зарубіжної літератури Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільського району Луганської області
 1826. Тимофійчук Руслана Романівна, вчитель української мови і літератури ,вчитель-методист Джурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
 1827. Калина Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства Золотоніської міської ради Черкаської області
 1828. Вавдіюк Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури Володимир-Волинської гімназії ім. Олександра Цинкаловського, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, голова ММО вчителів зарубіжної літератури.
 1829. Филипів Світлана Миколаївна, Спаський ліцей імені І. Франка
 1830. Олексій Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області
 1831. Кобилко Олена Миколаївна, учитель-методист, директор Іванівського навчально-виховного комплексу Чкаловської селищної ради Чугуїв кого району Харківської області.
 1832. Гоянюк Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Спаського ліцею імені Івана Франка Коломийського району Івано-Франківської області
 1833. Марусяк Мар’яна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури Чорнотисянської школи, Закарпатської області
 1834.  Іов Тетяна Іларіонівна, вчитель-методист Кам’янець-Подільської ЗОШ №12
 1835.  Яківець Іван Якович, вчитель зарубіжної літератури Чорноглазівської ЗОШ Полтавської районної ради Полтавської області
 1836. Яківець Тетяна Іванівна, учитель іноземної мови Чорноглазівської ЗОШ Полтавської районної ради Полтавської області
 1837. Агеєнко Юлія Вікторівна, учитель української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури Вишневської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Луганська область
 1838. Васильєва Ірина Валеріївна, учитель зарубіжної літератури Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Широківської сільської ради Миколаївської області
 1839. Шова Світлана Миколаївна, старший учитель КЗО “Петриківська НСЗШ І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області”
 1840.  Груша Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. смт Сатанів Хмельницької області, старший учитель
 1841.  Натальченко Ірина Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, “старший учитель” Торського НВК Лиманської міської ради Донецької області
 1842. Мельничук О.М., вчитель зарубіжної літератури Могилів-Под. р-н, Вінницької обл., вища категорія, старший вчитель.
 1843. Соляр Олександра Іванівна, учитель зарубіжної літератури, учитель вищої категорії, старший вчитель Бережанського ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Тернопільської області
 1844. Новицька Л.В., вчитель зарубіжної літератури Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольського р–н, Одеської обл.
 1845. Яковлєва Тетяна Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
 1846. Воробець Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Спаського НВК Сторожинецького району, Чернівецької області,
  вчитель вищої категорії, педагогічне звання – “старший вчитель”
 1847. Ляшенко Інна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, “старший вчитель”, Сердюківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Смілянський район Черкаська область
 1848. Мішукова Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
 1849. Карпінець Галина Андріївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Сколівської РДА
 1850. Шкура Наталія Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури НВК “ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.” с. Кожанка Оратівського району Вінницької області
 1851. Чоп Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Волицької ЗШ I-III ст. Сокальського району Львівської області
 1852. Стрілець Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури Золотоніської спеціалізованої школи № 1
 1853. Дзюба Елла Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
 1854. Лопух Мирослава Ярославівна, старший викладач, ВПУ – 7 м. Калуша Івано-Франківської області
 1855. Татарченко Алла Іванівна, вчитель української мови та літератури
 1856. Голуб Ніна Петрівна, директор Вербецької ЗОШ Летичівської селищної ради Хмельницької області, Уучитель зарубіжної літератури, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 1857. Жукова Галина Василівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, м. Бахмут Донецької області
 1858. Стоян Альбіна Анатоліівна, вчитель зарубіжноі літератури ОКНЗ “Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою”
 1859. Грицюк Галина Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Пляшевського ліцею Демидівської селищної ради Рівненської області, вчитель-методист
 1860. Павлів Тетяна Богданівна, вчитель зарубіжної літератури Стрийської ЗШ І-ІІІ ст. №6
 1861. Сверблюк Любов, директор Берегівськоі ЗОШ Млинівськоі селищної ради Рівненськоі області
 1862. Чернієнко Ірина Андріївна, учитель зарубіжної літератури Люшнюватської загальноосвітньої школи Кіровоградської області
 1863. Танайлова Галина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ №29, м. Маріуполь
 1864. Мар’яш Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, Коломийський ліцей №8
 1865. Пихторєва Юлія Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури КЗШ № 100 КМР ДО
 1866.  Яременко Юлія Василівна, учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури КЗ “Степанецький ліцей- опорний заклад загальної середньої освіти”
 1867. Дзібій Оксана Іванівна, вчитель Старолисецької ЗОШ Тисменицького району Івано- Франківської області
 1868. Радова Ольга Іллівна, учитель зарубіжної літератури, Молодійської ЗОШ, Глибоцького району,Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії
 1869. Бануляк Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури Рожнятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Томашпільського району, Вінницької області
 1870. Теплякова Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради”
 1871. Бібічева Майя Павлівна, вчитель зарубіжної літератури НВК ”Гармонія ” м. Мукачево, вища категорія, старший вчитель
 1872. Рубан Надія Митрофанівна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, Роменської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради, Сумських області
 1873. Муравська Світлана Антонівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 ім.Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради”
 1874. Ославська Марія Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Петрівської загальноосвітньої школи, І кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 1875. Бакуменко Оксана Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Кручанської ЗОШ І-ІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області.
 1876. Гордієнко Наталія Володимирівна, викладач зарубіжної літератури вищої категорії ДНЗ” Новоград-Волинське вище професійне училище”, Житомирської області
 1877. Рущинська Алла Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області; вища кваліфікаційна категорія, звання “Учитель-методист”, “Відмінник освіти”
 1878. Каменчук Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Стройненської ЗОШ І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області
 1879.  Ганзій Анжела Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Молодійська ЗОШ Чернівецької області
 1880. Легкобит Світлана Василівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Ямпільського ліцею Білогірського району Хмельницької області
 1881. Власійчук Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист Чернелицької ЗОШ |-||| ступенів Городенківської районної ради Івано-Франківської обл.
 1882. Орлова Ріта Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської області, вчитель вищої категорії
 1883. Утєшева Тетяна Сергіівна, учитель зарубіжноі літератури, вища категорія, учитель- методист. м. Одеса
 1884. Купченко Лариса Федорівна. вчитель зарубіжної літератури, м.Одеса, вища категорія
 1885. Абрамчук Катерина Геннадіївна, вчитель зарубіжної літератури Чудельської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненська обл.
 1886. Мельник Оксана Валеріівна, вчитель Криоворізткоі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 (вища категорія, вчитель-методист)
 1887. Іващенко Наталя Миколаївна, учитель зарубіжної літератури ЗОШ №12 м. Покровська Донецької області
 1888. Стольницька Мирослава Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія,вчитель-методист, Володимир- Волинська гімназія ім. О.Цинкаловького
 1889. Шамро Олена Іванівна, директор школи, вчитель зарубіжної літератури Білопільського ЗНВК, Козятинський район Вінницької області
 1890. Ющенко Оксана Вікторівна, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів N207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.
 1891. Баланчук Юлія Валеріївна, вчитель зарібіжної літератури та російської мови Варварівської ЗОШ І – ІІІ ст., Олевського р-н, Житомирської обл. Вища категорія, старший вчитель
 1892. Рябовол Валентина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Литвинецької ЗОШ І -ІІІ ступенів Канівської районної ради, Черкаської області
 1893. Молоносова Лiлiя Володимирiвна, учитель зарубiжноi лiтератури ЗСШФМП №12 м. Чернiгова
 1894. Сизоненко Наталія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Української суботньої школи “Ерудит” (м. Прага, Чехія), кандидат філологічних наук за спеціальністю “Література зарубіжних країн”
 1895. Шурова Тетяна Федорівна, учитель зарубіжної літератури, м. Баштанка, Миколаївської області
 1896. Кулєшова Любов Василівна, учитель-методист, Слов’янська гімназія
  м. Києва
 1897. Грабко Світлана Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель Київської спеціалізованоі авіаційно-технологічної школи №203
 1898. Якименко Тамара Петрівна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови Олевської загальноосвітньої школи №2 Житомирської обл., вища категорія
 1899. Сидоренко Юлія Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Смілянського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15”
 1900. Тихонова Наталія, учитель зарубiжноi лiтератури Кам`янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, заступник директора з виховноi роботи, спецiалiст вищоi категорiї, учитель-методист
 1901. Щурук Дмитро Олександрович
 1902. Губар Алла Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
 1903. Головей Вікторія Адамівна, учитель зарубіжної літератури Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинської ОТГ Закарпатської області, старший учитель
 1904. Арсеменко Олександра Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії КЗЗСО І-ІІІ ст №3 Жовтоводської міської ради
 1905. Золотоцька Тетяна Едуардівна,вчитель зарубіжної літератури вищої категорії,старший вчительТернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
 1906. Корнійчук Тетяна Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-IIIступенів с.Овадне Оваднівської ОТГ Волинської області.
 1907. Головань Ганна Іванівна,вчитель зарубіжної літератури та рос.мови,вища категорія (ЗОШ №3 м.Обухів Київська область)
 1908. Чернецька Наталія Борисівна Комунальний заклад Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста Кропивницький, учитель зарубіжної літератури.
 1909. Михайленко Тетяна Василівна, вчитель Тартацької СЗШ І-ІІ ступенів Чечельницький район Вінницька область.
 1910. Жданович Оксана Леонiдiвна-учитель зарубiжноi лiтератури НВОЛШДНЗ “Вiкторiя-П”, м. Кропивницький
 1911. Качковська Наталія Дмитрівна, вчитель-методист Городенківської ЗОШ №2 Івано-Франківської області
 1912. Тетерюк Неля Олександрівна, училь зарубіжної літератури,заступник директора з НВР Шевченківського НВК Звенигородського району, Черкаської області
 1913. Кельбас Галина Борисівна, викладач-методист зарубіжної літератури Коледжу електронних приладів ІФНТУНГу м.Івано-Франківська
 1914. Ткачук Людмила Василівна, вчителька зарубіжної літератури СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна Гайсинського району Вінницької області, вчитель вищої категорії
 1915. Сунік Галина, вчитель Деражнянської ЗОШ №2 на Хмельниччині
 1916. Марчук Алла Станіславівна,вчитель вищої категорії КЗ “Кухченська ЗОШ 1-3 ступенів” Локницької ОТГ Рівненської області
 1917. Желізняк Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури, Лихівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Лихівської ОТГ Дніпропетровської області
 1918. Тернавська Тетяна Володимирівна, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист гімназії 9 Кіровоградської міської ради м. Кропивницького
 1919. Панченко Людмила Борисівна, учитель української мови та літератури Голованівського ліцею ім.Т.Г. Шевченка Голованівської районної ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
 1920. Кузьміна Ганна Владиславівна, вчитель зарубіжної літератури Іллінецького НВК ,, ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії 2″. Вінницька область, Іллінецький район
 1921. Місюра Аліна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, учитель-методист КЗ “Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області “
 1922. П’ятецька Оксана Миколаівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Маньківського НВК “Загальноосвітня школа l-lll ступенів – гімназія” Маньківськоі районної ради Черкаської області, вчитель ll категорії
 1923. Боєчко Галина, вчитель зарубіжної літератури Дорогівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 1924. Микитюк Тетяна Володимирівна, вчитель-пенсіонер Великокоровинецькоі ЗШ Житомирської обл.
 1925. Прокопів Леся Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського ОЗЗСО І- ІІІ ст. ім. Маркіяна Шашкевича
 1926.  Заяць Любов Богданівна, учитель зарубіжної літератури Золочівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Маркіяна Шашкевича
 1927. Коваль Тетяна Сергіївна, учитель зарубіжної літератури Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка Голованівської районної ради, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії
 1928. Переверзєва Ольга Анатоліївна, вчитель літератури (інтегрований курс), м.Дніпро, СЗШ №112
 1929. Петренко Олена Леонiдiвна, учитель зарубiжноi лiтератури ЗОШ 16 , м.Первомайськ Миколаiвськоi областi
 1930. Ткаченко Олег, учитель історії, Київ, вища категорія
 1931. Коваленко Юлія Григорівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Пединівської ЗОШ І-ІІ ступенів Шевченківської сільської ради Черкаської обл.
 1932. Лутковська Валентина Костянтинівна, вчитель зарубіжної літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 23,старший вчитель
 1933. Світлична Ельвіна Едуардівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3
 1934. Антосієва Валентина Олексіївна,ЗДВР, вчитель зарубіжної літератури (вища категорія) Миколаївського НВК Білгород-Дністровського району Одеської області
 1935. Буштрук Наталія Борисівна, вчитель зарубіжної літератури, старший учитель ОНЗ”Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім.І.Г.Ткаченка Знам’янської районної ради” Кіровоградської області
 1936. Валага Оксана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.
 1937. Применко Тетяна Володимирівна,спеціаліст вищої категорії Березанської ЗОШ І-ІІІ ст.N2 Київської області,учитель зарубіжної літератури
 1938. Брагіна Ірина Валеріївна , спеціаліст першої категорії , учитель англійської та німецької мови Стільського НВК Лівівської області
 1939. Божемовська Наталія Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури НВО 8, м. Кропивницький
 1940. Біла Олена Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів 3 Новокаховської міської ради Херсонської області
 1941. Мала Ольга Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури і російської мови вищої категорії, старший вчитель, директор Мар’янівської ЗШ І-ІІ ступенів П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
 1942. Гмиря Ганна Володимирівна, вчитель- методист СЗШ №201 м. Києва
 1943. Станкова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури опорного закладу Васильківського НВК-1 ім. М. Коцюбинського Васильківського району Дніпропетровської області
 1944. Струк Мар’яна Василівна – викладач зарубіжної літератури Івано-Франківського базового медичного коледжу
 1945. Грицик Тамара Василівна, вчитель зарубіжної літератури Кошаринецької ЗОШ І-ІІ ст.,Бершадського р-ну,вчитель вищої категорії
 1946. Гамрецька Тетяна Зіновіївна, вчитель зарубіжної літератури ТЗОШ №24
 1947. Неліна Тетяна Петрівна
 1948. Мацкул Наталія Михайлівна, директор Одеської загальноосвітньої школи №52 І-ІІІ ступенів, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
 1949. Пашкова Юлія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ І- ІІІ ст. Костянтинівського р-ну Донецької області
 1950. Гопало Людмила Ярославівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель ЗОШ l-lll ст. 11 м. Рівне.
 1951. Сосінська Тетяна Василівна- учитель зарубіжної літератури ТЗОШ №24
 1952. Литвиненко Наталія, вчитель зарубіжної літератури Бериславського закладу повної загальної середньої освіти №1 Бериславської районної ради
 1953. Клименко Тарас Григорович. Президент ГО “Європейський вибір України”, кандидат історичних наук
 1954. Заболотня Лариса Вікторівна, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу”Вчитель року-2011″, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, “старший вчитель” КНВК 129 “ГЛАС”, м.Кривий Ріг
 1955. Шелудько Ніна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ №17, м. Кривий Ріг.
 1956. Таран Любов Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївського району Харківської обл.
 1957. Кравець Вікторія Марківна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури вищої категорії Уманського навчально-виховного комплексу №17 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Уманської міської ради Черкаської обл.
 1958. Желізко Юлія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Тернопільської загальноосвітньої школи №24
 1959. Шинкарецька Ірина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великолепетиського району Херсонської області, спеціаліст вищої категорії, “вчитель-методист”
 1960. Шикова Альона Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Прибузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської обл.
 1961. Ніколенко Катерина Сергіївна, учитель німецької мови і зарубіжної літератури Полтавської спеціалізованної школи №3
 1962. Білінська Ольга Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Теребовлянського НВК, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 1963. Садова Алла, учитель зарубіжної літератури школи с. Годомичі на Волині
 1964. Сидоренко Ірина Михайлівна, вчитель Вільнянської гімназії «Світоч» Запорізької обл.
 1965. Iгнатенко Олена Олександрiвна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, фiлiя КЗ”Билбасiвський опорний ЗЗСО I-III ступенiв Слов’янського району Донецької обл.
 1966. Чубенко Сталіна В’ячеславівна, учитель рос. мови та літератури Краматорської ЗОШ I-III ступенів №12 Краматорської міської ради Донецької обл.
 1967. Стопкевич Олена Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, загальноосвітня школа I-III ступеня Дружківської міської ради Донецької обл.
 1968. Баришполець Ніна Анатоліївна, вчитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №99 м. Києва
 1969. Кулiш Алла Борисiвна, учитель зарубiжноi лiтератури Горбiвського ЗЗСО l-lll ступенiв Куликiвського р-ну Чернiгiвськоi обл.
 1970. Перетятько Ольга Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Криничанського ЗЗСО І-ІІ ст. Солонянської районної ради Дніпропетровської обл.
 1971. Неліна Тетяна Петрівна
 1972. Мацкул Наталія Михайлівна, директор Одеської загальноосвітньої школи №52 І-ІІІ ступенів, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
 1973. Пашкова Юлія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Іванопільської СШ І- ІІІ ст. Костянтинівського р-ну Донецької області
 1974. Гопало Людмила Ярославівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, старший вчитель ЗОШ l-lll ст. 11 м. Рівне.
 1975. Сосінська Тетяна Василівна- учитель зарубіжної літератури ТЗОШ №24
 1976. Литвиненко Наталія, вчитель зарубіжної літератури Бериславського закладу повної загальної середньої освіти №1 Бериславської районної ради
 1977. Клименко Тарас Григорович. Президент ГО “Європейський вибір України”, кандидат історичних наук
 1978. Заболотня Лариса Вікторівна, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу”Вчитель року-2011″, вчитель зарубіжної літератури вищої кваліфікаційної категорії, “старший вчитель” КНВК 129 “ГЛАС”, м.Кривий Ріг
 1979. Шелудько Ніна Степанівна, вчитель зарубіжної літератури СЗШ №17, м. Кривий Ріг.
 1980. Таран Любов Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новопокровського НВК Чугуївського району Харківської обл.
 1981. Кравець Вікторія Марківна, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури вищої категорії Уманського навчально-виховного комплексу №17 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Уманської міської ради Черкаської обл.
 1982. Желізко Юлія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Тернопільської загальноосвітньої школи №24
 1983. Шинкарецька Ірина Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури Князегригорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великолепетиського району Херсонської області, спеціаліст вищої категорії, “вчитель-методист”
 1984. Шикова Альона Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Прибузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської обл.
 1985. Ніколенко Катерина Сергіївна, учитель німецької мови і зарубіжної літератури Полтавської спеціалізованної школи №3
 1986. Білінська Ольга Володимирівна, учитель зарубіжної літератури Теребовлянського НВК, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
 1987. Садова Алла, учитель зарубіжної літератури школи с. Годомичі на Волині
 1988. Сидоренко Ірина Михайлівна, вчитель Вільнянської гімназії «Світоч» Запорізької обл.
 1989. Iгнатенко Олена Олександрiвна, вчитель зарубіжної літератури, вища категорія, фiлiя КЗ”Билбасiвський опорний ЗЗСО I-III ступенiв Слов’янського району Донецької обл.
 1990. Чубенко Сталіна В’ячеславівна, учитель рос. мови та літератури Краматорської ЗОШ I-III ступенів №12 Краматорської міської ради Донецької обл.
 1991. Стопкевич Олена Вікторівна, учитель зарубіжної літератури, вища категорія, загальноосвітня школа I-III ступеня Дружківської міської ради Донецької обл.
 1992. Баришполець Ніна Анатоліївна, вчитель-методист зарубіжної літератури СЗШ №99 м. Києва
 1993. Кулiш Алла Борисiвна, учитель зарубiжноi лiтератури Горбiвського ЗЗСО l-lll ступенiв Куликiвського р-ну Чернiгiвськоi обл.
 1994. Перетятько Ольга Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Криничанського ЗЗСО І-ІІ ст. Солонянської районної ради Дніпропетровської обл.

Список відкритий.

Міжнародна науково-практична конференція 
XI
КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
МОЛОДІЖНІ КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
11-12 листопада 2020 року

Важливі події

Новини

Тисяча журавлів. Copyright © 2020
Створення сайтів - студія «ВЕБ-СТОЛИЦЯ»